Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Lovec

Kratek opis

Poklicni lovec je naravovarstveni delavec in v Sloveniji svoj poklic opravlja v t.i. loviščih s posebnim namenom. Pri tem nadzira lovski revir in opravlja lovsko čuvajsko službo.
Kaj delavec običajno dela

Poklicni lovec varuje lovišče pred nenadzorovanimi posegi v prostor in preganja morebitne divje lovce. Izvaja tudi odstrel divjadi v skladu s predpisanim letnim načrtom. Spremlja in evidentira število divjadi ter drugih prostoživečih živali oziroma opravlja t.i. monitoring lovišča. V lovišču opravlja naloge s področja varstva prostoživečih živali, izvaja in nadzira izvajanje biotehniških del. Spremlja in vodi lovske goste pri lovu in pri opazovanju. Vse ugotovitve in aktivnosti zapisuje v lovski dnevnik in tako sestavlja kroniko dogajanja v revirju, ki je osnova tudi za strokovne analize. Med druge naloge lovca sodi izobraževanje javnosti ter strokovno usmerjanje lovcev pripravnikov ter preprečevanje in opozarjanje na ekološke katastrofe v naravi, kot so pogini in zastrupitve živali. Pri delu se strokovno izobražuje in sodeluje z drugimi naravovarstvenimi delavci, ribiškimi in lovskimi čuvaji, biologi in gozdarji.
Delovna področja

Število delovnih mest za poklic lovca je v Sloveniji razmeroma majhno, manj kot 100. Poklic lovca je predpisan v loviščih s posebnim namenom, ki jih je opredelil Zakon o divjadi in lovstvu. Deset lovišč deluje v okviru Zavoda za gozdove Slovenije in eno v okviru Triglavskega narodnega parka. Lovišča lovskih družin imajo svoje lovske čuvaje, na vsakih 2.000 hektarov enega, vendar ni nujno, da so to poklicni lovci. Lovsko-čuvajska služba v loviščih lovskih družin je predvsem zaradi velikih stroškov organizirana nepoklicno in je v domeni posamezne lovske družine.
Delovni pripomočki

Lovec uporablja različno orožje, ki je običajno dolgocevno, včasih pa tudi kratkocevno, predvsem pri iskanju nevarne ranjene divjadi, kot sta medved in divji prašič. Med njegovimi pripomočki je še daljnogled, nepremočljiva obleka in obutev ter orodja, kot so nož, lopata, sekira, različne kose, kladivo in delovni stroji za izvedbo biotehničnih del: kosilnice, traktor in motorna žaga. Pogosto je za gibanje po zahtevnejšem gozdnem ali hribovitem terenu potrebno terensko vozilo.
Izdelek in storitev

Izdelek poklicnega lovca je urejen lovski revir, ki zadovoljuje življenjske potrebe divjadi in drugih prostoživečih živali in je usklajen z lastniki zemljišč in drugimi uporabniki prostora. Lovec opravlja predpisana biotehnična in melioracijska dela. Izvaja odstrel določenega števila živali, postavlja krmilnice, preganja krivolov in vodi gostujoče lovce.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje poklica je v Sloveniji z notranjim aktom Zavoda za gozdove Slovenije predpisana srednješolska izobrazba ustrezne smeri, obvezen je tudi lovski izpit in izpit za lovskega čuvaja. Le-ta se lahko opravi tudi po sprejemu na delovno mesto. Z znanjem, ki ga lovec pridobi z opravljenim izpitom, je sposoben samostojno delati v revirju. Tako vodi lovskega gosta na lov in opravlja druge naloge poklicnega lovca, kot so beleženje kronike dogajanja, izvajanje različnih biotehniških del in nadzor posegov v prostor. Delovna praksa je pri tem poklicu izredno pomembna, saj ocenjevanje dogajanja v naravi, prepoznavanje vedenjskih in telesnih lastnosti divjadi, natančno ločevanje živalskih vrst predvsem pri ptičih in druge veščine lovec pridobi predvsem z delom v revirju. Pri komuniciranju s strankami, z lastniki zemljišč in drugimi uporabniki prostora obvlada osnovno znanje tujih jezikov, npr. angleškega, nemškega in italijanskega. V visokogorju je poklicni lovec vešč alpinizma in gibanja po visokogorju. Redno se udeležuje izobraževanj, ki jih v obliki predavanj organizira vodja lovišča.
Psihofizične sposobnosti

Lovec je dober poznavalec dogajanja v naravi. Je telesno zdrav, vzdržljiv in vztrajen. Sposoben je večurnega gibanja v naravi, ki lahko zajema tudi območje visokogorja. Je telesno močan, še posebno je to pomembno pri transportu uplenjene divjadi, ki jo največkrat sam v nahrbtniku ali s pomočjo vleke prenese do transportnega vozila. Druge lastnosti lovca so: dober vid, sluh in voh, mirnost gibov, hitri refleksi, stabilno ravnotežje, dobro zaznavanje prostora in dobra orientacija v naravi. Obvlada verbalno in neverbalno komunikacijo, npr. v komunikaciji med lovskim gostom in lovcem med lovom, in hitro zazna spremembe v položaju gibanja živali, ljudi in drugih predmetov v naravi. Zdravstveno in psihofizično stanje lovca se preverja ob pridobitvi listin za orožje, pozneje pa na rednih zdravniških pregledih.
Interesi

Pri delu lovec vseskozi opazuje naravo in procese, ki v njej potekajo. Zna predvideti posledice določenega dogajanja v naravi in jih na strokoven način spremlja in analizira. Delo izvaja v skladu z etičnim kodeksom lovcev, upošteva pravice drugih uporabnikov prostora in se ravna po naravovarstvenih predpisih. Pri vodenju gostov in na skupnih lovih ima avtoriteto, saj lahko zaradi nespoštovanja njegovih navodil pride do nesreč. V težjih vremenskih razmerah ravna odgovorno in preudarno.
Razmere za delo

Lovec dela v naravi, zato je vseskozi izpostavljen različnim vremenskim pogojem in drugim nevarnostim , kot je hoja po nevarnem terenu, padajoče veje z dreves, ugrizi in piki strupenih živali. Delo prilagaja dogajanju v naravi in je povezano z letnimi časi. Tako določene delovne naloge opravlja ponoči, npr. odstrel živali, ki so aktivne ponoči, ali zgodaj zjutraj, druge naloge pa opravlja samo v določenem letnem času, npr. krmljenje živali pozimi. Večji del časa preživi v gibanju, pogosto pa več ur v sedečem položaju ali prisiljeni drži, npr. ko čaka na preži.
Nevarnosti

Lovec pri nošnji in uporabi orožja upošteva stroge varnostne predpise. Pri ravnanju z različnimi stroji oziroma orodjem, kot je motorna žaga in sekira uporablja predpisana zaščitna sredstva in upošteva predpise o varstvu pri delu. Nosi terensko obleko in obutev, ki jo preskrbi delodajalec. Cepljen je proti klopnemu meningo-encefalitisu in steklini.
Možnosti zaposlovanja

Število delovnih mest za poklic je v Sloveniji razmeroma majhno, manj kot 100. Poklic lovca je predpisan v loviščih s posebnim namenom, ki jih je opredelil Zakon o divjadi in lovstvu.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica je predpisana srednješolska izobrazba ustrezne smeri, obvezen je tudi lovski izpit in izpit za lovskega čuvaja.
Druge informacije

Lovska zveza Slovenije, Župančičeva ulica 9, 1000 Ljubljana

Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube