Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Čebelar

Kratek opis

Čebelarstvo je v Sloveniji tradicionalna kmetijska dejavnost, čebelarjeva glavna naloga je pobiranje čebeljih produktov (najpogosteje medu) iz panjev.
Kaj delavec običajno dela

Pobiranje medu iz panjev je odvisno od panja, običajno se odstrani zadnji ali zgornji del panja. Da se čebele umirijo, jih je treba »zadimiti«, kar pomeni da se v njih piha dim, da se malce umirijo. Potem čebelar vzame iz panja okvirje, na katerih so celice z medom. Vzame polne okvirje, notri pa da prazne, da jih čebele zadelajo. S posebnim orodjem odpre celice ter iz njih izloči med, ki ga precedi in tako dobi gost sladek med, ki je pripravljen za uporabo.
Delovna področja

Večina čebelarjev se ukvarja s čebelarstvom zaradi pridelave medu, vendar je čebelarstvo veliko več kot samo pridelava medu. Gre za zelo razvejano dejavnost in prav zaradi tega imajo čebelarji dobre možnosti za razvijanje podjetniških idej v čebelarstvu. Lahko se odločijo za večje število matic in čebeljih družin, se usmerijo v trženje in v odprtje prodajnega prostora– npr. domače čebelarske sobe ali pa pridelujejo kakovostni Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo. Lahko se odločijo za pridelavo cvetnega prahu ali matičnega mlečka.

Čebelarstvo v večini primerih ni rentabilna panoga, saj je prag rentabilnosti razmeroma visok. Čebelar mora imeti več kot 200 panjev, da lahko rentabilno čebelari. V Sloveniji je glavnina čebelarjev ljubiteljskih, v zadnjem obdobju pa je opazen trend, da se delež le-teh zmanjšuje, povečuje pa se delež čebelarjev, ki imajo v čebelarstvu gospodarski interes.
Delovni pripomočki

Med čebelarski pripomočki so osebna oprema in orodje, s katerim čebelar skrbi za urejen čebelnjak. Osebna oprema je nujna, imeti jo mora vsak čebelar začetnik in tudi čebelar z več panji, ker se mora pri daljšem delu s čebelami obvarovati pred piki čebel. K osnovni opremi sodi zaščitna mreža ali pokrivalo, ki se lahko natakne na drugo pokrivalo, ali se namesti na klobuk s širokimi krajci. Za zaščito rok so potrebne posebne rokavice, ki imajo primerne narokavnike, nad dlanmi gumirane, saj tako varujejo pred piki.

Med orodji uporablja panjsko dleto, s katerim odpira panjske dele zalepljene s propolisom. Uporablja ga tudi za odstranjevanje voščenih prizidkov. Omelce uporablja za odstranjevanje oziroma ometanje čebel s satja ob točenju medu. Grebljico na daljšem ročaju uporablja za čiščenje dna panja. Poleg osnovnega orodja lahko uporablja posebne klešče za izvlek satja, pri čiščenju panjev si pomaga s pleskarsko lopatico. Za mirno delo pri čebelah potrebuje tudi izvor dima, ki pomirja čebele. V ta namen uporablja kadilnike z mehom: ročni meh ali meh, ki ga poganja poseben mehanizem.

Nekdaj so čebelarji s pridom uporabljali prekuhano in posušeno lesno gobo. Med čebelarskimi pripomočki je tudi pribor za označevanje matic. V priboru so štiri barve in mrežice za priprtje matice med barvanjem in sušenjem barve. Tega pripomočka ne uporablja v primeru, če maticam pristriže krila. Čebelar skrbi, da je inventar, orodje in oprema vedno v uporabnem stanju, po potrebi pa orodje in opremo pred uporabo še dodatno razkuži. Dokumenti čebelarja so: proizvodni načrt, analiza donosnosti posameznih proizvodov, obračun poslovanja, seznam naložb v novi sezoni idr.
Izdelek in storitev

Čebelar prideluje med, cvetni prah, propolis, matični mleček, čebelji vosek in čebelji strup. (Čebelji strup uporabljajo za farmacevtske proizvode in v homeopatiji).
Znanja in spretnosti

Po včlanitvi v čebelarsko društvo, ta delujejo v vseh regijah Slovenije, čebelar začetnik dobi mentorja, ki ga seznani z osnovami čebelarjenja in mu pomaga pri prvih korakih. Prejme tudi čebelarsko izkaznico, s katero ima med drugim popust pri nakupih opreme in zdravil. Na začetniškem tečaju pridobi osnovna znanja, ki jih potrebuje pri svojem delu.
Po uspešno končanem tečaju osvoji strokovno terminologijo, kar mu omogoča nadaljnje izobraževanje. Nabavi še čebelnjak, ki ga mora registrirati, in družino čebel in čebelarjenje se lahko začne. Za pridobitev bolj poglobljenih znanj se čebelar včlani v različne sekcije, kot je Sekcija pridelovalcev medenih pijač ali api-terapevtska sekcija, in nadaljuje s specializiranim izobraževanjem.
Psihofizične sposobnosti

Čebelar ima dobre psihofizične sposobnosti za delo v naravi, ob panjih in rojih čebel. Alergija na cvetni prah (gre za moške oplojevalne celice cvetočih rastlin), ki ima sicer tako kot sam med veliko zdravilnih lastnosti, ga lahko ovira pri delu. Sicer pa velja, da mikroklima čebelnjaka zelo ugodno vpliva na človekovo psihofizično počutje.
Interesi

Poleg tega, da pozna delo s čebelami, mora čebelar imeti sposobnosti komuniciranja s kupci. Če želi biti uspešen, mora biti dober organizator in podjetnik. Pomembno je, da mu pri tem po svojih najboljših močeh pomagajo člani ožje in širše družine. Čebelarji so znani po tem, da so zelo vztrajni. Med njimi je le malo profesionalnih čebelarjev, zato slovensko čebelarstvo ni dovolj konkurenčno, ocenjujejo na Čebelarski zvezi Slovenije.
Razmere za delo

Razmere za delo se spreminjajo glede na letni čas in pogoje za pašo čebel, v zadnjem času pa največ skrbi čebelarjem povzročajo strupene kemikalije ali nevarna raba sredstev za varstvo rastlin v kmetijstvu. Zaradi mile zime in izmenjujočega toplo-hladnega vremena je npr. leta 2014 popolnoma zatajila cvetlična in akacijeva paša, ki predstavljata polovico letne pridelave medu (drugo polovico predstavljajo lipova, gozdna in kostanjeva paša.) Zaradi žledoloma, ki je podrl ogromno dreves medonosnih listavcev in iglavcev, je bilo tudi cvetenja in posledično medenja bistveno manj. Ker je bil tedaj napaden še pravi kostanj s kostanjevo šiškarico, čebele niso dobile dovolj hrane.
Nevarnosti

Čebele so zelo občutljive za vonjave: močno jih razdraži vonj po znoju, hlevski vonj in različni parfumi. Če piči ena čebela, je prav vonj po strupu tisti, ki spodbudi druge k pikanju. Zato čebelar pristopa k čebelam vedno čist, umit in brez dodanih dišav. Pazi tudi na primerno obleko, čebele namreč ne prenesejo nekaterih umetnih materialov, kot je sintetika. Čebelar začetnik bo imel pri delu nekaj več težav, predvsem zaradi strahu pred čebelami. Vendar bojazen ni izključena niti pri izkušenem čebelarju, če ima slabe izkušnje z določenim panjem.

Strah povzroči znojenje in oddajanje vonja, ki pri čebelah sproži obrambni nagon. Najmanj pikov bo deležen čebelar, ki bo delal s čebelami mirno, sproščeno in samozavestno. Raztresen in nervozen čebelar svoje lastnosti prenese na čebele in temu primerna je tudi njihova reakcija. Z redno uporabo zaščitne opreme in upoštevanjem higienskih standardov je čebelarjenje varno opravilo, ki lahko prepreči tudi obolenja čebel.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Redno izobraževanje za pridobitev poklicne kvalifikacije se ne izvaja. Kdor želi pridobiti poklicno kvalifikacijo za čebelarja, mora imeti potrdilo čebelarskega društva ali mojstra čebelarja, da je pod mentorstvom čebelaril tri leta z najmanj petimi čebeljimi družinami.
Druge informacije

Čebelarska zveza Slovenije, http://www.czs.si/

SPOT, Slovenska poslovna točka, Čebelar

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube