Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Vzdrževalec rekreacijskih in športnih zelenih površin

Kratek opis

Vzdrževalec rekreacijskih in športnih zelenih površin načrtuje potek del na travnatih igriščih namenjenih športu in rekreaciji. Pripravi teren in zemljišče, zaseje površino namenjeno okrasnim in uporabnim tratam, izvaja ukrepe varstva rastlin ter vzdržuje dodatno opremo na zelenih površinah in njeni okolici.
Kaj delavec običajno dela

Vzdrževalec rekreacijskih in športnih zelenih površin oskrbuje površine namenjene tratam in okolico. Izvaja ukrepe varstva rastlin ter vzdržuje opremo na zelenih površinah in njeni okolici. Pri delu mora poznati delovanje strojev in različnih materialov, ki jih uporablja pri delu. Vzdrževalec si namreč najprej pripravi različne delovne stroje, naprave in orodja ter materiale, gnojila in sredstva za varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli. Nato izbere in pripravi delovna sredstva glede na vrsto dela, ki ga bo opravil.

Teren in zemljišče športnih in rekreacijskih površin uredi tako, da pripravi in kultivira tla z odvzemom vzorcev tal, rahljanjem, gnojenjem in odstranitvijo plevela. Tla ročno ali strojno grobo in fino obdela ter pripravi zemljišče za setev. Vzdrževalec zaseje površino namenjeno tratam, pri čemer izračuna potrebno količino semena ter pripravi stroje in naprave za setev. Travo ročno ali strojno zaseje, utrdi površino po setvi, oskrbuje posejano površino z vodo in uporablja različne materiale in pripravke za zaščito posevka po setvi. Po potrebi položi travno rušo. Pred tem izmeri površino, na kateri bo položena. Površino ustrezno pripravi in jo nato, ko travno rušo že posadi, tudi utrdi. Tako travno rušo kot tudi semena in posevke oskrbuje z vodo.

Delo vzdrževalca športnih in rekreacijskih površin je tudi oskrba površin namenjene tratam. Za njihovo oskrbo uporablja stroje. Pri tem kosi in dognojuje ter odstranjuje ostanke trav in mahu. Delavec vzdržuje dodatno opremo na tratah in njeni okolici, tako da postavlja, namešča in vzdržuje oznake ter opremo, npr. zastavice, gole, črte ali oznake na igrišču, luknje in količke. Zato mora poznati opremo različnih športov in njihovo pravilno uporabo. Vodi evidence o porabi gnojil ter materialov, ki jih uporablja.
Delovna področja

Vzdrževalec rekreacijskih in športnih zelenih površin je zaposlen v podjetju, ki upravlja športni park, golf igrišče in v turistično-apartmajskih naseljih, ob katerih so zelene in rekreacijske površine. Zaposlitev torej najde v turizmu, športno-rekreativnih dejavnostih in v rekreacijskem parku ali arboretumu.
Delovni pripomočki

Vzdrževalec potrebuje različna vrtna orodja, kot so lopata, motika in grablje, in stroje ter naprave, gnojila, škropiva, semena, substrate in travno rušo. Potrebuje tudi rokavice, pokrivalo za zaščito pred soncem in delovno obleko.
Izdelek in storitev

Vzdrževalec poskrbi za estetsko urejeno športno rekreacijsko okolje in zelene površine, za nego ter uporabo teh površin.
Znanja in spretnosti

Vzdrževalec ima osnovna znanja o zemeljskih delih. Pozna vrste zemljišč in njihove osnovne značilnosti, zna obdelati in kultivirati zemljišče. Pozna načine oblikovanja zemljišča in načine za preoblikovanje zemljišč, različne zemeljske premike in tehnike oblikovanja ravnih ter neravnih površin ter postopke priprave tal namenjenih tratam. Pozna tudi substrate in gnojila za pripravo rastišča. Ker skrbi za rastišče na zelenih površinah, mora vedeti, kdaj so optimalni pogoji za kalitev semena. Pozna načine in tehnike setve ter specialne stroje in naprave za setev travnega semena. Ker polaga tudi travno rušo, ve, koliko zaplat mora položiti na določeno kvadraturo. Pozna način polaganja travne ruše, oskrbo le-te ter zna uporabljati mehanizacijo in opremo za njeno polaganje.

Vzdrževalec kosi travo, pozna pravila in načine košnje ter osnovne lastnosti posameznih trav in travnih mešanic. Dobro pozna načine namakanja površin ter sisteme in naprave za zalivanje. Poleg tega ustrezno ukrepa pri različnih boleznih rastlin, zna jih zaščiti pred škodljivci, plevelom in mahom. Pozna predpise o biocidih in pesticidih ter standarde o varovanju okolja. V okviru svojih nalog dela tudi z različnimi stroji, tako da so nujna znanja o rabi strojev, njihovem vzdrževanju in osnovnih popravilih.
Psihofizične sposobnosti

Delavec ne sme imeti alergije na cvetni prah, saj bi delo predvsem v spomladanskem času težko opravljal. Zaželena je dobra pripravljenost za dela, ki so lahko fizično zahtevnejša.
Interesi

Ker delo poteka večinoma na terenu, je zaželeno, da ima vzdrževalec rad naravo, delo z zemljo, travami in rastlinami. Dela v različnih vremenskih razmerah in s specialno mehanizacijo. Pripravljen je na dolgotrajnejše fizično delo.
Razmere za delo

Vzdrževalec dela na terenu v različnih vremenskih razmerah. Pripravljen je na delo pri visoki temperaturi poleti in tudi na delo v zimskih razmerah.
Nevarnosti

Pri delu se lahko vzdrževalec ob nepravilnem ravnanju lahko poškoduje pri delu s stroji, možne so ureznine, udarci ali padci.
Možnosti zaposlovanja

Vzdrževalec rekreacijskih in športnih zelenih površin je zaposlen v podjetju, ki upravlja s športnim parkom oziroma zelenimi površinami, na golf igrišču in v turistično-apartmajskih naselju, ob katerem so zelene in rekreacijske površine. Zaposlitev najde v turizmu, športno-rekreativni dejavnosti, v rekreacijskem parku ter v arboretumu.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za pridobitev poklica vzdrževalec rekreacijskih in športnih zelenih površin se kandidat vpiše v 3-letni program srednjega poklicnega izobraževanja Kmetovalec oziroma v program Gospodar na podeželju, ki ga izvajajo srednje biotehniške šole v Sloveniji.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube