Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Vrtnar

Kratek opis

Vrtnar dela v vrtnarstvu in v parkovnem vrtnarstvu. Osnova njegovega dela je vzgoja, oskrba ter prodaja različnih vrst rastlin.
Kaj delavec običajno dela

Vrtnar vzgaja okrasne zelnate in lesnate rastline, jih oskrbuje in zasaja. Sadi in oskrbuje sadno drevje. Neguje parkovne in športne trate ter vzgaja zelenjavo, dišavnice in zelišča. Vrtnar, ki vzgaja okrasne zelnate rastline, razmnožuje balkonsko cvetje in lončnice ter rastline, ki jih sadimo na okrasne grede. Rastline oskrbuje s hranili in vodo, dognojuje in jih varuje pred boleznimi in škodljivci. Okrasne lesnate in sadne vrste rastlin razmnožuje v drevesnicah in jih sadi v parke ali obhišne vrtove. Za lepo rast, obilno cvetenje in dobro rodnost jih obrezuje in gnoji. Sadike okrasnih lesnatih rastlin tudi pripravi za prodajo. Zelenjavo vzgaja od semena do prodaje, največ v zaščitenih prostorih v plastenjakih, rastlinjakih in zaprtih gredah, lahko tudi na prostem. Sadike prodaja ali presaja na njive in v zaščiten prostor. Zelenjavo pridela in pripravi za prodajo ali jo prodaja. K vrtnarjevem delu sodi vzgoja travnih preprog, priprava terena za setev trav, setev in oskrba. Tako oskrbuje parkovne in športne trate. Pomembno področje dela je varovanje rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli. Pri tem dela s fitofarmacevtskimi sredstvi za varstvo rastlin. Pozna predpise o varnem delu s temi sredstvi. Vedeti mora, kako vplivajo na okolje in rastline. Ker pri delu uporablja različne vrtnarske stroje, naprave in orodja, mora upoštevati predpise o varnem ravnanju z njimi.
Delovna področja

Poklic vrtnarja zahteva poznavanje splošnega vrtnarstva, tehnologije pridelave različnih vrst rastlin, umetnosti cvetličarstva, estetike, ekonomičnosti in uporabnosti, trženja in varstva okolja. Vrtnarska podjetja so specializirana za vzgojo lončnic in rezanega cvetja, vzgojo balkonskih in sobnih rastlin, pridelovanje zelenjave ali vzgojo travnih preprog ali travne ruše. Druga podjetja se ukvarjajo s parkovnim vrtnarstvom, zasajevanjem vrtov in njihovo oskrbo. Vrtnar dela na prostem in v rastlinjakih. Ne glede na to, katero vrsto rastlin vzgaja, zna obdelati zemljo za setev in sajenje. Pozna substrate in nove sorte okrasnih rastlin, ki se odlikujejo po barvi cvetov, rodnosti in odpornosti. Dobro mora poznati zahteve posameznih rastlin, da lahko kupcem ustrezno svetuje. Po načrtu krajinskega arhitekta pripravi gredice za sajenje okrasnih rastlin in jih zasaja. Sadi okrasno grmičevje in okrasno ter sadno drevje. Pomemben del tega poklica je komunikacija s kupci in pri nabavi repromateriala tudi s prodajalci.
Delovni pripomočki

Vrtnar uporablja različne vrtnarske stroje, sredstva in orodja: traktor, stroje za osnovno (plug, frezo) in dopolnilno obdelavo zemlje (kultivator), sejalnike in sadilnike, kosilnice in stroje za oskrbo in spravilo posevkov, okopalnike, osipalnike, škropilnice. Uporablja vrtnarsko orodje, kot so motike, vile, grablje, lopate, sadilne kline, vrtnarske škarje in škarje za obrezovanje sadnega drevja ter žage. Ob nakupu in prodaji blaga dela z deklaracijami, dobavnicami in računi.
Izdelek in storitev

Izdelek in storitev vrtnarja sta odvisna od specializiranosti podjetja, kjer dela. To so lahko:
  • lončnice
  • sadike okrasnega grmičevja ali okrasnega drevja
  • balkonsko ali rezano cvetje
  • sadike zelenjadnic in zelenjava
  • obrezano grmičevje in lesnate rastline
  • oskrbovan obhišni vrt ali park
  • zasajena in oskrbovana gredica z okrasnimi zelnatimi rastlinami ali oskrbovana parkovna trata.
Znanja in spretnosti

Izobraževalni program za vrtnarja traja tri leta. Vrtnar spozna okrasne rastline, balkonsko cvetje, lončnice, rezano cvetje, okrasno grmičevje in okrasno drevje ter najpogostejše vrste sadnega drevja in zelenjavo. Pozna načine njihove vzgoje in oskrbovanja ter spravila in priprave za prodajo. Vrtnar, ki dela s traktorjem, ima opravljen traktorski izpit. Če dela s fitofarmacevtskimi sredstvi, mora imeti opravljen izpit iz rastlinske ali fitomedicine. Zna opazovati rastline, njihovo barvo in rast, da ne prezre morebitnih znakov pomanjkanja hranil ali napada bolezni in škodljivcev. Škropivo pripravi v ustrezni koncentraciji, da ne poškoduje rastlin ali da ni preveč ostankov pesticidov v hrani. Pri delu s škropivi je zelo pazljiv, tudi zato, da se ne zastrupi in da ne onesnaži z njimi okolja.
Psihofizične sposobnosti

Vrtnar ima smisel za delo z rastlinami, za natančno prepoznavanje oblik in barv ter smisel za kombiniranje le-teh. Pri svojem delu je odgovoren, natančen in samostojen, v odnosu do strank pa strokoven, obziren in prijazen. Izraža se jasno in razumljivo.
Interesi

Vrtnar dela samostojno ali v skupini. Za delo v skupini je potreben občutek za timsko delo in komunikativnost.
Razmere za delo

Vrtnar dela v rastlinjaku, na prostem v vrtu, na njivi ali v parku. Na prostem je izpostavljen spreminjajočim se vremenskim razmeram, v zaprtih prostorih pa visoki vlagi in vročini. Nekatera vrtnarska dela potekajo na višini. Nekatera dela so sezonska, kot je obrezovanje sadnega in okrasnega drevja, oskrbovanje vrtov ali vzgoja krizantem, in dokler sezona traja, pomeni to za vrtnarja tudi večje obremenitve.
Nevarnosti

Vrtnar je izpostavljen nezgodam in poškodbam zaradi dela s traktorjem, traktorskimi priključki in kosilnico, nevarnostim padca z višine in zastrupitvam zaradi nestrokovne uporabe kemičnih sredstev. Nevarnostim se izogne z upoštevanjem predpisov za varno delo ter uporabo zaščitnih sredstev.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Izobraževalni program za vrtnarja traja tri leta. Vrtnar spozna okrasne rastline ter najpogostejše vrste sadnega drevja in zelenjavo. Poznati mora načine njihove vzgoje in oskrbe ter spravila in priprave za prodajo. Stalno spremlja tudi novosti na tržišču. Vrtnar, ki dela s traktorjem, ima opravljen traktorski izpit. Če dela s fitofarmacevtskimi sredstvi, mora imeti opravljen izpit iz rastlinske ali fitomedicine.
Druge informacije

Poklic vrtnarja je primeren tako za dekleta kot za fante. Po uspešno končanem triletnem programu se lahko kandidat vpiše v program za vrtnarskega tehnika. Nadaljevanje izobraževanja je možno tudi v programih za pridobitev visoke strokovne izobrazbe.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube