Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Osebni varnostnik

Kratek opis

Naloga osebnega varnostnika je zagotoviti varnost in obvarovati varovano osebo na način, ki čim manj moti življenjski in delovni ritem varovane osebe in njene okolice.
Kaj delavec običajno dela

Delo osebnega varnostnika zahteva različna znanja in spretnosti ter posebne osebnostne lastnosti. Je zanimivo, dinamično, pestro, raznoliko, pa tudi dolgočasno, enolično, utrujajoče, vsekakor pa odgovorno, zahtevno in tudi nevarno. Cilj varovanja je zagotoviti varnost varovane osebe na območju, npr. doma, na poti, na delovnem mestu, na kraju zabave ali sprostitve, in za čas, npr. neprestano varovanje, le v nočnem ali dnevnem času, ob določenih urah ali na klic, ki sta določena z naročilom za varovanje. Vsebina varovanja je sestavljena iz aktivnosti in opravil, katerih cilj je:
 • seznaniti se z varovano osebo in jo spoznati v obsegu, ki je nujen za uspešno varovanje
 • seznaniti se z osebami, ki so običajno v bližini varovane osebe, in jih spoznati v obsegu, ki je nujen za uspešno varovanje
 • seznaniti se z območjem, potmi in objekti, kjer se bo varovanje opravljalo, in oceniti njihovo varnostno primernost
 • seznaniti se z običajnimi aktivnostmi, ki potekajo v bližini varovane osebe
 • seznaniti se z znanimi in možnimi oblikami ogrožanja varnosti varovane osebe in jih preučiti v obsegu, ki je nujen za uspešno varovanje
 • izdelati oceno ogroženosti varovane osebe in na tej osnovi načrt varovanja
 • seznaniti varovano osebo z načrtom varovanja v obsegu, ki je nujno potreben za uspešno varovanje
 • seznaniti varovano osebo s samozaščitnimi ukrepi, z uporabo zaščitnih sredstev, sredstev za pasivizacijo napadalca in drugih sredstev, ki so z načrtom namenjena za njeno varovanje
 • predvideti in preprečiti vse oblike ogrožanja varnosti varovane osebe
 • v primerih ogrožanja obvarovati varovano osebo tudi z izpostavljanjem zdravja in življenja osebnega varnostnika.
Naloga osebnega varnostnika je torej zagotoviti varnost in obvarovati varovano osebo na način, ki čim manj moti življenjski in delovni ritem varovane osebe in njene okolice. Oblike opravljanja teh nalog se prilagajajo ocenam ogroženosti pa tudi željam naročnikov varovanja, zato je lahko varovanje:
 • poudarjeno vidno, ko varnostnik z oblačili, opremo in obnašanjem sporoča okolici svojo vlogo, kar je lahko sestavni del načrta varovanja v smislu odvračanja možnega napadalca, ali pa ima le cilj zadostiti želji naročnika varovanja
 • opazno, ko varnostnik normalno opravlja svojo nalogo in ne poskuša skrivati svoje vloge
 • prikrito, ko varnostnik prikrije svojo opremo in zunanjost in se poskuša zliti z okolico tako, da je vsakdanje oblečen in se obnaša okolici primerno.
Osebni varnostnik varuje varovano osebo tako, da jo spremlja in prevaža oziroma je ves čas varovanja v njeni bližini. Razdalja je odvisna od ocene ogroženosti v določenem trenutku. Ogroženost mora ves čas ocenjevati osebni varnostnik sam in pri tem upošteva več elementov, ki izhajajo iz okolice, v kateri se varovana oseba nahaja, in oseb, ki lahko pridejo v stik ali so že v stiku z njo. Pomembno je, da je v taki bližini varovane osebe, da lahko pravočasno posreduje in jo obvaruje, s tem da odvrne grožnjo in jo varno odpelje iz nevarnega območja. Najpomembnejše je predvidevanje. Osebni varnostnik je najuspešnejši takrat, kadar prepreči, da do ogrožanja varovane osebe sploh ne pride. Za pravilno predvidevanje so poleg strokovne usposobljenosti, pravilnih informacij in podatkov, pravilne ocene ogroženosti, dobrega načrta in sodelovanja varovane osebe, potrebne tudi izkušnje.

Te dajejo potrebno samozavest za sprejemanje in uresničevanje odločitev in preprečujejo dramatiziranje in demoniziranje ter s tem nepotrebna nelagodja pri varovani osebi. Ker varovana oseba poskuša normalno živeti in delati, je razumljivo, da večji del časa osebni varnostnik čaka varovano osebo. Čaka jo, preden se odpravi zdoma, čaka jo v službi, ko je v družbi ali na družabnih obveznostih, na rekreaciji in sprostitvi. Ker mora imeti pregled nad osebami, predmeti in dogajanjem v bližini varovane osebe, je normalno, da opravi tudi precejšen del opravil, kot so postrežba, prinašanje pošte, odpiranje dežnika, odpiranje vrat, pomoč pri vstopanju v prevozno sredstvo, zgradbo in podobno. To je tudi sestavni del metodike varovanja. Resnično varovati varovano osebo torej ni filmska romantika. Je vse ali predvsem kaj drugega.
Delovna področja

Poklic se lahko opravlja v okviru zasebnega varovanja, varnostne agencije ali podjetja ter v okviru državnih varnostnih služb. Pot do varnostnika v državni varnostni službi pelje skozi zaposlitev v policiji ali ministrstvu za obrambo, kjer izmed svojih operativcev po posebnih merilih izbirajo kandidate in jih izšolajo. Zato delovno področje v okviru državne uprave ni predmet te predstavitve. Osebni varnostnik opravlja svoje naloge izključno po naročilu naročnika, ki določi območje in čas varovanja. Varovanje lahko opravlja le na relaciji, na domu, v službi in podobno ali pa vsepovsod, kamor gre varovana oseba. Opravlja se lahko le v določenem dnevnem času, med določenimi urami ali pa ves čas, 24 ur na dan od naročila do preklica. Kombinacij opravljanja varovanja med prostorom in časom je toliko, kot je možnih življenjskih situacij, zato vseh delovnih področij ni možno našteti.
Delovni pripomočki

Osebni varnostnik uporablja delovne pripomočke, ki od njega zahtevajo posebna znanja. Delimo jih na pasivne in aktivne. Pasivni so namenjeni zaščiti osebnega varnostnika in varovane osebe. To so neprebojne srajce ali jopiči, zaščitne maske za oči in dihala, posebna prevozna sredstva, vrata in okna iz posebnih materialov, posebne ključavnice in ščiti, video-nadzorni sistemi, sistemi zaznavanja nedovoljenega gibanja ter sistemi tihega in glasnega alarmiranja. Aktivni pripomočki so namenjeni odvračanju in pasiviziranju ali onesposabljanju napadalcev oziroma aktivni obrambi. To so razpršilci za pasivizacijo, npr. poprovi razpršilci in razpršilci iz soka pekočih paprik, elektro šokerji, obrambne palice, avtomobil in strelno orožje. Razvoj delovnih pripomočkov in materialov, ki se uporabljajo za varovanje, je izredno hiter, zato mora biti temu ustrezno tudi izpopolnjevanje osebnih varnostnikov.
Izdelek in storitev

Osebni varnostnik zagotavlja varnost varovane osebe v določenem času in prostoru. Njegova storitev je opravljeno varovanje oziroma uspešna realizacija načrta varovanja.
Znanja in spretnosti

Osebni varnostnik opravi preizkusa znanja, ki je vsebinsko določen v posebnem programu Zbornice Republike Slovenije za zasebno varovanje. Uveljavljene varnostne agencije in podjetja redno skrbijo za izpopolnjevanje, poglabljanje in pridobivanje novega znanja in urjenj, ohranjanje in pridobivanje spretnosti in veščin osebnih varnostnikov. Ta znanja obsegajo poznavanje tehničnih in drugih delovnih pripomočkov, osnov psihologije, zlasti psihologije napada in obrambe ter napadalca in žrtve, komunikacije z varovano osebo in okoljem, pravil lepega vedenja ter taktike in metodike varovanja. Spretnosti in veščine obsegajo področje obrambe in napada, borilne veščine, posebne načine streljanja in uporabo sredstev za pasivizacijo, varnostne in varne vožnje, vožnjo glavnega in spremljevalnega vozila ter vseh načinov spremljanja varovane osebe z utrjevanjem motoričnih vzorcev, ki omogočajo hitro in pravilno reagiranje.
Psihofizične sposobnosti

Osebni varnostnik mora imeti dobre motorične sposobnosti, podprte z dobro telesno pripravljenostjo, s poudarkom na eksplozivni moči in hitrosti. Biti mora samozavesten in komunikativen. Biti mora iznajdljiv, se hitro znajti v novih okoliščinah in natančen, saj površnost ni zaveznik varnosti. Biti mora zdrav, saj so obremenitve pogosto zelo velike in škodljive. Zlasti čutili vid in sluh sta pomembni za pravočasno zaznavanje sprememb v okolici.
Interesi

Interesi osebnega varnostnika segajo od področja športa in rekreacije, tehnike in orožja do potovanj in avantur. Osebni varnostniki so dinamični in samoiniciativni pa tudi disciplinirani in poslušni. Imeti morajo smisel za analiziranje in sklepanje ter ukrepanje in odgovornost. Biti morajo pošteni.
Razmere za delo

Osebni varnostnik dela v zaprtih prostorih, v prevoznih sredstvih in na prostem. Izpostavljen je vremenskim razmeram in prepihu. V poletnem času so lahko neprijetni pogosti prehodi iz klimatiziranih prostorov in vozil v vročino. Enako je v zimskem času s prehajanjem iz ogrevanih prostorov v mraz. Pogoste so težave z redno prehrano. Delo opravlja pretežno stoje. Dolgo sedenje, npr. med vožnjo je utrujajoče. Enako je z dolgim čakanjem, zlasti ker koncentracija ne sme popustiti. Zato je redna telesna aktivnost, šport, rekreacija in urjenje pomembna za njegovo delo. Osebni varnostnik prihaja v stik z različnimi ljudmi na različnih krajih, kjer pomembna njegova sposobnost komuniciranja. Dela v skupini ali sam. Za delo v skupini je pomembna sposobnost prilagajanja in sodelovanja, kadar je sam pa njegova samozavest, samoiniciativnost in odgovornost. Praviloma delovni čas v dnevu ni določen, ker se prilagaja aktivnosti varovane osebe. Pogosto se delavnik zavleče v večer in noč. Tudi daljše odsotnosti od doma niso redke. Tem okoliščinam dela mora prilagoditi osebno in družinsko življenje.
Nevarnosti

Delo osebnega varnostnika že v svoji zasnovi vsebuje nevarnosti, saj lahko uporablja svoje telo tudi kot ščit za varovano osebo. Enako je z varnostno vožnjo spremljevalnega vozila, katerega namen je varovati vozilo, v katerem je varovana oseba. V primeru ogroženosti varovane osebe mora strokovno ukrepati, kar pomeni tudi hitre in eksplozivne gibe ter sproščanje maksimalne moči. V normalnih razmerah si pred takimi obremenitvami razgiba sklepe in ogreje vezi ter mišice. V interventnih posegih pa tega ni, zato je nevarnost poškodb velika. Neredna prehrana, neprespanost in utrujenost ter izpostavljenost vremenu so lahko vzroki za obolenja. Možnost nevarnosti in poškodb lahko zmanjša z visoko strokovnostjo, uporabo zaščitnih sredstev in dobro telesno pripravljenostjo. Zelo pomembno je tudi dobro načrtovanje.
Možnosti zaposlovanja

Poklic osebnega varnostnika se lahko opravlja v okviru zasebnega varovanja, varnostne agencije ter v okviru državnih varnostnih služb. Pot do varnostnika v državni varnostni službi pelje skozi zaposlitev v policiji ali ministrstvu za obrambo, kjer izmed svojih operativcev po posebnih merilih izbirajo kandidate in jih izšolajo.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Zakonodajalec je z zakonom o zasebnem varovanju in obveznem organiziranju službe varovanja določil, da mora oseba, ki neposredno opravlja fizično varovanje oseb in objektov, izpolnjevati določene pogoje:
 • da je državljan Republike Slovenije
 • da ima najmanj predpisano strokovno izobrazbo glede zahtevnosti del, ki jih opravlja
 • da ima opravljen preizkus znanja, da je telesno in duševno sposobna za opravljanje del varnostnika
 • da ni bila pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila kaznovana za prekršek zoper javni red in mir.
Torej mora te pogoje izpolnjevati tudi osebni varnostnik. V Sloveniji ni šole za ta poklic. Usposabljanje je možno po programu Zbornice Republike Slovenije za zasebno varovanje in po internih programih zasebnih varnostnih agencij in podjetij.
Druge informacije

Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, Dimičeva 9,1000 Ljubljana

SPOT, Slovenska poslovna točka, Varnostnik telesni stražar

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube