Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Vodja paznikov

Kratek opis

Vodja oddelka za varnost v zaporu, prej imenovan tudi vodja paznikov, organizira in usklajuje delo v oddelku zapora.
Kaj delavec običajno dela

Vodja oddelka za varnost v zaporu vodi izvaja naloge varnosti in zavarovanja zaprtih oseb, pripravlja in izdeluje poročila, analize in informacije ter druge naloge po nalogu nadrejenega.
Delovna področja

Delo vodje oddelka za varnost v zaporu je omejeno na področje izvajanja zakonsko določenih pooblastil zato se zaposli le v zaporu.
Delovni pripomočki

Pri opravljanju delovnih nalog nosi predpisano uniformo, posebno opremo, osebna zaščitna sredstva in strelno orožje. Vodja oddelka uporablja računalnik za dostop do baze podatkov zaprtih oseb in za izvajanje nadzora nad elektronskim varovanjem zavoda.
Izdelek in storitev

Vodja skrbi, da poteka delo v zaporu v skladu s predpisi in zakoni in da so delovne razmere zaposlenih urejene.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje tega poklica se zahteva poleg višje ali visokošolske izobrazbe še dodatna znanja računalništva in znanje tujega jezika.
Psihofizične sposobnosti

Vodja oddelka za varnost v zaporu mora biti psihično in fizično zdrav. Ne sme imeti kroničnih obolenj ali hib. Imeti mora popolnoma zdrava čutila in dobro fizično vzdržljivost. Za uspešno opravljanje nalog ima sposobnost koncentracije, presojanja in hitrega odzivanja na dražljaje iz okolja. Zaradi specifičnosti poklica so potrebni občasni zdravstveni pregledi.
Interesi

Vodja oddelka mora dobro poznati postopke organizacije dela. Je komunikativen, vešč skupinskega dela in dober opazovalec.
Razmere za delo

Vodja oddelka opravlja naloge s povečano nevarnostjo za zdravje in poškodbe na delu. V določenih situacijah je lahko ogroženo tudi njegovo življenje. Odgovoren je za varnost v zavodu, kjer je zaposlen, piše analize in poročila s področja varnosti. Dela pretežno v dopoldanskem času, po potrebi opravlja nadzor tudi v popoldanskem in nočnem času.
Nevarnosti

V določenih konfliktnih situacijah je lahko ogroženo njegovo življenje, npr. v primeru, da pride do pretepa med obsojenci in mora posredovati. Zato mora imeti potrebne motorične spretnosti in dobro psihofizično kondicijo. Zna uporabljati prisilna sredstva, strelno orožje in borilne veščine.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Na tem delovnem mestu se lahko zaposli oseba, ki ima višješolsko ali visokošolsko izobrazbo in 10 let delovnih izkušenj.
Druge informacije

Informacije v zvezi s poklicem posredujejo v kadrovski službi Ministrstva za pravosodje - Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube