Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Spremljevalec gibalno oviranih oseb

Kratek opis

Spremljevalec gibalno oviranih oseb spremlja otroke in mladostnike s posebnimi potrebami oziroma gibalno ovirane v vsakdanjem življenju. Pomaga jim na poti v šolo in pri povratku domov ter pri drugih dejavnostih v šoli in zunaj nje.
Kaj delavec običajno dela

Spremljevalec gibalno oviranih oseb spremlja otroka in mladostnika z različnimi gibalnimi težavami v vrtcu in šoli. Pomaga mu pri odhodu v šolo in pri povratku domov, pri namestitvi z vozička na stol in pri različnih poteh. Zagotovi mu enakovredno sodelovanje pri obšolskih dejavnostih, na športnih in kulturnih dogodkih ter pri interesnih dejavnostih in na šolskih ekskurzijah. Pri tem sodeluje z učitelji, s svetovalnim delavcem ter s starši. V dogovoru s starši varovancu nudi osnovno medicinsko pomoč in izvaja druga dela v skladu s pogodbo o zaposlitvi. Za bolj kakovostno delo je pripravljen na stalno izobraževanje in usposabljanje. V primeru dolgotrajne odsotnosti skrbi za stike varovanca s šolo.
Delovna področja

Spremljevalec gibalno oviranih oseb dela v vzgojno-izobraževalnem zavodu, v osnovni in srednji šoli.
Delovni pripomočki

Delovni pripomočki spremljevalca so predvsem naprave in medicinski pripomočki, ki varovancu omogočajo enakovredno sodelovanje pri šolanju in v vsakdanjem življenju.
Izdelek in storitev

Storitev spremljevalca je zagotoviti gibalno oviranemu otroku ali mladostniku enakovredno vključitev v vrtcu in šoli, pri čemer mu pomaga pridobiti zmožnosti za čim bolj samostojno življenje.
Znanja in spretnosti

Pričakuje se vsaj srednješolska splošna ali strokovna izobrazba, znanje in izkušnje pri delu in negi z gibalno oviranimi učenci.
Psihofizične sposobnosti

Spremljevalec gibalno oviranih oseb mora imeti dobre psihofizične sposobnosti za pomoč svojemu varovancu. Fizično mu pomaga pri namestitvi v ustrezen položaj v različnih situacijah, prav tako ga spodbuja, da vztraja tudi v neugodnih okoliščinah, kadar začuti, da se ne more enakovredno vključiti v dejavnosti gibalno zdravih otrok.
Interesi

Spremljevalec gibalno oviranih oseb ima interes za sodobne postopke nege in za usposabljanje za delo z gibalno oviranimi in nova spoznanja vključuje v spremljevalno delo. Ima razvit čut za empatijo in zna prisluhniti varovancu, kadar mu zmanjka samozaupanja.
Razmere za delo

Razmere za delo spremljevalca so praviloma dobre, saj se v šolah in vzgojno-izobraževalnih zavodih povečini zavedajo, da je gibalno oviranim učencem treba zagotoviti možnosti, da pridobijo potrebno znanje in izkušnje za življenje tudi gibalno ovirani mladostniki.
Nevarnosti

Večjih nevarnosti pri delu spremljevalca gibalno oviranih ni, bolj pozoren kot drugi udeleženci mora biti v prometu, saj nepotrpežljivi vozniki nimajo vedno posluha npr. pri bolj počasnem prehodu varovanca čez cestišče. Spremljevalec mora poskrbeti, da je varovanec tudi v primeru, ko je sam odsoten, v varnih rokah.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Osnova za razpis delovnega mesta spremljevalca otrok in mladostnikov je odločba komisije, v kateri opredelijo ali otroku pripada spremljevalec v celoti ali le delno. Pogoj za delo je srednješolska izobrazba družboslovne, zdravstvene ali pedagoške smeri ter dobra fizična sposobnost kandidata. Prednost pri izboru kandidata je dodatno znanje in usposobljenost ter izkušnje z osebami s posebnimi potrebami. Gre za redno zaposlitev, običajno za določen čas v obsegu 6 ali 8 ur, kar je odvisno od potreb otroka ali ustanove, kjer se zaposli.

Usposabljanje za spremljevalce gibalno oviranih otrok in mladostnikov v vrtcih in šolah izvajajo v okviru Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije Sonček in Centra CIRIUS Kamnik. Program je namenjen pridobivanju osnovnih znanj za spremljevalce in dodatnih znanj za vzgojitelje in druge strokovne delavce, ki sodelujejo pri vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami.
Druge informacije

Zveza Sonček, Rožanska ulica 2, 1000 Ljubljana

Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik ali CIRIUS Kamnik, Novi trg 43 a, 1241 Kamnik

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube