Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Prodajalec po telefonu

Kratek opis

Naloga prodajalca po telefonu je predstaviti dejavnosti podjetja, z znanjem in spretnostjo zbuditi zanimanje in ugotoviti, kakšen je kupčev interes, da mu lahko svetuje in ga pridobi za nakup.
Kaj delavec običajno dela

Trženje po telefonu in telefonsko dogovarjanje za sestanke ali na kratko telefonski marketing si vedno bolj utira pot. Telefonska komunikacija je zahtevnejša od komunikacije "iz oči v oči". Sogovornika ne vidimo, ne vidimo njegovega vedenja, čustvenih izrazov in drugih dejavnikov, pomembnih za celovito komunikacijo. Namen telemarketinga je, da omogoči najcenejšo, učinkovito in ekonomično ter trajno obdelavo ciljne skupine ter si tako zagotovi prednost pred konkurenco. Umetnost telemarketinga je nenehno vživljanje telefonskega svetovalca-prodajalca v vlogo kupca, v njegove želje, potrebe in interese. Če je sposoben zbuditi zaupanje in zanimanje, mu lahko pomaga pri izbiri blaga, cenovnega razreda, kakovosti in novosti ter ga pridobi za nakup.

Delovni dan začne prodajalec po telefonu z "ogrevanjem": zbere informacije, da spozna izdelek in pogoje za prodajo in podatkov o potencialnih kupcih. Nato pripravi telefonski skript-scenarij za pogovor, koga bo klical, kakšna bo predstavitev, kako bo ugotovil pripravljenost za pogovor in prikazal ugodnosti ponudbe. Nadalje pripravi vprašanja, ki naj razkrijejo kupčeve želje. Predvidi možne ugovore in se pripravi na hitro odzive nanje. Pripravi dokumentacijo za pisanje naročil, dogovorov, opomb in podatkov o kupcih. Nato pripravi dokumentacijo za administrativni zaključek prodaje in jo odda ustreznim službam, ki jim posreduje tudi opombe, pripombe, predloge in morebitne reklamacije. Pripravi propagandno gradivo za pošiljko po pošti, če se tako dogovori z zainteresiranim kupcem. Za svojo evidenco izpiše podatke in opombe o kupcih, tudi o tistih, ki se niso odločili za nakup.
Delovna področja

Prodajalec po telefonu lahko dela v urejenem telefonskem studiu podjetja, lahko pa dela v domačem okolju. Vsebina njegove ponudbe so različni izdelki, npr. živilski, kozmetični, knjige, papirniški material, gradbeni material ali pohištvo, obrtniške ali intelektualne storitve, seminarji, predavanja in zavarovalništvo.
Delovni pripomočki

Poglavitni pripomoček je telefon, običajni ali telefon s slušalkami z mikrofonom. Posodobitev klicnih centrov pomeni računalnik, ki sam kliče telefonske številke. Prodajalcu posreduje podatke o morebitnem kupcu in na ekranu se mu izpiše možen scenarij za začetno predstavitev sebe, podjetja in namen klica. Nato prodajalec vnaša opombe o morebitnem kupcu in termine pogovorov. Iz kataloga, ki ga ima, poišče primeren izdelek ter vnese naročilo. Če te računalniške podpore nima, vse navedeno izpisuje ročno, zato potrebuje: pisalo, notes, računalo, ustrezne administrativne dokumente, katalog in seveda seznam naslovov potencialnih kupcev.
Izdelek in storitev

Naloga prodajalca po telefonu je predstaviti dejavnosti podjetja, z znanjem in spretnostjo zbuditi zanimanje in ugotoviti, kakšen je kupčev interes, da mu lahko svetuje in ga pridobi za nakup. Najpogosteje se na ta način prodajajo izdelki široke porabe, knjige, kozmetika, dekorativno blago, darilni program in storitve, npr. zavarovalništvo, naročila za dopolnilno izobraževanje, vpis abonmajev, javnomnenjske raziskave in ankete.
Znanja in spretnosti

Dobri prodajalci v telefonskem studiu so razgledani, komunikativni ljudje z najmanj srednješolsko izobrazbo. Obvladati morajo trgovinsko poslovanje, trgovinsko tehnologijo in informacijski sistem, osnove računalništva ter osnove psihologije prodaje. Izdelke ali storitve, ki jih ponujajo, morajo dobro poznati. Poznajo njihovo namembnost, delovanje, prednosti in pomanjkljivosti, tako da lahko svetujejo in ne pridejo v zadrego, če morebitni kupec želi podrobnejša pojasnila. Zato se morajo nenehno, tudi na svojo pobudo, izpopolnjevati in dodatno izobraževati. Zaradi posodobitve klicnih centrov, kjer ima prodajalec dostop v bazo podatkov, je njegova odgovornost do podjetja mnogo večja. Baza podatkov je tajnost podjetja. Zato je potrebno prodajalce izšolati na stopnjo referentov ali ekonomskih tehnikov, da bodo obvladali vse procese prodaje, svetovanja in osvojili načela poslovnosti.

Prodajalci se na internih seminarjih seznanjajo s prodajnim programom, s ključi psihološke prodaje, s psihično pripravo na prodajo in tehnike motivacije. Usposabljajo se s pripravo na telefonski razgovor, z vajami za izboljšanje glasu, s tehniko spraševanja in učinkovite predstavitve in s tem, kako obravnavati ugovore. Poučijo se o tehniki zaključevanja pogovora in kako pripraviti akcijski načrt za osebni razvoj.
Psihofizične sposobnosti

Prodajalec po telefonu mora imeti jasen govor, komunikacija pa je dovolj slikovita, da zbudi pozornost in radovednost. Govori naravno, sproščeno in prijazno. Ne uporablja narečja, razen če se pogovarja s človekom s svojega narečnega področja. Kadar zazna slabo voljo klicanega, mora ostati vljuden in prijazen. Sogovorniku ne sega v besedo, posluša ga in zazna tudi podtone v njegovih besedah. Ni vsiljiv in ne skopari s smehom. Pomembna je notranja naravnanost: telesna pripravljenost, ne da bi vzbujal vtis, da ga preganja čas, brez stresa in strahu pred spodrsljaji. Za nemoteno delo je pomembno, da hitro sprejema novosti in je spreten pri delu z računalnikom, saj ima tako več časa za pogovor s potencialnimi kupci. Za dobro zdravstveno počutje so pomembne dihalne vaje, razgibavanje in zavarovanje oči, če je pri telefoniranju vključen tudi računalnik.
Interesi

Lastnosti dobrega prodajalca so: komunikativnost, uglajeno vedenje in prijaznost, skrben in odgovoren odnos do dela, poštenost, poslovnost, bogat besedni zaklad in splošna razgledanost. Dober prodajalec je prilagodljiv, zlahka navezuje stike, je korekten, zanesljiv in natančen. Njegove odlike so tudi discipliniranost, vztrajnost, iniciativnost, samostojnost ter hitro spoznavanje lastnosti in potreb drugih. Imeti mora prijeten glas, saj glas zrcali osebnost in počutje in lep jezik. Usposobljen je za strokovno postavljanje vprašanj in je pozoren na odgovore, saj je to najhitrejša pot, da spozna kupca, njegove želje, navade in pričakovanja. Od tega je odvisen zaključek pogovora in njegov uspeh. Zavrnitve ne sprejema kot osebno žalitev, temveč kot preizkus za preverjanje svoje iznajdljivosti. Nikoli ne moleduje za naročilo. Je samozavesten in zaupa vase.
Razmere za delo

Delovno mesto ob telefonu mora biti mirno in prijazno. Klicni centri so v zaprtih prostorih, t.i. kabine so običajno prostorsko zelo omejene na najnujnejšo opremo in niso tako izolirane, da ne bi motili sodelavcev. Potrebna je prilagodljivost in strpnost. Delo je sedeče in psihično napeto, zato je delovni čas omejen na 4 do 6 ur dnevno. Delo je lahko eno ali dvoizmensko.
Nevarnosti

Pri delu so možne okvare oči, sluha in hrbtenice, psihična obremenitev lahko prizadene občutljive ljudi. Pred tem se zavarujemo z ustreznimi zaščitnimi sredstvi in stalno vzdržujemo telesno in duhovno čilost.
Možnosti zaposlovanja

Prodajalec po telefonu se zaposli v malih, srednjih in velikih podjetjih, ki se ukvarjajo s prodajo v obliki telefonskega marketinga in imajo svoje klicne centre. Ponekod prodajalec prodaja za podjetje po telefonu z domače telefonske številke.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za delo prodajalca po telefonu ni predpisane izobrazbe, je pa želena končana srednja poklicna ali srednja strokovna šola trgovske ali poslovno-ekonomske smeri.
Druge informacije

Zgibanke o poklicu so interni priročniki, ki jih izdelajo v podjetju, kjer imajo vpeljan takšen način prodaje. Nekaj je tudi literature, izvirne in v slovenskem prevodu, objavljene v knjigah.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube