Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Prodajalec

Kratek opis

Delo prodajalca je prodaja različnih artiklov in blaga. Ločimo prodajo blaga na drobno, na debelo, prodajo v velikih trgovskih sistemih, na specializiranih oddelkih in v malih trgovskih družbah.
Kaj delavec običajno dela

Delo prodajalca je zelo raznoliko in vključuje številna delovna področja. Ločimo prodajo blaga na drobno, prodajo v velikih trgovskih sistemih, na specializiranih oddelkih in v malih trgovskih družbah. Prodajalec mora skrbeti, da je prodaja blaga v skladu z veljavno zakonodajo in dobrimi poslovnimi običaji. Pri svojem delu zbira želje in potrebe kupcev in o tem seznanja trgovskega poslovodjo. Ko prevzame prispelo blago, ga mora razložiti, po potrebi prepakirati, pripraviti za prodajo in ustrezno označiti s ceno. Prav tako mora ločevati blago s škodljivimi sestavinami od drugega blaga in izločiti blago, ki mu je potekel rok trajanja. Prodano blago mora ustrezno zaviti, včasih je potrebno blago odpeljati do kupčevega avtomobila. Ker vsega blaga ne ponudi kupcu takoj, mora poskrbeti tudi za skladiščenje.

Ob prevzemu blaga v skladišče mora najprej preveriti kakovost in količino dospelega blaga. Kar nekaj dela ima tudi z izpolnjevanjem prodajnih listin. Da bo blago, ki ga prodaja, tudi res prodal, mora poskrbeti za ustrezno razporeditev na policah in za zadostno količino, ki bo kupcem na razpolago. Prodajalec mora obračunavati prodano blago, skrbeti za blagajno, voditi evidenco naročenega, pripeljanega in prodanega blaga. Ker blago ni vedno zadovoljive kakovosti, se mora ukvarjati tudi z reklamacijami in pri tem poskrbeti za vse potrebne dokumente. Ko se v trgovinah opravljajo inventure, prodajalci sodelujejo pri tem tako, da pripravijo blago za popis, popišejo zaloge in izračunajo njihovo vrednost. Vendar delo prodajalca v vseh trgovinah ni enako. Lahko opravlja le nekatera dela, z nekaterimi pa se nikoli ne sreča. Ne smemo pozabiti, da je prodajalčeva naloga tudi preprečevanje tatvin.
Delovna področja

Prodajalec se lahko zaposli na različnih področjih. Svoje delo opravlja v prodajalni in izven nje. Prodaja lahko v kiosku, klasični ali specializirani prodajalni, v samopostrežni prodajalni, blagovni hiši, diskontu, veleblagovnici in v nakupovalnem centru. Prodajalec prodaja lahko avtomobile, kozmetične izdelke, elektroniko, fotomaterial, glasbila, gradbeni material, knjige, nakit, pohištvo, strojniške izdelke, tekstil, obutev in živila. Našteli smo le nekatere, saj bi bil seznam lahko zelo dolg.
Delovni pripomočki

Prodajalec uporablja različne pripomočke, s katerimi si olajša delo. To so dvigala, hladilne naprave, stroji za rezanje blaga, pisalni in računski stroji, računalniki, orodje za merjenje in embaliranje blaga, prodajni pulti, stojala, lestve in različna transportna sredstva. Pri delu uporablja bloke za pisanje računov, ovojni papir, vrečke, vrvice in lepilne trakove. Vsak dan se ukvarja tudi z različnimi dobavnicami, računi, garancijskimi listi in deklaracijami.
Izdelek in storitev

Naloga prodajalca je, da ugotovi, kakšne so kupčeve želje in mu nato s svojim znanjem in spretnostjo te želje izpolni. Kupca primerno informira in mu zna svetovati.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje poklica se najpogosteje zahteva poklicna in strokovna kvalifikacija trgovca. Prodajalec se že med šolanjem uči praktičnih znanj, ki so potrebna za uspešno opravljanje poklica. Ta znanja segajo vse od odpiranja in zapiranja prodajalne, urejanja prostora, strežbe kupcem, do zavijanja blaga, obračuna izkupička in kontrole blaga. Posebna pozornost velja znanju psihologije prodaje in tehnikam vodenja prodajnega razgovora. Teoretična znanja zajemajo trgovinsko računstvo, blagoznanstvo, aranžiranje, psihologijo prodaje, ekologijo, gospodarsko poslovanje, poslovno informatiko, higieno prehrane in živil ter osebno higieno, tuji jezik in splošno izobraževalne predmete.
Psihofizične sposobnosti

Prodajalci morajo dobro razlikovati barve, imeti jasen govor, z lahkoto se morajo izražati. Biti morajo iznajdljivi, saj se je potrebno pri delu s kupci hitro znajti v različnih novih okoliščinah. Imeti morajo smisel za računanje, saj je to pri denarnem poslovanju zelo pomembno. Za nemoteno opravljanje dela je zelo pomembno, da prodajalec točno in hitro prepoznava oblike in predmete, ki jih išče, da s tipanjem ugotovi obliko in kvaliteto blaga, da je njegovo gibanje lahkotno in gibčno, spretne roke pa mu pomagajo pri strežbi blaga.
Interesi

Prodajalci morajo biti taktni pri delu z ljudmi, komunikativni, imeti morajo smisel za lepo. Znati morajo oceniti ljudi glede na njihove značilnosti. Prodajalec je samoiniciativen in se zaradi čim boljše kakovosti svojega dela nenehno izpopolnjuje. Pomembna lastnost prodajalca je poštenost.
Razmere za delo

Prodajalec dela v zaprtem prostoru, kjer je predvsem v poletnem času lahko neprijeten prepih. Ob prevzemu in odpošiljanju blaga dela na prostem. Ker je vedno več prodaje na stojnicah, so ti prodajalci izpostavljeni različnim vremenskim razmerah. Z mrazom se morajo sprijazniti tisti, ki delajo v hladilnicah. Bodoče prodajalce je potrebno opozoriti, da se pri svojem delu kdaj pa kdaj ne bodo mogli izogniti umazaniji, vlagi in neprijetnim vonjavam. Delo poteka pretežno stoje ali med hojo, pri strežbi se pogosto pripogiba. Tu in tam je potiska, vleče in prinaša težja bremena. Prodajalec je največkrat v stiku s tujimi ljudmi-strankami, dela v skupini z drugimi prodajalci in le redko sam. Delo je lahko eno ali dvoizmensko, mogoč je deljen delovni čas, ponekod lahko dela tudi ponoči.
Nevarnosti

Delo lahko poteka na višini predvsem med skladiščenjem blaga. Obstaja možnost opeklin pri ravnanju z nevarnimi snovmi. Poškodbe so možne pri delu s težjimi bremeni. Da se jim prodajalec izogne, mora upoštevati navodila o varnem delu in uporabljati zaščitna sredstva, rokavice in oblačila.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica prodajalec ni predpisane izobrazbe, želena pa je srednja poklicna izobrazba, program trgovec.
Druge informacije

Trgovinska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, e-pošta: info@tzslo.si, spletna stran: http://www.tzslo.si/

Revija Profesionalna prodaja

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube