Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Vozniški inštruktor

Kratek opis

Učitelj vožnje (nekoč vozniški inštruktor) poučuje kandidata za voznika o spretnosti vožnje, obnašanju v prometu, vožnji po avtocesti ter varnosti na cesti in ga tako pripravlja za uspešno opravljanje vozniškega izpita. Opozarja ga na napake, ki jih naredi, in mu svetuje o pravilnih postopkih vožnje.
Kaj delavec običajno dela

Učitelj vožnje pripravlja vaje in načrtuje poti vožnje, primerne za stopnjo znanja, ki jo je kandidat dosegel. Med vožnjo sedi poleg kandidata, razlaga mu tehniko vožnje in uporabo prestav. Odgovoren je za varen potek učnih ur. Med poučevanjem kandidata opozarja na napake in mu svetuje o najprimernejših prijemih. Pouči ga o križiščih, krožiščih in krožnem prometu. S kandidatom vadi toliko časa, dokler ta vožnje popolnoma ne obvlada. Obenem vodi natančno evidenco o številu vplačanih učnih ur. Nekateri učitelji vožnje se ukvarjajo tudi s poučevanjem vožnje za tiste, ki so izpit že opravili in bi radi svoje znanje samo obnovili.
Delovna področja

Učitelj vožnje se lahko zaposli v šoli vožnje, kjer poučuje kandidate za voznike.
Delovni pripomočki

Učitelj vožnje vodi evidenco o številu vplačanih ur za vožnjo in si sproti zapisuje podatke o kandidatovem napredovanju.
Izdelek in storitev

Učitelj vožnje posreduje znanja in spretnosti vožnje cestnih vozil ter usposobi kandidata za samostojno vožnjo.
Znanja in spretnosti

Učitelj prometnih predpisov se šola po enakem programu kot učitelj vožnje, le da praktični del njegovega izobraževanja poteka kot učni nastop v predavalnici. Učitelj predpisov ima najmanj višješolsko raven izobrazbe. Učitelj vožnje ima vsaj srednješolsko izobrazbo, je samozavesten in izkušen ter sposoben prenesti svoje znanje na druge. Potrpežljiv in zbran mora na kandidate za voznike delovati pomirjujoče. Pomembno je, da zna jasno razlagati in pridobiti kandidatovo zaupanje in da se zaveda možnih nevarnosti pri delu. Oceniti zna, kdaj je kandidat pripravljen za pridobitev vozniškega izpita, koristno je, če ima tudi znanja o avtomehaniki.
Psihofizične sposobnosti

Poleg tega, da je učitelj vožnje zbran in pozoren na razmere na cesti, mora hkrati spremljati kandidatovo vožnjo in ga opozarjati na morebitne napake. Pomembno je, da je čustveno stabilen in da se odziva mirno v stresnih situacijah. Sposobnost za delo redno preverja na specialnih zdravstvenih pregledih.
Interesi

Učitelj vožnje spremlja razmere in novosti v prometni zakonodaji. Kandidata pripravlja za varno in kulturno vožnjo, zato mora biti zgled spoštovanja cestnoprometnih predpisov in etike med udeleženci v cestnem prometu.
Razmere za delo

Učitelj vožnje lahko dela zvečer in ob koncu tedna, ker se prilagaja prostemu času kandidata.
Nevarnosti

Poleg nevarnosti, ki prežijo na vse voznike na cestah, dela učitelj vožnje v voznih razmerah, ko je hkrati pozoren tudi na to, kako ravna z vozilom njegov kandidat. Ustrezna priprava mu omogoča, da tveganja v prometu zmanjša na najmanjšo možno mero.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Dovoljenje za učitelja vožnje določene kategorije lahko pridobi oseba, ki:
  • ima najmanj srednjo strokovno ali srednjo splošno izobrazbo
  • je zaključila program izobraževanja za učitelja vožnje ustrezne kategorije motornih vozil in opravila izpit pred komisijo, ki jo imenuje direktor javne agencije, ali ji je izdana odločba javne agencije o priznavanju poklicnih kvalifikacij
  • ima veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije najmanj pet let
  • izpolnjuje pogoje nekaznovanosti in varne vožnje.
Druge informacije

Javna agencija RS za varnost prometa, Kotnikova 19a, Ljubljana
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube