Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Bolničar v veterinarstvu

Kratek opis

Bolničar v veterinarstvu je strokovni delavec s področja veterine, ki pomaga pri ambulantnem in kirurškem zdravljenju živali.
Kaj delavec običajno dela

Bolničar v veterinarstvu izvaja zaščitna cepljenja za zatiranje kužnih bolezni ter trakuljavosti živali. Bolničar aplicira zdravila, mikročipira, označuje živali in nudi nujno ter prvo veterinarsko pomoč pod nadzorom veterinarja. Poleg tega izvaja veterinarsko sanitarni nadzor v veterinarski organizaciji. Sodeluje pri čiščenju in sterilizaciji ambulante, čisti in sterilizira ambulantno kirurški inštrumentarij ter pripravlja sterilen sanitetni material. Spremlja stanje zalog laboratorijskega potrošnega materiala, pozna sredstva za dezinfekcijo ter načine priprave delovnih raztopin. Pozna zaščitna sredstva in področje varstva pri delu in veterinarska sredstva in opremo. Izvaja veterinarsko preventivo deratizacije, dezinsekcije in dezinfekcije in vodi evidenco izvedbe pod nadzorom veterinarja.

Sodeluje pri vzorčenju bioloških vzorcev. Pozna predpise s področja varstva pri delu, zaščitna sredstva in ukrepe na področju dejavnosti deratizacije, dezinfekcije ter dezinsekcije. Izvaja laboratorijske preiskave in analize in sodeluje pri pripravi gojišč. Opravlja posamezne postopke hematološko-biokemijskih preiskav krvi, laboratorijskih preiskav urina in iztrebkov živali. Pozna pravilne načine odvzema vzorcev in brisov in postopke dela v mikrobiološkem laboratoriju. Izvaja predpise s področja varstva pri delu v mikrobiološkem in fizikalno kemijskem laboratoriju. Bolničar pripravi žival na veterinarski poseg ali operacijo, skrbi za rehabilitacijo živali po opravljenem veterinarski posegu, jo neguje, hrani in sprehaja. Dela opravlja pod nadzorom veterinarja.
Delovna področja

Bolničar v veterinarstvu dela v veterinarskih ustanovah, kot so veterinarske ambulante, postaje in bolnice, v zavetiščih za zapuščene živali ter v državnih ustanovah, kjer imajo službene živali.
Delovni pripomočki

Delovni pripomočki bolničarja so inštrumenti in naprave za analize, računalnik s potrebno programsko opremo in vodenje dokumentacije posegov. Uporablja zaščitno delovno obleko ter službeno prevozno sredstvo za primer dela na terenu. Poleg tega uporablja tudi laboratorijske pripomočke. Spremlja strokovno literaturo, uporablja priročnike in tehnična navodila naprav, ki jih pri delu uporablja. Pri delu uporablja telefon in elektronsko pošto.
Izdelek in storitev

Delo bolničarja je namenjeno strokovni pomoči veterinarju, da kvalitetnejše in hitreje opravi poseg na živali in da po opravljenem posegu na živali poskrbi za njeno rehabilitacijo.
Znanja in spretnosti

Za delo bolničarja v veterinarstvu se zahteva srednješolska izobrazba veterinarski tehnik. Bolničar pozna živalske nalezljive bolezni, anatomijo, oskrbo in prehrano živali. Pozna načine aplikacije zdravil, načine dezinsekcije in dehelmintizacije živali ter varen pristop k živali. Obvlada delo z osnovnimi orodji računalniških programov, uporablja internet, pozna in obvlada osnove zakonodaje s področja veterinarstva. Zaželen je vozniški izpit B kategorije. Biti mora komunikativen, natančen in predan delu. Dobrodošle so ročne spretnosti za delo v laboratoriju. Imeti mora občutek za živali, je potrpežljiv, pripraven za delo in odgovoren.
Psihofizične sposobnosti

Pri delu je pomembna umirjenost, natančnost, sposobnost opazovanja živali in zaznava bolezenskega obnašanja živali. Na ta način ji lahko hitro pomaga, pri čemer mora biti potrpežljiv tako do živali kot do ljudi. Bolničar mora biti mobilen in mu gibanje po terenu ne sme predstavljati ovire. Biti mora zdrav in fizično močan.
Interesi

Bolničar v veterini sodeluje z veterinarji in drugimi strokovnjaki z veterinarskega področja z namenom, da bi razširil svoje znanje. Dobrodošlo je dodatno izobraževanje na seminarjih in na strokovnih srečanjih ter spremljanje strokovne literature. Za opravljanje dela je pomembna komunikativnost, sposobnost za timsko delo, potrpežljivost, primeren odnos in pristop do ljudi, samoiniciativnost ter odgovoren odnos do dela in do živali.
Razmere za delo

Poklic je dinamičen in raznolik s kombinacijo dela v ambulanti, v laboratoriju in na terenu. Delo v sprejemni ambulanti je povezano z delom s strankami in uporabo telekomunikacijskih orodij (telefon, računalnik). Delo v ambulanti je povezano s strokovnimi nalogami, ambulantnim ali kirurškim pregledom ali posegom na živali, delo na terenu pa z obojim (delo z živaljo in komunikacija z lastnikom). Zaradi dela na terenu potrebuje vozniški izpit B kategorije. Delovni čas je osemurni, lahko v dveh izmenah, včasih tudi v dežurni službi. Odvisno od organiziranosti veterinarske ustanove je lahko delovna tudi sobota in/ali nedelja.
Nevarnosti

Zaradi dinamičnega dela in dela stoje so precej obremenjene noge in hrbtenica. Pri dolgotrajni uporabi računalnika so obremenjene oči, zato je treba večkrat dnevno raztegniti mišice telesa in si odpočiti oči. Ob napornem fizičnem delu pa počivati ter zaužiti dovolj hrane in tekočine. Zaradi dela na terenu je večja nevarnost prometnih nesreč, ugrizov in drugih poškodb, ki jih lahko povzročijo živali.
Možnosti zaposlovanja

Bolničar v veterinarstvu se lahko zaposli v veterinarskih ustanovah, kot so veterinarske ambulante, postaje in bolnice,v zavetiščih za zapuščene živali ter v državnih ustanovah, kjer imajo službene živali - Ministrstvo RS za obrambo, Slovenska vojska, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija - službene pse in konje.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za delo bolničarja se zahteva srednješolska izobrazba smeri veterinarski tehnik.
Druge informacije

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola, Cesta v mestni log 47, 1000 Ljubljana

Veterinarska zbornica Slovenije, Cesta 24. junija 25, 1231 Ljubljana

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube