Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Oskrbnik živali

Kratek opis

Oskrbnik živali v zoološkem vrtu skrbi za prehrano živali, čisti ter ureja njihov bivanjski prostor. Opazuje vedenje živali in na podlagi sprememb sklepa o morebitnih vzrokih za nastalo situacijo.
Kaj delavec običajno dela

Oskrbnik živali je usposobljen za zahtevnejšo oskrbo živali na veterinarski kliniki in v veterinarski ambulanti, živali v karanteni, v živalskem vrtu in v zavetišču za živali. V zoološkem vrtu skrbi za prehrano živali ter čisti in ureja njihov bivanjski prostor. Opazuje vedenje živali in na podlagi sprememb sklepa o morebitnih vzrokih za nastalo situacijo. Pri tem upošteva tako letne časa kot tudi starost in splošno stanje posameznih živali. Vsaka žival ima svoje posebnosti in tudi živali iz istega rodu se med seboj razlikujejo. V Zoološkem vrtu mesta Ljubljana ločijo tri skupine živali: v prvi so parkljarji in kopitarji, slon, antilopa, divji prašič in bizon, v drugi ptiči in opice in v tretji zveri, lev, medved in dihur. Delavca, ki skrbi za živali prve skupine, zaradi varnosti spremlja vedno še en sodelavec.

Tisti, ki je določen za oskrbo mesojedih živali, upravlja tudi hladilnico mesa. Meso razseka in ga glede na potrebe razdeli med živali. Oskrbnik, ki skrbi za male živali, miši in zajce pripravlja hrano tudi za druge živali. Oskrbnik živali kosi travo na bližnjih travnikih, jo suši in vozi traktor. Vsak dan sodeluje z veterinarjem, jemlje vzorce za laboratorijske analize ter pomaga pri prevozu in zdravljenju živali. Poleg rednega dela pripravlja nove obore in prenavlja stare, ureja kletke in okolico ter sadi rastlinje.
Delovna področja

Oskrbnik živali je usposobljen za zahtevnejšo oskrbo živali na veterinarski kliniki in v veterinarski ambulanti, za živali v karanteni, v živalskem vrtu in v zavetišču za živali.
Delovni pripomočki

Pri delu uporablja posamezne stroje, npr. za čiščenje uporablja stroj na paro WAPO, traktor, ročne vozičke, samokolnico, kmečko orodje, lopate, grablje in vile, razne posode, vedra ter nož in sekiro. V evidenčno knjigo vpisuje pomembnejše dogodke pri posameznih živalih, opozorila in evidence. Med dokumenti uporablja prejemnice za hrano in razne dobavnice.
Izdelek in storitev

Poleg osnovnih delovnih storitev, kot so čiščenje, hranjenje in vzdrževanje, oskrbnik prevzema poškodovane ogrožene živali in jim v azilu nudi zaščito. Pripravi tudi karanteno za nove živali, ki morajo nekaj časa ostati na opazovanju. Za posebne priložnosti, kot je na primer vožnja veselega vlaka, pripravi živali za snemanje in poskrbi za ustrezen prevoz do prizorišča snemanja in nazaj v živalski vrt.
Znanja in spretnosti

Oskrbnik živali na veterinarski kliniki in v veterinarski ambulanti, za živali v karanteni in v živalskem vrtu, v osemenjevalnem središču, na živinorejski farmi ali v izolacijskem prostoru za živali mora imeti temeljito znanje o živalih in njihovih fizioloških potrebah. Poznati mora prehranske potrebe živali glede na vrsto ter skrbi za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo. Strogo upošteva pravila veterinarsko-sanitarnega reda in skrbi za dobro počutje živali. Poznati mora naravno obnašanje živali in prepozna odstopanja ter spremembe sporoča odgovorni osebi. Razumeti mora principe pojava in prenosa kužnih bolezni. Veterinarju pomaga pri preventivnih in drugih posegih in zna živali po različnih posegih oskrbeti. Imeti mora tudi vozniški izpit za vožnjo traktorja in za osebno vozilo.
Psihofizične sposobnosti

Oskrbnik živali v živalskem vrtu mora imeti dobre reflekse, biti mora hiter in okreten. Naloge, ki mu jih vsakodnevno opravlja v vseh vremenskih okoliščinah, lahko izvaja le z dobrimi psihofizičnimi zmogljivostmi. Imeti mora dober sluh in vid, gibalnih sposobnosti pa ne sme ovirati kakšna hiba.
Interesi

Za oskrbnika živali je zelo pomembno, da zna dobro opazovati in svoja opažanja nato posreduje veterinarju, ki se na osnovi teh opažanj in dodatnih ogledov odloči za morebitne ukrepe, zdravljenje ali cepljenje živali. Oskrbnik živali ima interes za izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje na svojem področju. Izmenjave sodelavcev zooloških vrtov v Evropi pripomorejo, da koristne novosti v skladu z možnostmi uvajamo tudi pri nas.
Razmere za delo

Delo zahteva vzdržljivost, spretnost in predanost, saj so razmere v delovnem okolju pogosto zahtevne. Ne glede na letni čas in vremenske razmere mora poskrbeti za živali. Delo je fizično precej zahtevno. Večinoma poteka zunaj, na odprtem, v zavetišču, v hlevu, kletki in obori z živalmi. Živali so lahko tudi nepredvidljive. Za oskrbnika živali je značilno, da ima pogosto poseben delovni ritem glede na trenutne potrebe. Poklic je primeren za oba spola. Težka fizična dela so bolj primeren za moške, pri oskrbi in negi malih živali, pri asistenci veterinarju in pripravi hrane so zaželene tudi ženske. Delo zahteva vzdržljivost, včasih so prisotne neprijetne vonjave.
Nevarnosti

Nepredvidljiva žival ali nepozornost delavca sta lahko vzrok za nastanek poškodb, odrgnin ali zlomov, lahko pa žival oskrbnika tudi ugrizne. Oskrbnik živali uporablja delovno obleko, obutev, rokavice in drugo zaščitno opremo.
Možnosti zaposlovanja

Oskrbnika živali zaposlijo v veterinarski kliniki in ambulanti, v živalskem vrtu in zavetišču za živali.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Oskrbnik živali ima srednjo strokovno izobrazbo veterinarski tehnik.
Druge informacije

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana

ZOO Ljubljana, Večna pot 70, 1000 Ljubljana

Veterinarska zbornica, Cesta 24. junija 25, 1231 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube