Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Grobar

Kratek opis

Grobar izvaja enostavna dela, kot sta izkop in ureditev groba, ki se opravljajo po ustnih navodilih nadrejenega. Pri delu potrebuje natančnost, vestnost in ustrezne telesne sposobnosti.
Kaj delavec običajno dela

Vodja skupine zjutraj razdeli delovne naloge posameznim delavcem. Dokonča pisarniška opravila in opravi kontrolo opravljenih del, kot so postavitev robnikov, odstranitev napisnih plošč in postavitev vaz ali lučk. Okoli poldneva odide v sprejemno pisarno po delovne naloge za naslednji dan. Izmenja informacije in nato z nalogami seznani še direktorja pogrebne dejavnosti. Ko se vrne v svojo pisarno, pregleda in razporedi delovne naloge glede na ročno in strojno kopanje in določi delavca za posamezno delo. Delo razdeli tako, da po en delavec dobi 1 jamo, ki jo je potrebno izkopati ročno, 2 jami, ki ju je mogoče izkopati strojno, 7 žarnih niš, ki jih je potrebno odpreti ali pa 4 žarne niše za vgraditev.

Če ni dovolj izkopov, delavci dobijo navodila za druga dela za ureditev pokopališča. Vsak teden je eden izmed njih v službi od 10. do 18. ure, da uredi grobove po pogrebu. Vsak dan je treba voditi pregled dela: na katerem pokopališču je bilo opravljeno in na katerem grobu, vrsta dela in kdo ga je opravil, koliko ur je bilo potrebnih za to delo ter možne reklamacije in odprava le-teh. Grobar, ki vodi skupino, mora nadzorovati uporabo delovnih sredstev. Preverja, ali je lokacija groba pravilna ali je jama pravilno izkopana in dekoracija pravilno urejena. Če je na grobu nastala škoda, jo fotografira in o tem poroča nadrejenim. Po pogrebu preveri, ali je grob pravilno urejen.
Delovna področja

POGREB S KRSTO (ročni izkop) Delavec najprej odstrani robnike, po potrebi tudi spomenik. Nato nastavi oder, kamor bo metal zemljo. Pri tem mora paziti na sosednji grob. Da ga ne bi poškodoval, ga zavaruje s folijo ali z lesom. Ko je jama izkopana, preveri, ali je dovolj globoka in široka. Okoli jame postavi oder, napelje 2 vrvi za krsto, uredi dekoracijo groba ter podstavek za rože. Po končanem pogrebu, ko ljudje grob zapustijo, odpelje dekoracijo in oder. Ročno zasuje jamo, oblikuje gomilo na grobu ter očisti okolico. Na grob zloži cvetje in odpelje voziček.

POKOP S KRSTO (strojni izkop) Strojni izkop dela strojnik-grobar. Najprej preveri, ali je stroj brezhiben in podmazan. Ko stroj pripelje do lokacije za grob, ga postavi na stabilizatorje in ga vpo potrebi podloži, dvigne in se prepriča, da se ne bo prevrnil. Potem odstrani robnike in po potrebi tudi spomenik. Če je možno, pripelje prikolico in material nalaga nanjo, če pa to ni mogoče, mora postaviti oder. Ko je jama izkopana, uredi dekoracijo groba, napelje vrvi za krsto in namesti podstavek za rože. Če ima material na prikolici, ga začasno odpelje. Če ne, ga na odru zakrije z dekoracijo. Po pogrebu dekoracijo odstrani, jamo zasuje in oblikuje gomilo. Nanjo postavi rože, očisti okolico in odpelje voziček.

POKOP Z ŽARO Pri izkopu za žaro je mogoče vgradnja žarne niše, ki jo delavec dobi v skladišču, ali pa samo izkop in odprtje žarne niše. Delavec najprej vrhnji pesek ali zemljo odstrani in ga spravi v plastično vrečko. Sledi izkop. Če je potrebna postavitev žarne niše, mora biti jama globoka 60cm. Po končanem izkopu postavi dekoracijo in podstavek za rože. Ko je pogreb končan, odstrani dekoracijo, zapre žarno nišo in material iz plastične vrečke strese nazaj na grob. Nato grob poravna, pograbi, zloži cvetje in odpelje voziček.
Delovni pripomočki

Svoje delo opravi na osnovi delovnega naloga. Pri delu uporablja lopate, krampe in vrvi, da pripravi jamo in jo po pogrebu zasuje.
Izdelek in storitev

Njegova storitev je izkopana jama in urejen prostor za pokop.
Znanja in spretnosti

Za ta poklic se zahteva končana osnovna šola in dodatno usposabljanje.
Psihofizične sposobnosti

Gre za enostavna dela, ki se opravljajo po ustnih navodilih nadrejenega. Zahteva se natančnost, vestnost in ustrezne telesne sposobnosti.
Interesi

Želene lastnosti, ki naj jih ima delavec, so pieteta, spoštljiv odnos do strank in natančnost pri delu.
Razmere za delo

Delo opravlja na prostem in ker je izpostavljen vremenskim okoliščinam, so možni prehladi in tudi težja obolenja lokomotornega sistema. Vsaka poškodba ali. reklamacija stranke pri grobarskem delu se zabeleži v posebno knjigo in se jo nato posreduje direktorju pogrebne dejavnosti.
Nevarnosti

Nenehna nevarnost so morebitne poškodbe zaradi usipanja jame. Uporaba zaščitnih sredstev (delovna obleka, rokavice in pokrivalo) in previdnost pri delu sta zelo pomembni.
Možnosti zaposlovanja

Možnosti zaposlovanja so glede na število in velikost pokopališč omejene.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za delo grobarja zadostuje končana osnovna šola in dodatno usposabljanje.
Druge informacije

ŽALE, Javno podjetje, Med hmeljniki 2, Ljubljana in druga pogrebna podjetja.

Informacije o
državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube