Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Hišnik, vzdrževalec

Kratek opis

Hišnik vzdržuje funkcionalne objekte- stanovanjske hiše, šole in poslovne zgradbe, opravlja preprosta popravila in organizira delo zunanjih izvajalcev. Veliko je v stiku z ljudmi.
Kaj delavec običajno dela

Delo hišnika je raznoliko in vključuje številna, med seboj različna delovna področja in opravila. Tako lahko opravlja širše specializirana dela, kot npr. vzdrževanje celotne zgradbe in njene okolice ali pa le določen del neke širše aktivnosti- le vzdrževanje strojnih naprav ali pa vzdrževanje elektro naprav ipd. Glede na tako različna znanja, ki jih delodajalec oziroma uporabnik objekta pričakuje, ko zaposli hišnika, lahko rečemo, da je popolno obvladovanje oziroma združevanje vseh teh znanj pravzaprav nemogoče. Zato je v večjih funkcionalnih objektih hišnik mnogokrat le organizator vzdrževanja, ki morda hkrati opravlja še nekaj del, za katera je poklicno usposobljen. Nujno pa je, da je hišnik vsaj toliko seznanjen z vsemi delovnimi področji do te mere, da zna zasilno ukrepati ob morebitni okvari, dokler ne pride ustrezni strokovnjak.

Hišnik mora zato poznati: osnove vzdrževanja funkcionalnih objektov, energetske naprave v teh objektih in njihovo delovanje, osnove ekonomike, informatike in organizacije dela, osnovne higienske zahteve v funkcionalnih objektih, osnove mikroklime, osnove varstva pri delu in varstva pred požarom. Poleg vsega naštetega mora poznati in vsaj do določene mere obvladati tudi manjša obrtniška dela ter ravnanje z energetskimi, klimatskimi in drugimi napravami. Hišnik torej vzdržuje funkcionalni objekt, organizira, sprejema in spremlja delo zunanjih izvajalcev popravil ter sodeluje pri sprejemanju odločitev v zvezi z vzdrževanjem objekta.
Delovna področja

Hišnik se lahko zaposli na različnih področjih. Objekti, v katerih živimo, delamo, se učimo, so z razvojem tehnike in sodobne tehnologije postali z vidika vzdrževanja precej zahtevni. Dober hišnik je v takem objektu pravzaprav nepogrešljiv. Za nemoteno in uspešno delovanje potrebujejo hišnika več-stanovanjski objekti, poslovni objekti, šole, vrtci, zdravstveni in drugi javni objekti. Poklic hišnika je obetaven tudi kot možnost samozaposlitve, saj ni nujno, da je povezan z velikimi zagonskimi materialnimi sredstvi. Najpomembnejša dela, ki so značilna za poklic so: strojno energetska dela, elektro dela, lesarska, gradbena in obrtniška dela, preprosta opravila, kot je urejanje okolice ter varnostna opravila: protipožarna zaščita in varovanje zgradbe.
Delovni pripomočki

Hišnik uporablja pri svojem delu različna orodja, pripomočke in materiale, ki jih lahko razdelimo po področjih na:
  • strojno-vzdrževalna dela: pile, klešče, izvijači, sekači, strgala, svedri, škarje, merilna orodja, vrtalni in brusilni stroj, vijaki, tesnila, lepila, čistilni material, rezervni deli
  • elektro-vzdrževalna dela: imbus ključi, kombinirke, različne vrste klešč, izvijači, preizkuševalec napetosti, kladiva, varovalke, žarnice
  • mizarska vzdrževalna dela: kladiva, dleta, izvijači, klešče, žage, obliči, pile, vijaki, žeblji, vložki
  • pleskarska vzdrževalna dela: čopiči, lopatice, posode, barve, laki, čistila, lepila, lestve, odri.
Priporočljivo je, da ima hišnik delavnico z delovno mizo, omaro za orodje, vrtalnim in brusilnim strojem in drugimi orodji, ki jih potrebuje. Hišnik pri delu uporablja zaščitna sredstva, kot so delovna halja, rokavice, očala in primerna obutev. Dokumenti, s katerimi se srečuje pri delu, so: tehnična navodila in navodila za uporabo strojev in naprav, garancijski list, naročilnica, račun, dobavnica, delovni in potni nalog.
Izdelek in storitev

Naloga hišnika je, da ugotovi, kakšne so naročnikove oziroma delodajalčeve želje in mu nato s svojim znanjem in spretnostjo te želje izpolni. Njegov cilj je dobro opravljena storitev in zadovoljstvo naročnika storitve.
Znanja in spretnosti

Za poklic hišnika se zahteva najmanj poklicna oziroma strokovna kvalifikacija tehnične smeri. Ker nobena izmed srednjih šol ne daje tako širokega spektra znanj, kot ga zahteva ta poklic, si hišnik, lahko pomaga z različnimi dodatnimi specializiranimi tečaji za usposabljanje odraslih. Zelo pomembna so praktična znanja z različnih tehničnih področij in osebno nagnjenje do dinamičnega, sestavljenega dela. Posebna pozornost velja znanju o komuniciranju in organizaciji dela, poznavanju zakonov in tehničnih predpisov za vzdrževanje in upravljanje funkcionalnih objektov ter znanju o učinkoviti rabi energije in ekološki ozaveščenosti hišnika.
Psihofizične sposobnosti

Hišnik ima normalne psihične in fiziološke sposobnosti ter z zdravniškim pregledom potrjeno dobro zdravstveno stanje. Pri vzdrževanju stavbe in njene okolice upošteva različne vremenske okoliščine in vplive. Pri delu potrebuje ustrezna zaščitna sredstva. Poklic zahteva občasno večje fizične obremenitve. Hišnik opravlja naloge dokaj samostojno, njegovo delo ima velik vpliv na delo ali bivanje drugih ljudi.
Interesi

Poklic hišnika zahteva veliko mero samostojnosti, organizacijskih znanj, sposobnost prilagajanja novostim, inovativnost in komunikativnost.
Razmere za delo

Hišnik opravlja delo v zaprtih prostorih, ogrevanih ali neogrevanih, ki so lahko izpostavljeni prepihu. Njegovo delo je vezano tudi na zunanjost zgradbe, torej je lahko izpostavljen tako vročini kot tudi mrazu. Pri delu se ne more izogniti umazaniji, vlagi, neprijetnim vonjavam in drugim neprijetnostim. Delo opravlja pretežno stoje, veliko je hoje in pripogibanja. Hišnik mora biti v dobri fizični kondiciji, saj prenaša, potiska ali vleče tudi težja bremena. Delo je lahko eno, dvo- ali celo tri-izmensko. Delovni čas je mnogokrat le okvirno določen in ga hišnik prilagaja zahtevam delovnih nalog.
Nevarnosti

Delo občasno lahko poteka tudi na višini. Obstaja možnost mehanskih poškodb ter možnost poškodb pri delu z nevarnimi snovmi, kot so opekline ali razjede. Poškodbe so mogoče tudi pri delu s težjimi bremeni. Da se jim hišnik izogne, upošteva navodila o varnem delu ter uporablja zaščitna sredstva, kot so zaščitna obleka, rokavice, pokrivala, čevlji in očala.
Možnosti zaposlovanja

Hišnik se lahko zaposli na različnih področjih. Za nemoteno delovanje potrebujejo hišnika večstanovanjski objekti, stanovanjski bloki, poslovni objekti, šole, vrtci ter zdravstveni in drugi javni objekti.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za zaposlitev hišnika se zahteva najmanj srednja poklicna oziroma strokovna izobrazba tehnične smeri (3 ali 4-letna srednja šola).
Druge informacije

Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube