Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Wellness svetovalec

Kratek opis

Svetovalec za wellness ali velnes svetovalec v zdraviliščih, termah in velnes centrih skrbi za dobro počutje gostov. V pogovoru z uporabnikom velnes storitve mu svetuje, katere aktivnosti, ki jih ustanova zagotavlja, kot so zdravstvene storitve, bazeni, savne, masaže, lepotna nega idr., lahko najbolj pripomorejo k vzdrževanju in izboljšanju zdravja.
Kaj delavec običajno dela

Velnes svetovalec v proces izobraževanja in usposabljanja pridobi teoretične in praktične osnove velnesa. Je dober sogovornik, zna prisluhniti uporabniku in ga vešče vodi na poti do boljšega počutja. To se lahko izraža na telesni ravni kot boljša drža, utrjenost in veselje do življenja. Pozna poti, ki vodijo do optimalnega zdravja in pomen, ki ga ima zdrava in dietna prehrana. Pozna vplive splošne in posebne telesne vadbe ter morebitne zdravstvene omejitve posameznika, ki terjajo pripravo posebnega programa vadbe. Izvaja postopke za uravnavo ali odpravljanje stresa in škodljivih razvad ter poti, ki vodijo do trajnih sprememb življenjskega sloga. Običajno deluje v okviru zdravniškega tima skupaj s terapevti s področja interne medicine, ultrazvočne diagnostike, dietetike, kozmetologije, masaže in psihoterapije. Velnes centri so opremljeni z vrhunsko medicinsko opremo za interno diagnostiko in fizioterapijo, kjer izvajajo vodene vadbe za hujšanje ter nego obraza in telesa. Obisk pri velnes svetovalcu poteka v obliki pogovora in pregleda zdravstvenih izvidov. Na osnovi diagnostičnih izvidov in želja stranke svetovalec priporoča morebitne dodatne preiskave in pripravi program vadbe in nadaljnjih obravnav. Skupaj z drugimi strokovnimi sodelavci tima spremlja napredek pri svetovancu in mu svetuje, kako vključiti koristne terapevtske prakse v vsakdanje življenje.
Delovna področja

Preventivni zdraviliški turizem, kamor umeščamo tudi wellness ali poslovenjeno velnes turizem, je namenjen predvsem zdravim ljudem, ki želijo ohraniti ali okrepiti svoje zdravje. Z izrazom wellness, ki je nastal iz besed well-being in fitness (dobro počutje in zdravstvena sposobnost), so v ZDA razvili nov pogled na področju zdravja. Po zgodnjem modelu dr. Ardella velnes temelji na štirih osnovnih sestavinah samo-odgovornosti: telesni aktivnosti, prehranski osveščenosti, reševanju stresa in socialno ekološki osveščenosti. V Evropi se velnes pojavi pozneje in sicer v povezavi s turizmom. Sestavni del velnes programov v zdraviliščih, termah in velnes centrih so različne oblike zdravstvenega izobraževanja in samoizobraževanja o zdravem načinu življenja, fizične aktivnosti, sprostitvene tehnike in uravnotežena prehrana. Svetovalec za velnes se v pogovoru z gostom pogovori o tem, s katerimi aktivnostmi in spremembami v vsakdanjem življenju lahko zagotovi dobro zdravje in počutje. Svetuje mu, kakšen velnes program je zanj najbolj primeren za izboljšanje zdravja. Z vidika ustanov v poslovnem svetu, ki tak zdraviliški program podpirajo, so pomembni dejavniki tudi dvig produktivnosti dela, zmanjšanje izostankov z dela in večji občutek pripadnosti podjetju.

Področja velnes dejavnosti so: zdravstveni pregledi in laboratorijske preiskave, prehranske in dietetične obravnave, pregledi z ultrazvokom in psihološka anamneza, psihoterapija, individualne in skupinske vadbe, terapevtke masaže in medicinska pedikura, hujšanje pod nadzorom in kozmetične storitve.
Delovni pripomočki

Velnes svetovalec pozna pomen preventivnih zdravstvenih storitev, predvsem zdraviliških, pomen pravilne prehrane, sproščanja in fizične aktivnosti ter lepotne in telesne nege. Individualno ugotavlja psihofizično stanje uporabnika in pripravlja celostni program za njegovo utrjevaje ali izboljšanje. Pri tem uporablja delovne pripomočke, kot so telovadna orodja, vaje za krepitev celega telesa ali posameznih sklopov mišic na suhem ali v bazenu, fitnes, masažne pripomočke in opremo za nego telesa.
Izdelek in storitev

Velnes storitve in programi, ki jih ponujajo predvsem v (termalnih) zdraviliščih, so prvenstveno namenjeni tistim, ki si želijo ohraniti in izboljšati svoje psihofizično počutje in delovno zmožnost. Po zaključenem programu ima posameznik ali npr. skupina zaposlenih, ki so šli skozi velnes program, trdnejše zdravje pa tudi znanje o tem, kaj početi v vsakdanjem življenju, da bodo lahko sami poskrbeli za dobro počutje in zdravje (rekreacija in vadba, pravilna prehrana in sproščanje).
Znanja in spretnosti

V okviru študija osvoji znanja s področja komunikacije, razvoja velnesa, pomena gibanja in zdravega prehranjevanja. Spozna vlogo velnesa v turizmu in posebne zdravstvene metode, kot je akupunktura ali refleksna masaža stopal, drenažna masaža in druge. Pozna pomen in postopke kozmetične nege in velnesa duha, ki omogoča pozitivno naravnanost in sposobnost za soočanje s težavami, ki jih prinaša vsakdanje življenje (stres, napetost, glavoboli).
Psihofizične sposobnosti

Velnes center ali center zdravja zagotavlja uporabnikom zdravstvene in negovalne storitve, zato je velnes svetovalec tudi vzor pravilnega in zdravega načina življenja.
Interesi

Interesi in osebnostne lastnosti velnes svetovalca so povezane z zdravstvom, estetiko in zagotavljanjem dobrega počutja drugim. Pozna številne diagnostične in terapevtske metode kot tudi kozmetično nego in psihološke osnove zdravja in bolezni. Je prijeten sogovornik, ki pri obiskovalcih vzbuja zaupanje in jim skupaj s strokovnimi sodelavci zagotavlja celovito zdravstveno negovalno storitev.
Razmere za delo

Velnes svetovalec praviloma dela v sodobnih, dobro opremljenih velnes centrih, kjer so razmere za delo prijetne tako za izvajalce dejavnosti kot za obiskovalce.
Nevarnosti

Posebnih nevarnosti pri delu velnes svetovalca ni. Posebej pozoren pa je npr. pri obiskovalcih, ki imajo zdravstvene omejitve, da jim prikaže postopke in korake vadbe, ki so prilagojeni prav za njihove težave. Ob pravilni vadbi se pogosto kmalu pokaže izboljšanje stanja.
Možnosti zaposlovanja

Velnes svetovalec se lahko zaposli v ustanovah zdraviliškega turizma v termah in zdraviliščih, v velnes centru, v centru zdravja, v studiu za lepotno in telesno nego ali spa centru - centru udobja in sprostitve. V teh ustanovah vodi in spremlja program individualnih in skupinskih vaj za izboljšanje zdravja in počutja. Zaposli se lahko tudi v lepotnem in kozmetičnem centru, v hotelu in v okviru turističnih aranžmajev, na primer na križarjenju z ladjo.Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Višješolski študijski program Velnes so kot nov študijski programov šolskem letu 2012/2013 pripravili na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem (VSGT) Maribor, kjer izvajajo programe usposabljanj za poklice velneški informator, velneški svetovalec in velneški trener. Program ali posamezne module s področja velnesa izvajajo tudi na drugih višjih šolah za storitve na področju turizma, kozmetike, zdravstva, ekonomije in športa.
Druge informacije

V zadnjem desetletju so v Sloveniji nastali številni velnes centri kot samostojne ustanove ali v okviru zdravilišč in kozmetičnih centrov. Na spletnih iskalnikih se po vpisu wellness center prikažejo ustanove, ki izvajajo to dejavnost. Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube