Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Vodja strežbe

Kratek opis

Vodja strežbe poskrbi, da so gostje v restavraciji ali gostinskem lokalu dobro, korektno in pravilno postreženi. Vodi poslovanje, sestavlja aranžmaje, načrtuje animacijske dogodke in je odgovoren za dobro gospodarjenje restavracije.
Kaj delavec običajno dela

Vodja strežbe v restavraciji ali gostinskem lokalu sestavlja jedilnike in sodeluje pri oskrbi kuhinje s surovinami in drugim materialom. Ima pregled nad delom natakarjev ter dogajanjem v gostinskem obratu. Pogosto je v vlogi mentorja in motivatorja sodelavcev natakarjev in skrbi, da na delovnem mestu vlada dobro delovno vzdušje. Ponavadi tudi sam sodeluje pri strežbi, pogrinjanju miz in pripravi pogrinjkov. Ob tem razporeja naloge sodelavcev ter spremlja njihovo delo. Trudi se, da gostje v najkrajšem možnem času dobijo naročeno hrano in pijačo ter da so zadovoljni s postrežbo. V primeru, da je gost nezadovoljen s postrežbo, hrano ali pijačo, poskuša nezadovoljstvo ali spor čimprej diskretno urediti. Sodeluje z vodjo kuhinje, ki mu posreduje informacije glede vrst jedi in pijač, ki jih natakarji strežejo in o morebitnih spremembah menija. Njegovo delo je pogosto psihično bolj naporno kot fizično in je primerno tako za moške kot za ženske.
Delovna področja

Vodja strežbe se zaposli na področju turizma in gostinstva: v hotelih in zdraviliščih, restavracijah, gostinskih lokalih in v javnih zavodih, npr. v domu za ostarele.
Delovni pripomočki

Njegov osnovni pripomoček je osebni računalnik z ustreznim programom, kjer evidentira število gostov, njihove rezervacije, zasedenost miz in druge informacije, ki jih potrebuje pri vodenju poslovanja in strežbe. Nekateri vodje uporabljajo dlančnike, kamor sproti zapisujejo in shranjujejo potrebne informacije. Drugih posebnih pripomočkov ne potrebuje. Pri svojem delu je v stiku s predmeti, kot so kozarci, krožniki, jedilni pribor, namizni prti, prtički in različne posode za servisiranje hrane.
Izdelek in storitev

Vodja strežbe vodi gostinski obrat in usklajuje aktivnosti ekipe natakarjev in pomožnega osebja, ko skrbi za postrežbo gostov. Prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje gostinskega lokala in korektno postrežbo.
Znanja in spretnosti

Poklic lahko opravlja oseba, ki je s poklicno maturo zaključila štiriletni srednješolski program- smer gostinski tehnik. Z znanjem, ki ga pridobi v šoli, je sposoben načrtovati poslovanje, pripravljati aranžmaje in sestavljati poročila o poslovanju. Poleg maternega jezika govori vsaj en tuj jezik, ponavadi angleško in se brez težav sporazumeva z tujimi gosti. Pozna pravila lepega in diskretnega vedenja. Seznanjen je z osnovnimi kuharskimi veščinami, sestavlja jedilnike in oskrbuje kuhinjo s potrebnimi surovinami.
Psihofizične sposobnosti

Vodja strežbe ima smisel za delo z ljudmi. Je iznajdljiv, pozoren, komunikativen, ustvarjalen in prilagodljiv na spremenjene pogoje dela. Poleg tega ima razvit čut za estetiko ter verbalno in neverbalno komunikacijo: zna razbrati pomen izraza obraza, gibanja telesa ali dotika. Sposoben je voditi druge, jih motivirati in spodbujati za delo, jih pomiriti v stresnih situacijah in ponuditi pomoč. Ima zdrave noge, saj večji del svojega delavnika stoji ali je v gibanju. Dobro zaznava prostor, spremembe v njem in ima dobro razvit vid, sluh in otip.
Interesi

Vodja strežbe je vljuden, korekten in ima profesionalnen odnos do gostov. Opazuje dogajanje v restavraciji ali gostinskem lokalu in skrbi, da delo poteka tekoče in usklajeno.
Razmere za delo

Vodja strežbe dela večinoma v zaprtih prostorih. V poletnih mesecih delo pogosto poteka ob zvišani temperaturi in ob umetni ventilaciji. Trajanja delovnega časa ni mogoče predvideti vnaprej, saj delo poteka, dokler restavracije ali gostinskega lokala ne zapustijo gostje. Usklajevanje zasebnega življenja s poklicnim je zato pogosto težavno.
Nevarnosti

Vodja strežbe upošteva higienski minimum in druge higienske standarde. Na delovnem mestu največkrat nosi uniformo in ortopedsko obutev, ki jo priskrbi delodajalec. Med opravili je obkrožen z ljudmi, ki so lahko prenašalci različnih infekcij in nalezljivih bolezni, kot so prehladi, gripozna obolenja in različne kožne bolezni. Ustrezne zaščite pred temi dejavniki ni, saj narava dela vodji strežbe ne dopušča, da bi se fizično distanciral od ljudi, s katerimi dela, s sodelavci, gosti in čistilci prostorov.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Poklic vodje strežbe lahko opravlja oseba, ki je s poklicno maturo zaključila štiriletni srednješolski program- smer gostinski tehnik in ima več let izkušenj v strežbi.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube