Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Natakar

Kratek opis

Naloga natakarja je, da jedi, ki jih naroči gost in pripravi kuhar, primerno, strokovno in prijazno postreže gostu. Gostu postreže tudi s pijačo.
Kaj delavec običajno dela

Dela natakarja so razdeljena na posamezne faze in sicer na:
  1. pripravljalna dela, ki jih opravi v natakarski pripravljalnici, kjer poteka priprava perila, namiznega inventarja in ureditev servisnih vozičkov;
  2. pripravljalna dela v jedilnici oziroma v prostorih, ki so namenjeni postrežbi gostov; tu poteka razporejanje miz in stolov, pogrinjanje, ureditev servisnih miz, pripravljanje pogrinjkov in tista dela, ki jih vodja obrata v zvezi s hišnimi navadami odredi, pripravi namizno dekoracijo in jedilne liste;
  3. sprejem gosta ob njegovem prihodu, ga pozdravi, poišče primerno mizo in pomaga pri odlaganju garderobe. Nato mu ponudi jedilni list, vinsko karto ali ga seznani z dnevno ponudbo. Sledi prevzem naročila, evidentiranje naročila, postrežba hrane in pijače, pospravljanje mize, priprava računa in zahvala za obisk.
Delovna področja

Poklic se pojavlja v vseh vrstah gostinskih obratov, največ pa v obratih za prehrano, kot so restavracije, gostilne, okrepčevalnice, bife, bistro, taverna, snack bar in picerija, v kavarnah, slaščičarnah, barih pa tudi v obratih za pripravo in dostavo hrane. Poleg tega je natakar zaposlen v nekomercialnih gostinskih obratih zaprtega tipa, v podjetjih in ustanovah. Povsod so opravila bolj ali manj enaka, le njihov obseg se spreminja glede na vrsto in kategorijo, pa tudi specializacijo posameznega gostinskega obrata. Pomembna je tudi organizacija dela v podjetju, ki je odvisna od števila zaposlenih. Natakar se zaposli v veliki hotelski restavraciji, kjer ponujajo večje število dnevnih menijev in jedi po naročilu, v specializirani restavraciji in v gostilni. Dela v restavraciji z manjšo ponudbo domačih jedi, okrepčevalnici ali baru, kjer je ponudba omejena predvsem na ponudbo pijač. Potreba po znanju je v osnovi za vse enote enaka, vendar je v lokalih z bolj specializirano ponudbo, kot so opravila pri gostovi mizi- flambiranje, razkosavanje, rezanje, pripravljanje solat ali mešanje pijač, potrebno dodatno izobraževanje.
Delovni pripomočki

Natakar uporablja gostinski strežni in drobni inventar, grelne in hladilne naprave, naprave za točenje in streženje pijač, aparate za sladoled in smetano, naprave za točilniško pripravo pijač, naprave za evidenco in interna obvestila, pomivalne naprave, dekorativna sredstva in rekvizite za razvedrilo. Za prenašanje in prevoz jedil uporablja servisne vozičke. Potrebuje tudi namizno perilo in pripomočke, krpe, gobe, krtače, metle in omela. Poleg tega, da streže jedi in pijače, pri delu potrebuje tudi vodo, čistilna sredstva ter dezinfekcijska in dezinsekcijska sredstva. K dokumentaciji njegovega dela sodijo: zahtevki in dobavnice, seznami normativov, knjiga menijev, jedilni listi, ceniki, kalkulacije, obračuni polizdelkov, dnevni obračun porabe živil, knjiga rezervacij in zapisniki o morebitni škodi. Pri delu je oblečen v delovno obleko in ustrezno obut.
Izdelek in storitev

Naloga natakarja je, da jedi, ki jih naroči gost in pripravi kuhar, primerno, strokovno in prijazno postreže gostu. Gostu postreže tudi s pijačo.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje poklica natakarja se zahteva srednja poklicna izobrazba. Med šolanjem spozna postopke priprave in postrežbe hrane in pijač. Seznani se s pravili lepega vedenja, estetike in poslovnega komuniciranja v slovenskem in dveh tujih jezikih. Spozna predpise s področja materialnega in finančnega poslovanja ter higienske in tehnične predpise. Zna organizirati lastno delo in po potrebi uporablja strokovno literaturo.
Psihofizične sposobnosti

Natakar mora imeti dobro razvite psihomotorične spretnosti in sposobnosti, kot so splošna telesna spretnost, spretnost rok, gledanje na daljavo, natančno in hitro prepoznavanje predmetov, razlikovanje barv in vonjev. Delo opravlja stoje z obračanjem, dviganjem in prenašanjem lažjih bremen, zato ni priporočljivo, da ima ploska stopala. Zaradi dela z živili so potrebni redni zdravniški pregledi, opravljen tečaj higienskega minimuma in izpit iz varstva pri delu. Moteče so lahko alergije na živila, delo z vodo in čistili.
Interesi

Natakar je pri svojem delu odgovoren, iznajdljiv, ustvarjalen in ima smisel za delo z gosti. Imeti mora dober spomin, da si zapomni obraze in naročila.
Razmere za delo

Delo natakarja poteka pretežno v zaprtih prostorih, delno tudi na prepihu, redkeje na prostem in ob hrupu. Natakar dela včasih v neugodnih razmerah, zaradi vinjenih in neolikanih gostov ter gneče je njegovo delo bolj zahtevno. Delo je lahko nevarno zaradi ostrih ali vročih predmetov in spolzkih tal. Dela sam ali v skupini, v izmeni, v podaljšanem ali nočnem času in za konec tedna.
Nevarnosti

Poškodbe kot posledica razmer za delo so lahko vrezi, vbodi, opekline, odrgnine, prehladi in padci. Da bi se pred poškodbami obvaroval, mora upoštevati vsa varnostna navodila in uporabljati zaščitna sredstva, delovno oblačilo in obutev.
Možnosti zaposlovanja

Natakar se zaposli v različnih gostinskih obratih kot so restavracije, kavarne, gostilne, hoteli in zdravilišča. Zaposlovanje je velikokrat odvisno od letnega časa. Na področjih, kjer je razvit zimski turizem, je več zaposlovanja pozimi, v obmorskih krajih pa poleti.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica se zahteva srednja poklicna izobrazba gostinske smeri.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube