Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Stevard na letalu

Kratek opis

Storitev stevarda ali stevardese na letalu je zagotovitev udobnega leta letala ter dobro počutje potnikov in osebja.
Kaj delavec običajno dela

V letalski terminologiji se za ta poklic v svetu uporablja (angleški) izraz: Flight attendant (FA) ali Cabin crew member (CCM), član kabinskega osebja, in predstavlja del posadke letala. Skrb za varnost v letalu je glavna naloga kabinskega osebja.

Ob prihodu na delo se član kabinskega osebja javi v operativnem centru, kjer poteka priprava na let celotne posadke. Posadka se seznani s posebnostmi leta ter opravi delovni in strokovni posvet ali briefing. Po prihodu v letalo je prva naloga pregled opreme za postopke v sili ter pregled opremljenosti in urejenosti potniške kabine. Pri vstopu potnikov na letalo poskrbi za sprejem in posedanje ter pomoč posebnim kategorijam potnikov. Potnike seznani z varnostnimi predpisi. Med letom skrbi za upoštevanje varnostnih predpisov ter objavlja predpisane varnostne in komercialne objave v skladu z internimi pravilniki. Pred pristankom opravi vse administrativne zadolžitve ter pripravi potnike in kabino na pristanek.

Po pristanku skupaj z ustreznimi letališkimi službami poskrbi za posebne kategorije potnikov. Med postankom letala uredi kabino za povratni let, pri čemer upošteva varnostne predpise. Po končanem letu v operativnem centru poroča o izvedenem letu, se seznani z obvestili in drugimi delovnimi obveznostmi. V primeru nepredvidene oziroma nevarne situacije postopa po natančno predpisanih procedurah: potnikom demonstrira izhode in razlago ukazov ter vse pripravi za prisilni pristanek. Potnike pouči, kako se odpirajo zasilni izhodi, in daje ustrezne ukaze za zaščito pred udarci. Po morebitnem zasilnem pristanku odpre zasilni izhod, da navodila in ukaze za evakuacijo ter pomaga pri evakuaciji. Po končani evakuaciji pregleda kabino, vzame opremo za prvo pomoč in zapusti letalo.

Delovna področja

V letalski družbi Adria Airways dela več kot 100 stevardov in stevardes, veliko se jih zaposli tudi pri tujih letalskih prevoznikih.
Delovni pripomočki

Stevard uporablja opremo za serviranje, kot so servirni vozički, vrči, pladnji in kozarci, različne vrste hrane in pijače ter druge pripomočke, literaturo ter strokovna navodila.
Izdelek in storitev

Neposredni stik s potniki narekuje vljudnost in ustrežljivost v želji, da bi se potnik počutil kar najbolje. Pomembna je široka osebna razgledanost, znanje tujih jezikov in opravljeno šolanje po predpisih.
Znanja in spretnosti

Kandidati za stevarde morajo izpolnjevati naslednje pogoje: biti morajo državljani Slovenije, imeti morajo dokončano štiriletno srednjo šolo in status rednega študenta. Aktivno morajo znati slovensko in angleško ter pasivno nemško ali francosko, zaželeno pa je tudi znanje drugih jezikov. Biti morajo stari od 20 do 24 let, prijetne zunanjosti in uglajenega vedenja ter ustrezne višine, dekleta od 160– 175 in fantje od 179- 185 cm, in primerne telesne teže. Izpolnjevati morajo merila telesne in duševne sposobnosti za tovrstno delo, imeti stalno ali začasno bivališče v Ljubljani ali Kranju, opravljen vozniški izpit B kategorije in možnost lastnega prevoza na delo na Brnik. Izpolnjevati morajo tudi pogoje za gibanje v obmejnem področju. O ustreznosti kandidatov odloča sprejemna komisija Adria Airways (ADR). Kandidati morajo pred nastopom dela v ADR uspešno zaključiti CABIN CREW INITIAL COURSE (tečaj začetnega usposabljanja) in CABIN CREW AIRCRAFT TYPE SPECIFIC TRAINING AND OPERATOR CONVERSION TRAINING (tečaj operatorja). Po opravljenem tečaju začetnega usposabljanja in izpitih pridobi kandidat dokument z nazivom Cabin Crew Attestation, ki ga izda Agencija za civilno letalstvo. Vsebinske in izpitne zahteve so natančno opredeljene v Uradnem listu Evropske unije, in sicer:
 1. Splošno teoretično znanje o letalstvu in letalskih predpisih, ki zajema vse elemente, pomembne za naloge in odgovornosti, ki se zahtevajo od kabinskega osebja
 2. Komunikacija
 3. Začetni tečaj o človeških dejavnikih v letalstvu in skupnem delu v pilotski kabini
 4. Oskrba potnikov in nadzor nad kabino
 5. Zdravstveni vidiki za letalsko osebje in prva pomoč
 6. Nevarno blago
 7. Splošni varnostni vidiki v letalstvu
 8. Usposabljanje za boj z ognjem in dimom
 9. Usposabljanje za preživetje
Psihofizične sposobnosti

Za opravljanje dela mora član kabinskega osebja opraviti redni letni pregled pred pooblaščeno zdravniško komisijo. To je eden izmed pogojev za pridobitev oziroma podaljšanje dovoljenja za delo člana kabinskega osebja. Dioptrija, večja od 0,5, ni dovoljena. Zahteva je tudi stalna psihofizična pripravljenost za delo, razen v primeru odsotnosti zaradi dopusta ali bolniške.
Interesi

Pri delu kabinskega osebja se pričakuje ustrezna izobrazba, vljudnost, pozornost, natančnost, poštenost, urejenost, duhovitost, zgovornost, iskrenost, samozavest in smisel za estetiko. Zato morajo imeti smisel za komunikacijo z ljudmi, organizacijske sposobnosti, smisel za sodelovanje in timsko delo, sposobnost samoobvladovanja in kritične presoje situacije, ročne spretnosti in psihofizično vzdržljivost.
Razmere za delo

Član kabinskega osebja opravlja izrazito stoječe delo v tesnih delovnih prostorih, kot je kuhinja in prehod ob sedežih v potniški kabini. Delo poteka po operativnem planu vse dni v tednu in povzroča neenakomerne obremenitve. Delo je vezano na službena potovanja in bivanje v tujini, pogosto gre tudi za menjavo klimatskih razmer.
Nevarnosti

Za delo kabinskega osebja letala veljajo posebne razmere:
 1. Obremenitev zaradi ropota je povečana, hrup dosega moč 94 - 117 dB.
 2. Obremenitev zaradi vibracij (frekvenca 1,6 do 80 Hz) in sevanja.
 3. Obremenitev zaradi umazanije in okužb je zelo velika zaradi neposrednega stika z ljudmi na majhnem prostoru; potniki prihajajo z različnih koncev sveta, tudi z ogroženih področij (cepljenja so obvezna).
 4. Nevarnost prehlada je velika zaradi neugodne mikroklime, kot je nizka vlažnost zraka in velike temperaturne razlike, prepiha pri vstopu potnikov v letalo in izstopu iz letala.
 5. Poškodbe pri delu so najpogosteje opekline in odrgnine.
 6. Bistveno je povečan fizični napor. Teža servirnih vozičkov s hrano za npr. 56 toplih obrokov je precejšnja, samo teža barskih vozičkov s pijačo je okrog 50 kg. Prenašanje vrčev toplih napitkov in dviganje prtljage zahtevata dobro fizično kondicijo in telesno vzdržljivost.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Kandidat pred nastopom dela uspešno zaključi tečaj za stevarde, ki traja 5- 6 tednov, in pridobi dovoljenje za delo člana kabinskega osebja pri Republiški upravi za zračno plovbo Slovenije. Za podaljšanje dovoljenja mora opraviti vsakoletno interno osveževanje znanja, vaje iz evakuacije in nevarnih situacij ter vaje za uporabo predpisane opreme za nevarne situacije.
Druge informacije

Adria Airways

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube