Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Menedžer za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo

Kratek opis

Menedžer za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ali direktor za področje informatike je praviloma član družbene uprave. Analizira in podrobno opredeljuje informacijske enote za informatiko.
Kaj delavec običajno dela

Ta poklic se je začel uveljavljati v osemdesetih letih, ko je v družbah, ki so bile močno odvisne od informacij, prišlo do spoznanja, da je prava informacija zanje strateški vir. Vodstva so hotela imeti izvršne direktorje za področje informatike ali informacijske tehnologije- IT ob sebi, da so lahko čim bolj neposredno in sproti opredeljevala zahteve po strateških informacijah. V Sloveniji so se tovrstni poklici začeli pojavljati z večletno zamudo. Izvršni direktor za področje informatike je praviloma član družbene uprave. Analizira in točno opredeljuje informacijske enote za informatiko. Samostojno ali v sodelovanju z informatiki opredeljuje bodoče informacijske potrebe, kar mu omogoča dobro poznavanje poslovnih procesov družbe.

Glede na opredeljene bodoče informacijske potrebe:
  • predlaga strateško usmeritev svojega področja - informatike;
  • določi in vrednostno ovrednoti potrebna vlaganja v informacijsko tehnologijo;
  • skrbi za vlaganja v računalniške naprave in programe kot tudi za potrebna vlaganja za vzpostavljanje podatkovnih baz, ki so osnova za kreiranje informacij kot pomoč pri odločanju;
  • odloča o avtomatizaciji poslovnih funkcij za posamezna področja.
Njegovo delo je izredno odgovorno, saj se informacijska tehnologija še vedno naglo razvija. Zato so potrebne izkušnje in znanja v informatiki kot tudi poznavanje poslovnih procesov, če naj bodo predlogi in odločitve zanesljivi in dolgoročno veljavni. Ker je najodgovornejši informatik, je njegova skrb kar najustreznejša organizacija dela v organizacijski enoti informatike in primerno sodelovanje med informatiki in uporabniki informacij. Delo mora biti organizirano tako, da je njegov potek mogoče redno in občasno nadzorovati. Najustreznejši pripomoček za to je projektna metodologija dela. V odvisnosti od posameznih nalog ima ta funkcija lahko različne nazive: član uprave je podpredsednik za področje informatike, če uprava vodi svojo politiko ob pomoči izvršnih direktorjev, pa je izvršni direktor za področje informatike.
Delovna področja

Delovna področja obsegajo poslovodne in vodilne funkcije v vseh sektorjih. Največ dela v pisarni. Dandanes je izraz pisarna dinamičen pojem, saj člani uprave pogosto delajo tudi na potovanjih in so prek telekomunikacij ali interneta povezani s podatkovnimi bazami družbe.
Delovni pripomočki

Pri delu uporablja podobne ali enake delovne pripomočke kot drugi člani uprave. Ker pa je dober poznavalec informacijske tehnologije, je pogosto prav njegova skrb, da na prototipi ravni preizkusi nove delovne pripomočke, preden jih lahko priporoči za uporabo drugim članom uprave. Eden najsodobnejših pripomočkov za kreiranje informacij, ki pomagajo pri odločanju, je tehnologija podatkovnega skladiščenja. Ta tehnologija zagotavlja zlasti:
  • kakovostne zgodovinske podatke za izdelavo časovnih vrst in njihovo analizo
  • ustrezno integrirane in strukturirane podatke
  • dodajanje novih podatkov, ne da bi bilo potrebno obstoječe zamenjati.
Podatkovno skladišče, ki je objektno usmerjena, integrirana, časovno odvisna in stalna podatkovna zbirka, je organizirano tako, da so možne različne operacije kreiranja informacij, ki pomagajo pri odločanju.
Izdelek in storitev

Običajno so njegovi izdelki pripravljeni v pisni obliki. Nanašajo se na opredelitev informacijske zahteve uprave, na predloge strateške opredelitve v informatiki, na opredelitve in izpolnjevanje projektnih nalog, na izdelavo informacij in drugo.
Znanja in spretnosti

Poleg ustrezne univerzitetne izobrazbe mora dobro poznati poslovne procese in metode vodenja. Poleg teh splošnih znanj in veščin pričakujejo od njega tudi več specialnih znanj, kot so: poznavanje načel sodobnih razvojnih metodologij, različna tehniška ravnanja, projektna metodologija dela, dobra komunikativnost, poznavanje značajev in ustrezno razporejanje podrejenih delavcev, sodobne metode prenove poslovnih procesov ob ustrezni uporabi informacijske tehnologije.
Psihofizične sposobnosti

Hitrost razmišljanja in prilagodljivost v različnih situacijah sta izjemno dobrodošli lastnosti. Pogosto se je treba odločiti na hitro in pravilno na osnovi nepopolnih ali manjkajočih informacij in podatkov. Stresne situacije so pogoste, zato je priporočljiva tudi dobra fizična kondicija.
Interesi

Koristna je združitev interesov za spremljanje dveh področij: informatike in osnovne dejavnosti organizacije. Sposobnost za timsko delo, vodenje skupin, prilagodljivost in strpnost so zelo dobrodošle lastnosti.
Razmere za delo

Delo se opravlja izključno v dobro urejenih pisarniških prostorih. Delovne razmere so na videz zapeljive, ker sodijo k najvišjim položajem v organizaciji, vendar je delo izpostavljeni nepredvidljivim motnjam in pritiskom. Službena potovanja so pogosta.
Nevarnosti

Delo ni nevarno in neposredno ne ogroža, posebni varnostni ukrepi niso potrebni.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Pričakuje se univerzitetna izobrazba in usposobljenost za delo.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube