Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Pismonoša

Kratek opis

Storitev pismonoše je dostava poštnih pošiljk in denarnih nakaznic. V njegov delokrog sodi tudi sprejem poštnih pošiljk, paketov, telegramov, položnic in čekov.
Kaj delavec običajno dela

Delo pismonoše je raznoliko in vključuje številna delovna področja. Najprej si razvrsti navadno pošto, prevzame knjižene pošiljke in jih vpiše v dostavne evidence. Nato prevzame nakaznice in druge denarne listine, na osnovi katerih opravi izplačilo denarja pri uporabniku. Dostavo opravi peš, s kolesom, z mopedom ali z avtomobilom. Na terenu izvaja: dostavo poštnih pošiljk, telegramov, izplačuje nakaznice, prodaja znamke in poštne vrednotnice. V dostavnem področju sprejema pošiljke, poštne pošiljke, položnice in čeke, pobira časopisne naročnine, opravlja druge pogodbene storitve ter prazni poštne nabiralnike. Zbira želje in potrebe uporabnikov in o tem seznanja upravnika pošte ali kontrolorja. Po vrnitvi z dostave opremi in odda nevročene pošiljke, opravi obračun z denarnimi in knjiženimi pošiljkami, ki so bile prevzete za dostavo.
Delovna področja

Pismonoša opravlja dostavo poštnih pošiljk, dostavo telegramov in EMS pošiljk ali dostavo paketov. Opravlja lahko delo izmenjevalca sklepov ali varnostnika.
Delovni pripomočki

Pismonoša uporablja različne pripomočke, s katerimi si olajša delo. To so dostavniki za razvrščanje pošte, poštna torba, denarnica in depoji, v katere razvozi pošto za dostavo. Pri delu uporablja dostavne in sprejemne listine. Zadolžen je tudi za prevozno sredstvo, kolo, moped ali avtomobil.
Izdelek in storitev

Storitev pismonoš je dostava poštnih pošiljk in denarnih nakaznic. V njegov delokrog sodi tudi sprejem poštnih pošiljk, paketov, telegramov, položnic in čekov.
Znanja in spretnosti

Pismonoša mora imeti srednjo poklicno izobrazbo. Zaželen je poklic ptt prometnik, trgovec ali drug ustrezen poklic. Vsi, ki imajo končano srednjo poklicno šolo, morajo po internem programu usposabljanja narediti strokovni izpit za pismonošo. Tako kandidat pridobi znanje opravljanja poštnih storitev, psihologije prodaje, dela s strankami, gospodarskega poslovanja, poslovne informatike, osebne urejenosti in varstva pri delu. Imeti mora vozniški izpit B kategorije.
Psihofizične sposobnosti

Pismonoša mora biti komunikativen. Imeti mora jasen govor, z lahkoto se mora izražati. Biti mora iznajdljiv, saj se je potrebno pri delu s strankami hitro znajti v različnih okoliščinah. Imeti mora sposobnost hitre orientacije v novem kraju in sposobnost pomnjenja imen. Zahtevana je spretnost prstov. Ker se delo opravlja v vsakem vremenu in s prometnimi sredstvi v gostem prometu, se izvajajo periodični zdravstveni pregledi. Delo je povezano z nevarnostjo nezgod in obolenj.
Interesi

Pismonoša je pri delu z ljudmi komunikativen, vztrajen in skrben. Delo lahko zaključi, ko je končano, to pa pomeni, da normalni delovni čas zanj ne velja. Znati mora oceniti ljudi glede na njihove značilnosti, upoštevati tajnost pošiljk in mora biti pošten.
Razmere za delo

Delo pismonoša je samostojno in se opravlja na terenu v vseh vremenskih razmerah. Zahteva sposobnost nošenja bremen in hitre hoje. Delo opravlja praviloma od ponedeljka do sobote, pri čemer je delovni čas neenakomerno razporejen in je prilagojen dnevnemu obsegu prometa.
Nevarnosti

Poškodbe pri delu so največkrat posledice padca po stopnicah ali prometnih nezgod. Pogosta so obolenja hrbtenice in prehladna obolenja.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Zaželena izobrazba je PTT prometnik, trgovec ali druga ustrezna srednja poklicna izobrazba.
Druge informacije

Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube