Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Knjižnični uradnik

Kratek opis

Knjižni uradnik ali katalogizator pri delu uporablja računalnik s programi za katalogizacijo in iskanje informacij. Katalogizacijo opravlja neposredno z dokumenta, t.j. publikacije na papirju ali na elektronskem mediju.
Kaj delavec običajno dela

Katalogizator v knjižnici skrbi za knjižnična gradiva in oblikuje različne kataloge, predvsem abecedno-imenske, klasične ali računalniške, s pomočjo katerih uporabnik išče želeno gradivo. Katalogizator torej ustvarja informacijske vire- kataloge, bibliografije, pripomočke za povezovanje in grupiranje informacij in baze podatkov. Oblikuje pravilnik za obdelavo gradiv, vodi in organizira proces obdelave v knjižnici ali oddelku knjižnice, kontrolira kvaliteto bibliografskih zapisov v avtomatiziranem katalogu in dela popravke ali daje navodila za njihovo izvajanje.
Delovna področja

Katalogizator dela v splošni, šolski, visokošolski, specialni ali v nacionalni knjižnici. Dela pri razvrščanju različnih gradiv, pri čemer mora poznati bibliografske standarde, kot npr.:
  1. katalogizator monografskih publikacij, knjig
  2. katalogizator serijskih publikacij, revij in časnikov
  3. katalogizator neknjižnih gradiv, npr. elektronskih, katalogizator člankov ali
  4. katalogizator v posebni zbirki, npr. glasbeni, rokopisni, kartografski, filmski ali avdio-vizualni.
Delovni pripomočki

Katalogizator uporablja računalnik z vsemi potrebnimi programi za katalogizacijo in iskanje informacij, z dodanim CD pogonom in priključkom na internet. Katalogizacijo opravlja neposredno z dokumenta, t.j. publikacije na papirju ali elektronskem mediju.
Izdelek in storitev

Rezultat njegovega dela je bibliografski ali kataložni zapis. Ta se tiska na papir za klasične kataloge ali bibliografije ali pa se samo shrani v bazi podatkov.
Znanja in spretnosti

Katalogizator mora na začetni stopnji poznati: standarde in pravila, vrste in značilnosti različnih knjižničnih gradiv, tuje jezike (vsaj dva), pozneje pa še:
  1. poznavanje principov iskanja informacij
  2. poznavanje principov organizacije informacijskih virov v knjižnici
  3. upravljanje podatkovnih zbirk določanje oblik informacijskih produktov
  4. sposobnost za mentorstvo in izobraževanje drugih.
Psihofizične sposobnosti

Za učinkovito delo sta pomembni sposobnost koncentracije in dober spomin.
Interesi

Knjižnični katalogizator ima interes za delo s knjižničnim gradivom ter računalnikom, vztrajnost, natančnost, sposobnost izražanja ter odločanja.
Razmere za delo

Katalogizator dela v glavnem sede ob računalniku. Velikokrat preverja informacije o gradivih v katalogih ali knjižničnih skladiščih pa tudi v drugih oddelkih knjižnice.
Nevarnosti

Prah in drugi povzročitelji poškodb na gradivih ali morebitni alergeni so neprijetna stran knjižničarjevega dela.
Možnosti zaposlovanja

Katalogizator se zaposli v knjižnici:
splošni, šolski (v osnovni ali srednji šoli), visokošolski (na fakulteti ali inštitutu), specialni (v podjetju ali javnem zavodu) ali v nacionalni knjižnici.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za delo katalogizatorja pričakujejo najmanj visoko strokovno izobrazbo iz bibliotekarstva ali druge znanstvene discipline.
Druge informacije

Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube