Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Prometni odpravnik

Kratek opis

Prometni odpravnik vodi in skrbi za varen uvoz, izvoz in prevoz vlakov na postaji in za varno vožnjo vlaka med postajami.
Kaj delavec običajno dela

Prometni odpravnik usklajuje, usmerja in nadzoruje delo postajnih delavcev. Na večjih železniških postajah opravlja samo operativno-prometne naloge v prometnem uradu, v tirnih postavljalnicah in na postajnem prostoru. Na postajah z manjšim številom vlakov sam prodaja tudi vozovnice in sklepa prevozne pogodbe za prevoz pošiljk, obračunava prevozne storitve ter skrbi za organizacijo prevoza. Delo prometnega odpravnika je predvsem operativno.
Delovna področja

Delovno področje prometnega odpravnika je železniška postaja. Najpomembnejši prostor na vsaki postaji je prometna pisarna. Prometni odpravnik v njej na grafikonu spremlja vožnje vlakov. Po telefonski zvezi se sporazumeva o vožnji posameznega vlaka s sosednjimi postajami in z vlakovnim dispečerjem, ki z osrednjega mesta uravnava celotni potek prometa. Prometno-operativna služba poteka na večjih postajah v centralni postavljalnici v visokem stolpu ob progi, od koder ima prometni odpravnik dober pregled nad celotnim postajnim območjem.
Delovni pripomočki

Na železniških postajah, ki so opremljene s signalno-varnostnimi napravami, prometni odpravnik sam, s pritiskom na razne tipke in vzvode, postavlja signale in kretnice. Na velikih stikalnih ploščah ima shematično prikazan vsak tir, kretnico in signal. Optične naprave kažejo na zasedenost posameznih tirov in lego signalov ter kretnic. Vsak prometni odpravnik zna uporabljati voznoredne pripomočke, kot so grafikoni in voznoredne knjižice. Pri delu uporablja signalna sredstva: signalni loparček, ustno piščalko, ročno signalno svetilko in računalnik.
Izdelek in storitev

Ko je vse pripravljeno za varen prihod vlaka na postajo, ga prometni odpravnik pričaka na peronu. Po potrebi obvesti strojevodjo in vlakovodjo o morebitnem križanju vlakov, počasnih vožnjah, zapori proge ali tira in o morebitnih okvarah signalov. Vlak sme odpeljati šele, ko da vlakovni odpravnik nalog za odhod.
Znanja in spretnosti

V program strokovnega usposabljanja za prometnega odpravnika se lahko vključi kandidat, ki je končal gimnazijo ali srednjo strokovno šolo. Pred pripravo na teoretično usposabljanje mora kandidat opraviti delovno prakso na izbranih delovnih mestih, da bi spoznal organizacijo dela. Na zaključnem izpitu se preverja znanje iz predmetov: Signalni predpisi, Prometni predpisi, Železniška vlečna vozila, Tehnologija železniškega prometa, Tehnične osnove železniških objektov in naprav, Prevoz blaga, Prevoz potnikov, Transportno računovodstvo in blagajniško poslovanje, Raba vagonov in Varstvo pri delu, Požarno varstvo in varstvo okolja.
Psihofizične sposobnosti

Prometni odpravnik mora izpolnjevati zdravstvene in psihofizične sposobnosti v skladu s pravilnikom o posebnih zdravstvenih pogojih. Pri tem se zlasti ugotavlja ustreznost vida, sluha in hitrost odzivov.
Interesi

Prometni odpravnik mora imeti smisel za delo in stike z ljudmi. Potrebna je zbranost, natančnost in sposobnost hitrega odločanja ter ukrepanja.
Razmere za delo

Prometni odpravnik dela v zaprtem prostoru in na prostem. Delo opravlja sede in stoje ali med hojo. Prometni odpravnik je pogosto v stiku s strankami. Dela v izmenah.
Nevarnosti

Delo prometnega odpravnika poteka tudi na elektrificiranih tirih, kjer je posebej nevarna bližina vodov visoke napetosti na elektrificiranih progah. Da se jim prometni odpravnik izogne, mora upoštevati vsa navodila in uporabljati zaščitna sredstva.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

V program strokovnega usposabljanja za prometnega odpravnika se lahko vključi kandidat, ki je končal gimnazijo, splošno ali strokovno, ali srednjo strokovno šolo.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Slovenske železnice, http://www.slo-zeleznice.si/sl/
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube