Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Skladiščni manipulant

Kratek opis

Storitev skladiščnega manipulanta je pravilno pripravljena paleta izdelkov ali surovin opremljena z ustreznimi označbami in v skladiščni evidenci označeno zmanjšanje zalog.
Kaj delavec običajno dela

Skladiščni ali odpremni manipulant v skladišču surovin sprejema dokumente, zahtevke ali dobavnice iz proizvodnje in pripravi material, ki ga pregleda delovodja. Dokument, na osnovi katerega prevzame paleto, mora stranka podpisati. Manipulant sam sestavi paleto iz več vrst surovinskih paketov. Medtem ko manjša zaloge skladiščne količine, hkrati vodi evidenco o preostali zalogi. V skladišču končnih izdelkov pripravlja palete za končne kupce. Iz proizvodnje dobi kodirane pakete, jih na osnovi dobavnice sestavi na paleto in le-to opremi s paletnim listom. Pri tem uporablja ovijalni stroj, s katerim škatle trdno namesti na paleto. Sodeluje z drugimi skladiščnimi manipulanti, njegov nadrejeni pa je skladiščnik.
Delovna področja

Skladiščni manipulant v industriji dela v skladiščno-transportnem oddelku, na vhodu ali izhodu materiala in izdelkov.
Delovni pripomočki

Manipulant pri svojem delu uporablja: viličarja, skladiščne police, palete, ovijalni stroj, embalažne kartonske škatle in lepilne trakove oziroma trak za ovijanje s sponkami. Delovni materiali so prazni kartoni, izdelki v škatlah in nalepke z oznakami izdelkov. Za manipulanta je najpomembnejši dokument zahtevek ali dobavnica, ki jo dobi iz komercialne službe, da pripravi palete za prodajo ali pa zahtevek za blago in surovino, potrebno v proizvodnji.
Izdelek in storitev

Storitev manipulanta je pravilno pripravljena paleta izdelkov ali surovin, opremljena z ustreznimi označbami in v skladiščni evidenci zavedeno zmanjšanje zalog.
Znanja in spretnosti

Odpremni manipulant mora obvladati osnove računalništva, sistem skladiščnega poslovanja in zemljepis, države in kraje. Imeti mora spretne roke in zna upravljati viličarja.
Psihofizične sposobnosti

Delavec mora biti v dobri psihofizični kondiciji, hiter, okreten in natančen. Delo lahko opravlja tudi z lažjimi zdravstvenimi omejitvami.
Interesi

Manipulant skrbi za ustrezno shranjevanje izdelkov, predmetov ali drugih snovi, za pravočasno in pravilno pripravo blaga ter natančno vodenje stanja blaga v skladišču. Blago mora ostati takšno, kot je bilo prevzeto, t.j. nepoškodovano. Želene osebnostne lastnosti manipulanta so: doslednost, natančnost, komunikativnost in poštenost.
Razmere za delo

Odpremni manipulant dela v normalnih delovnih razmerah. Delo opravlja pretežno stoje, običajno v eni izmeni v skupini s sodelavci.
Nevarnosti

V skladiščih je delo zaradi visoko naloženega materiala in prometa z viličarji nevarno. Potrebna je zaščitna obleka in obutev, včasih tudi rokavice.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Zahteva se poklicna stopnja izobrazbe.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube