Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Skladiščnik

Kratek opis

Storitev skladiščnika je pravočasen, pravilen in varen prevzem blaga, njegovo skladiščenje in oddaja v proizvodnjo ali nadaljnjo prodajo.
Kaj delavec običajno dela

Skladiščnik prevzema, hrani in izdaja različno blago v skladišče ali iz njega. Ko pride pošiljka v skladišče, jo prevzame in preveri, ali se količina ujema s količinami, napisanimi na spremnih dokumentih. To naredi s štetjem, tehtanjem in merjenjem. Šele nato podpiše spremne dokumente in potrdi prejem blaga. Če se količine ne ujemajo, napiše reklamacijski zapisnik. Blago nato prepelje na določen prostor v skladišču in ga ustrezno označi. Zatem s pomočjo evidenčnih kartic ali računalnika zabeleži prispele količine blaga, ki so osnova za stanje zalog in plačilo prispelega blaga dobavitelju. Pri prevzemu sodeluje s službo kakovosti, ki blago preveri. Med skladiščenjem blago redno kontrolira in ravna kot dober gospodar.

O vsem blagu in artiklih vodi natančno evidenco in redno preverja stanje zalog. Po potrebi o tem obvešča nabavno in prodajno službo. Odgovoren je tudi za kakovost skladiščenja in pri tem ravna tako, da izdaja najprej tisto blago, ki je prvo prišlo v skladišče. Ko dobi naročilo za izdajo blaga, ga na podlagi dokumentov pripravi. Artikle prešteje, zapakira in ustrezno označi (naziv, količina in kakovost) ter jih s spremnimi dokumenti odda naprej v prodajo ali proizvodnjo. Na koncu oddano blago še razknjiži. Vsaj enkrat na leto, lahko pa tudi večkrat, skladiščnik blago pripravi in uredi za inventuro.
Delovna področja

Skladiščnik se zaposli v različnih industrijskih podjetjih, trgovinah, na železnici, letališču ali v bolnišnici, kjer prevzema, skladišči in izdaja blago.
Delovni pripomočki

Skladiščnik pri svojem delu uporablja različne pripomočke. Dela s povsem preprostim ročnim orodjem, kot so klešče, izvijači, metri in tehtnice do računskih strojčkov, računalnikov in različnimi viličarji. Njegova skrb je urejanje spremljajoče dokumentacije blaga- dobavnic, tovornih listov in odpremnic.
Izdelek in storitev

Storitev skladiščnika je pravočasen, pravilen in varen prevzem blaga, njegovo skladiščenje in oddaja v proizvodnjo ali nadaljnjo prodajo.
Znanja in spretnosti

Skladiščnik ima vsaj srednjo poklicno izobrazbo in, ne glede na predhodno izobrazbo, opravljen tečaj skladiščnega poslovanja in izpit iz varstva pri delu, ki ga opravlja vsako leto. Primerna je trgovska smer ali tisto področje, za kakršno blago kot skladiščnik skrbi. Vselej se strogo drži predpisov o varstvu pri delu. Imeti mora dober spomin, saj se lahko dokumenti tudi izgubijo in je dobro, da ve, ali je blago na zalogi in kje v skladišču je spravljeno.
Psihofizične sposobnosti

Za skladiščnika je priporočljivo, da je telesno vzdržljiv, saj pri delu prenaša težja bremena ali pa si pri tem pomaga z različnimi pripomočki. Okretnost je potrebna, da se lahko giblje med regali, ko ureja blago. Ker so skladiščni prostori zaradi narave dela bolj ali manj na prepihu, je več možnosti za prehladna obolenja. Le redko so klimatske razmere v skladišču ugodne.
Interesi

Skladiščnik mora biti zanesljiv, odgovoren človek s smislom za natančnost in urejenost prostorov. Ker dela z raznovrstnim blagom, ki je lahko tudi velike vrednosti, mora biti pošten.
Razmere za delo

Skladiščnik dela v v zaprtih prostorih, lahko tudi zunaj. To je odvisno od narave dela in od blaga, ki zanj skrbi. Med delom je pogosto na prepihu in zato je možnost obolevanja večja. Proizvodni prostori so lahko tudi zelo hrupni. Dela lahko samo dopoldne ali v dveh izmenah, lahko pa tudi izven rednega delovnega časa in ob koncu tedna. Predvsem v industriji je delo močno odvisno od delovnega procesa in potreb po skladiščenem blagu.
Nevarnosti

Skladiščnik dela tudi z nevarnimi, strupenimi, vnetljivimi in eksplozivnimi snovmi, zato lahko pride tudi do poškodbe ali zastrupitve. Uporablja predpisana zaščitna sredstva, kot so: delovna obleka, čevlji, rokavice, vetrovka in dežni plašč ter upoštevati predpise o varnosti pri delu.
Možnosti zaposlovanja

Skladiščnik se zaposli v različnih skladiščih proizvodnih in trgovskih podjetij kot tudi na železnici, letališču ali v bolnici.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica je potrebna končana srednja poklicna šola, opravljen tečaj za skladiščno poslovanje in upravljanje viličarja.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube