Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Uradnik za davke

Kratek opis

Uradnik za davke pripravlja sklepe za izterjavo denarnih kazni. Vodi postopek prisilne izterjave davkov in drugih obveznosti ter preverja potrdila o plačanih davkih in prispevkih.
Kaj delavec običajno dela

Uradnik za davke pri delu stopa v neposreden stik s strankami. Korektno poslovno vedenje in ustrezen način komuniciranja mu omogočata obvladovanje zahtevnih davčnih zavezancev. Med delom sprejema vloge, potrdila in obrazce. Davčne zavezance informira o spremembah in rešuje sporne situacije. Izdaja odločbe in potrdila. Veliko dela ima s pripravo podatkov in vnosom podatkov v davčni informacijski sistem. Poskrbeti mora, da so podatki točni in ažurni. Sprejema davčne napovedi in odmerja davek. Izračunava zamudne obresti in knjiži prispela vplačila.

Uradnik za davke pripravlja sklepe za izterjavo denarnih kazni. Vodi postopek prisilne izterjave davkov in drugih obveznosti, preverja potrdila o plačanih davkih in prispevkih. Pripravlja dokumentacijo za izterjavo denarnih kazni, ki so jih pripravili v drugih službah, kot je policija, redarska služba, sodišča ali sodnik za prekrške. Vodi kontrolo pravočasnosti in pravilnosti plačevanja davkov in vlaganja davčnih napovedi. Vodi postopke za odmero davka in drugih obveznosti. Izpolnjuje tudi podatke za statistične namene, izdeluje poročila ter arhivira dokumentarno gradivo.
Delovna področja

Lahko se zaposli na področju informiranja in registracije davčnih zavezancev, v davčnem knjigovodstvu ali na področju izterjave, kontrole, odmere in obračuna davkov in drugih dajatev.
Delovni pripomočki

Poglavitni delovni pripomočki uradnika za davke so: računalnik, zakonodaja, predpisana navodila in obrazci.
Izdelek in storitev

Med najpogostejšimi izdelki so sklepi, odločbe in potrdila.
Znanja in spretnosti

Za delo uradnika za davke se zahteva srednja strokovna izobrazba, poznavanje dela z računalniki in strokovni izpit.
Psihofizične sposobnosti

Delo zahteva dobro psihofizično zmogljivost, pozornost za podrobnosti in vztrajnost.
Interesi

Uradnik za davke ima lastnosti, kot so: vestnost, natančnost in komunikativnost.
Razmere za delo

Delo opravlja v zaprtih prostorih in pretežno sede. Delavec je največkrat v stiku s strankami. Dela samostojno ali v skupini. Delo je enoizmensko z določenimi uradnimi urami.
Nevarnosti

Posebnih nevarnosti pri delu uradnika za davke ni.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za poklic je predvidena srednješolska strokovna ali splošna izobrazba, poznavanje Zakona o splošnem upravnem postopku in druge področne zakonodaje.
Druge informacije

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani Finančne uprave Slovenije.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube