Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Informator

Kratek opis

Informator v knjižnici, imenovan tudi bibliotekar ali dokumentalist, posreduje informacije o knjižnih in drugih gradivih uporabnikom knjižnice.
Kaj delavec običajno dela

Informator v knjižnici posreduje podatke o gradivih in iz gradiv obiskovalcem knjižnice. To dela na podlagi katalogov in seznamov in bibliografij v knjižnici. Informacije išče tudi v različnih e-katalogih in računalniških bazah podatkov. Poleg tega sodeluje pri izboru gradiv in oblikovanju zbirk, vodi in organizira informacijsko službo v knjižnici. Izobražuje uporabnike in jih obvešča o knjižnici in njenem delovanju.
Delovna področja

Informator dela v splošni, visokošolski, specialni ali nacionalni knjižnici. Lahko se tudi specializira za posredovanje različnih informacij za določeno strokovno področje, npr. za tehniko, medicino, družboslovje ali iz določenih informacijskih virov, on-line baz podatkov ali baz podatkov na CD-jih.
Delovni pripomočki

Delovni pripomočki informatorja so: informacijski viri, katalogi, bibliografije, priročniki, leksikoni, enciklopedije, baze podatkov, kot tudi tiskani ali elektronski viri, telefon in elektronska pošta.
Izdelek in storitev

Izdelek ali bolje storitev informatorja v knjižnici je: informacija, podatek ali napotek uporabniku knjižnice, izpis iskanih dokumentov, fotokopija iskanega besedila, bilten o novostih in navodila za uporabo knjižnice ali usposabljanje uporabnikov.
Znanja in spretnosti

Informator mora imeti dobre organizacijske sposobnosti. Je spreten in vljuden pri sporazumevanju z obiskovalci knjižnice, zna se jasno in razumljivo izražati. Zaželeno je široko poznavanje različnih področij splošnih in strokovnih znanj in tujih jezikov ter poznavanje dela z računalnikom.
Psihofizične sposobnosti

Informator v knjižnici ima dobre psihofizične zmogljivosti, je prilagodljiv in vztrajen.
Interesi

Informator ima običajno interes za knjižnična gradiva, knjige, elektronske publikacije, za bibliotekarstvo in katalogiziranje gradiv. Je sistematičen in pripravljen pomagati obiskovalcem v knjižnici.
Razmere za delo

Čeprav vse knjižnice (še) niso ustrezno opremljene, ponekod primanjkuje prostora, drugod opreme, je povečini delo v knjižicah dobro urejeno. Delo običajno poteka v izmenah.
Nevarnosti

Informator se pri pregledu knjižničnih gradiv srečuje tudi s prahom, zato ga morebitne alergije pri tem lahko ovirajo.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Kot informator običajno dela diplomant z visokošolsko ali univerzitetno družboslovno izobrazbo in opravljenim bibliotekarskim izpitom.
Druge informacije

NUK, Narodna in univerzitetna knjižnica

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube