Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Hotelski receptor

Kratek opis

Hotelski receptor sprejema naročila in rezervacije od gosta ali turistične agencije. Potrjuje naročila in rezervacije, jih evidentira in posreduje drugim službam v hotelu.
Kaj delavec običajno dela

Receptor sprejema naročila in rezervacije od gosta ali turistične agencije osebno po telefonu, pošti ali elektronski pošti. Enako potrjuje naročila in rezervacije, jih evidentira in posreduje ustreznim službam v hotelu. Ob prihodu goste sprejme in jih razporedi po sobah. Od gostov prevzame dokumente in prijavi njihovo začasno bivanje. Dogovarja se o izvajanju gostinskih storitev, izstavi in knjiži hotelske račune. Obračunava hotelske storitve, sprejema gotovino, vrednostne papirje in voucherje, menja tuja plačilna sredstva. Gostu posreduje različne informacije o pogojih bivanja in storitvah v hotelu, o krajevnih turističnih zanimivostih, prometnih zvezah in prireditvah. Za dodatno informiranost gosta poskrbi z ustreznim propagandnim gradivom. Sprejema gostove pritožbe ali mnenja in jih posreduje ustreznim službam. Sestavlja različne obračune, poslovna in statistična poročila o številu gostov in prenočitev. Spremlja strokovne novosti in jih uporablja pri delu. Ko si pri delu že pridobi izkušnje, sodeluje pri uvajanju novih delavcev.
Delovna področja

Receptor se lahko zaposli v hotelu, motelu, turističnem naselju, kampu in drugih nastanitvenih objektih. Organizacija in obseg dela receptorja sta različni glede na velikost in vrsto nastanitvenih objektov. V manjših opravlja tudi vratarska dela, posreduje telefonske pogovore, medtem ko je v večjem hotelu zadolžen le za del receptorskih opravil, izdelavo obračunov in evidenc, ki je večinoma že avtomatizirana.
Delovni pripomočki

Receptor uporablja računalnik, pisalni in knjižni stroj, registrsko in železno blagajno, sef, naprave za posredovanje informacij, telefon, elektronsko pošto, hotelsko signalizacijo in diktafon, pisarniški material, papir, tiskovine, pisalne potrebščine, prospekte in nalepke in prodajno blago, kot so razglednice in spominki. Za svoje delo potrebuje dokumente, kot so ceniki, prospekti, tečajne liste, poslovni dopisi gostov in operativna evidenca prenočitvenega objekta. Svoje delo opravlja v delovni obleki.
Izdelek in storitev

Storitev hotelskega receptorja je: sprejem ter namestitev gosta in obračun storitve.
Znanja in spretnosti

Receptor pozna recepcijsko poslovanje in organizacijo dela v prenočitvenih objektih. Zna organizirati lastno delo in uporablja strokovno literaturo. Dobro in precizno se izraža v slovenskem in vsaj v dveh tujih jezikih. Opravljen mora imeti opravljen izpit iz varstva pri delu.
Psihofizične sposobnosti

Pogosto dela v stoje, zato mora biti v dobri psiho-fizični kondiciji.
Interesi

Receptor mora biti pri svojem delu iznajdljiv, odgovoren, ustvarjalen in imeti smisel za delo z ljudmi. Še posebej mora znati vljudno komunicirati z gosti. Dobro mora pomniti obraze in imena. Pri svojem delu se ne sme odzivati na morebitne provokacije gosta ali na gostovo slabo voljo reagirati na enak način.
Razmere za delo

Receptor opravlja delo v zaprtem in ogrevanem prostoru. Delo poteka v izmenah, v nočnem času, tudi ob nedeljah in praznikih.
Nevarnosti

Delo receptorja praviloma ni nevarno, poškodbe so zelo redke.
Možnosti zaposlovanja

Receptor se lahko zaposli v hotelu, motelu, turističnem naselju, kampu in v drugih nastanitvenih objektih.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica receptor se zahteva srednja strokovna izobrazba, program turistični tehnik, višje strokovna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba družboslovne smeri, ki daje ustrezna znanja za opravljanje poklica.
Druge informacije

Turistično gostinska zbornica Slovenije, Ljubljana, Dimičeva 13
Srednje šole za gostinstvo in turizem Ljubljana, Maribor, Celje, Bled in Izola.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube