Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Telefonist

Kratek opis

Telefonist upravlja telefonsko centralo. Pri delu daje informacije in sprejema sporočila. V nekaterih podjetjih opravlja tudi delo receptorja.
Kaj delavec običajno dela

Telefonist preko centrale veže klice, ki prihajajo v podjetje, do internih številk in prevezuje klice iz podjetja. Delo je včasih naporno, saj lahko istočasno kliče več ljudi. Ko je centrala zasedena, telefonist ostane miren, reagira pa hitro in učinkovito. Večkrat mora sam sprejeti odločitev, saj sogovornik pogosto ne ve natančno, na koga se mora obrniti, ali kdo je odgovoren za njegovo vprašanje. Pri delu daje informacije, pomaga sogovorniku pri ugotavljanju, s kom mora govoriti, in sprejema sporočila. Včasih mora poiskati številke v imeniku in izračunati stroške klica za sogovornika. V velikih podjetjih telefonist uredi telefonske povezave med vodilnimi delavci, ki imajo telefonske sestanke. V nekaterih podjetjih telefonist opravlja tudi delo receptorja, pošilja in sprejema fakse in tipka. Večino časa sedi in nosi slušalke. V manjšem podjetju dela sam, v večjem pa v skupini telefonistov.
Delovna področja

Delovno področje telefonista je telefonska centrala.
Delovni pripomočki

Pri delu uporablja telefonske imenike in preusmerja klice. Kadar opravlja delo receptorja uporablja tudi telefaks in računalnik za pripravo sporočil.
Izdelek in storitev

Storitev telefonista je informiranje in prevezava telefonskih klicev.
Znanja in spretnosti

Telefonist ima jasen govor, dober sluh in rad pomaga ljudem. Potrebuje socialne sposobnosti, obzirnost in sposobnost hitrega in mirnega premisleka, posebno kadar je centrala zasedena ali v nepričakovanih situacijah.
Psihofizične sposobnosti

Delo telefonista lahko opravlja tudi oseba z manjšo ali večjo telesno okvaro, ki ne vpliva na kakovost njegovega dela.
Interesi

Telefonist je vljuden, uglajen in ima dober spomin za imena. V primeru dodatnih dolžnosti mu pomaga znanje tipkanja. Pozna oddelke ustanove, v kateri dela, posebno imena in funkcije zaposlenih.
Razmere za delo

V nekaterih organizacijah, na primer v bolnišnicah, poteka delo v izmenah, ob vikendih in ponoči. V podjetjih, ustanovah in v proizvodnji telefonist dela večinoma podnevi.
Nevarnosti

Pri delu v telefonski centrali ni posebnih nevarnosti. Nekateri sogovorniki so včasih nesramni in jezni.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

V večini primerov ima telefonist srednjo poklicno izobrazbo.
Druge informacije

Več informacij o delu telefonistov posredujejo podjetja in ustanove, kjer so telefonisti zaposleni.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah so na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube