Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Posredovalec turističnih in prometnih informacij

Kratek opis

Posredovalec turističnih in prometnih informacij informira goste v turističnih in potovalnih agencijah o turistični ponudbi. Dela v hotelskih recepcijah, v agencijah in turističnih uradih.
Kaj delavec običajno dela

Dela in naloge posredovalca turističnih in prometnih informacij so organiziranje gostinskih in turističnih storitev v hotelskih recepcijah, agencijskih poslovalnicah, turističnih uradih in pisarnah, v informacijskih uradih in drugih recepcijah ter sprejemnicah. Temeljne naloge so informiranje ter prodaja turističnih storitev, kot so prodaja sob, turističnih aranžmajev, menjava denarja, vodenje evidenc in druga opravila na področju poslovanja s strankami. Sodeluje pri organizaciji potovanj in letovanj ter izvaja zahtevnejša administrativna dela s tega področja.
Delovna področja

1. V turističnih agencijah- prodaja turistične storitve ter usklajuje prodajo storitev z drugimi agencijami, zbira in analizira podatke o turističnem tržišču in pripravlja propagandno gradivo.
2. Recepcijsko poslovanje- sprejema naročila in rezervacije, sprejema in razporeja goste po sobah, obračunava hotelske storitve, sprejema vse vrste plačilnih sredstev in menja denar, obračunava dnevni iztržek, informira o pogojih bivanja, o prireditvah, o gostinski ponudbi, prometu in podobno.
3. V turističnih uradih - informacijska dejavnost o kraju, recepcijska služba za zasebne sobe in apartmaje, menjalništvo, propaganda krajevnih znamenitosti, izdelava turističnih paketov in njihova ponudba ter prodaja.
4. V turističnih pisarnah- vodi statistične podatke o turizmu, analizira turistične storitve, pripravlja cilje turistične ponudbe kraja ali regije in spodbuja posamezne dejavnosti za vključevanje v turistično ponudbo. Načrtuje razvojne cilje turistične ponudbe kraja ali regije.
Delovni pripomočki

Delovne naprave, ki jih uporablja pri delu, so: birotehnična oprema (računalniki, tiskalniki, razmnoževalni stroji, blagajne, sefi), komunikacijske naprave (telefonija, teleprinterji, signalizacija) in inventar v turističnih poslovalnicah, menjalnicah in recepcijah. Uporablja pisarniški in reklamni material, prodajno blago, razglednice, spominke in podobno. Dokumentacija, s katero dela, zajema uradne liste, službene objave, zbirke predpisov, pogodbe; cenike, vozne rede, sporede prireditev; tečajne liste in pripomočke za informiranje, kot so zemljevidi, adresarji in itinerarji.
Izdelek in storitev

Posredovalec turističnih in prometnih informacij opravlja storitev za domače in tuje goste - turiste. Gre za ponudbo vseh vrst informacij, recepcijskih opravil, agencijskih poslov, finančnih storitev, menjavo denarja in prodajo turističnih storitev.
Znanja in spretnosti

Posredovalec turističnih in prometnih informacij obvlada osnovne receptorske spretnosti, kot so sprejem in razpored gostov, potrjevanje rezervacij, prijava in odjava gostov, informiranje in pridobivanje informacij, poznavanje tujega denarja, menjava in obračun storitev in delo z računalnikom. Osnovne agencijske spretnosti zajemajo poznavanje potovalnih aranžmajev in turistične ponudbe, organizacijo potovanj, prevozov, uporabo tariferjev, spremljanje turistov, pripravo informacijskega gradiva in poslovanje z denarjem. Njegove organizacijske in administrativne tehnične spretnosti so knjiženje in registracija poslovnih dogodkov, načrtovanje in organizacija dela, sestavljanje poslovnih dopisov v domačem in tujem jeziku, uporaba računalnika, izpolnjevanje poročil in tabel, poslovanje z denarjem in vrednostnimi papirji ter predmeti, vodenje skupin in poznavanje okolja. Za poklic je zaželen vozniški izpit, aktivno znanje angleškega, nemškega ali italijanskega jezika ter pasivno znanje dveh evropskih jezikov, znanje strojepisja in poznavanje dela z računalnikom.
Psihofizične sposobnosti

Dela in naloge v tem poklicu so v veliki meri take narave, da jih opravlja lahko le delavec s veliko mero odgovornosti, samoiniciativnosti, natančnosti in samostojnosti, ker so podana le okvirna navodila. Nekatera dela in naloge opravi delavec uspešno le, če jih dobro organizira in pripravi, če hitro in dobro presodi dano situacijo ali razčleni nastale probleme. Nastopa tudi kot organizator, kar pomeni, da mora biti komunikativen in mora jasno in natančno izražati svoje misli in navodila.
Interesi

Posredovalec turističnih in prometnih informacij ima veselje za delo z ljudmi, smisel za red in osebno urejenost, pravilno in tekoče govorno izražanje ter smisel za oblikovanje pisnih prispevkov. Razgledan je na področju umetnosti, kulture, zgodovine in geografije in pripravljen za delo ob nedeljah in praznikih, izmensko delo in delo na terenu.
Razmere za delo

Delo poteka v predpisanih in opremljenih prostorih, izjema je le delo na terenu, ki je odvisno tudi od vremena.
Nevarnosti

Posredovalec dela pretežno v urejenih prostorih, sede ali stoje, pri vodenju pa tudi med hojo. Posebnih nevarnosti pri delu praviloma ni.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za poklic je predvidena končana srednja strokovna šola ali gimnazija, znanje jezikov ter splošna razgledanost s področja kulture, umetnosti, zgodovine, geografije, animacije in komunikacij.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube