Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Inšpektor iger na igralnih mizah

Kratek opis

Inšpektor iger na igralnih mizah nadzoruje izvajanje iger na srečo. Sledi vsem, tudi najmanjšim podrobnostim, npr. gibom sodelavca pri vodenju igre ali igralca na igralnem avtomatu.
Kaj delavec običajno dela

Inšpektor iger na igralnih mizah nadzoruje izvajanje iger na srečo. Osebno navzoč opazuje priprave na delo oz. potek iger, vedenje igralcev itd. Sledi vsem podrobnostim, npr. gibom sodelavca pri vodenju igre ali igralca na igralnem avtomatu. Pod nadzorom ima tudi odpiranje in zapiranje igralnih miz. Na zapažene nepravilnosti ali napake opozarja, jih odpravi ali kako drugače ukrepa v skladu s svojimi pristojnostmi. V skladu z njimi posreduje pri morebitnih sporih, kot so kršitve pravil, določitev lastništva dobitkov, premikanje žetonov na mizi ali njihovo izginotje tudi tako, da izključi igralca iz igre in mu odvzame njegove stave. O sporih vodi zapisnike. Posreduje tudi informacije, gostom pojasnjuje in razlaga npr. igralniška pravila. Nadzira druge zaposlene in goste, pri čemer spremlja njihovo vedenje in upoštevanje hišnega reda. Inšpektor iger na igralnih mizah sodeluje z vodstvom igralnice pri organizaciji dela v igralnici in pri pripravi poročil o delu.
Delovna področja

Inšpektor iger na igralnih mizah dela v zabavni dejavnosti, v igralništvu. Zaposli se lahko v igralnici ali kazinu, kjer se prirejajo posebne igre na srečo na podlagi podeljene koncesije. Zaposli pa se lahko tudi v igralnem salonu, kjer se igra za manjše stave. Dela lahko na različnih področjih. V ospredju je nadzor dogajanja na igralnih mizah in drugod po igralnici opravlja pa tudi informacijsko in organizacijsko delo.
Delovni pripomočki

Inšpektor iger na igralnih mizah potrebuje pisala za pisanje poročil o delu. Pri posredovanju in razsojanju v zapletih si pomaga z dokaznim gradivom, z video posnetki in pričevanji. Pri tem se opira tudi na pravilnik o delovanju igralnice, na zakonodajo in predpise o igrah na srečo. V igralnici nosi delovno oblačilo, v skladu s predpisanimi igralniškimi standardi oblačenja.
Izdelek in storitev

Inšpektor iger na igralnih mizah nadzoruje delo v igralnici in zagotavlja korektnost v reševanju sporov med igralnico in igralci.
Znanja in spretnosti

Inšpektor iger na igralnih mizah med študijem dobi obsežno strokovno znanje s pravnega, ekonomskega ali organizacijskega področja. Seznani se s številnimi pravnimi vejami, ustavnim, gospodarskim, kazenskim pravom, z uporabo pravnih načel, zakonskih določil, z zbiranjem in urejanjem dejstev, s poslovnimi, organizacijskimi in komunikacijskimi spretnostmi, z organizacijo in vodenjem delovnih procesov. Na dodatnem usposabljanju se seznani z igralnimi aparati in napravami, osnovami iger na srečo, pravili in tehnikami izvajanja iger. Za samostojno opravljanje dela potrebuje dobro znanje tujega jezika in najmanj pet let delovnih izkušenj.
Psihofizične sposobnosti

Od inšpektorja iger na igralnih mizah se zahteva sposobnost logično-analitičnega mišljenja na podlagi opazovanja. Potrebuje dober vid in dobro mora razlikovati barve. Pomembno je natančno zaznavanje dogajanj na igralnih mizah in drugod po igralnici.
Interesi

Inšpektor iger na igralnih mizah je v stalnem stiku z ljudmi. Delo opravlja samostojno in ob sodelovanju drugih delavcev. Imeti mora smisel za organizacijo dela. Biti mora komunikativen in prijazen do gostov oz. igralcev. Delo je odgovorno, zahteva natančnost. Pri razsojanju mora biti pošten, objektiven. Pomembna je tudi skrb za vljuden nastop in prijeten osebni videz.
Razmere za delo

Inšpektor iger na igralnih mizah opravlja delo v zaprtem, urejenem delovnem okolju. Dela pri umetni svetlobi, izpostavljen je slabšemu zraku in velikemu številu gostov. Dela večinoma stoje ob igralnih mizah. Po igralnici tudi hodi, ko nadzoruje dogajanje v prostoru. Delo zahteva seganje, rokovanje in delo s prsti. Inšpektor iger na igralnih mizah dela v izmenah, saj so igralnice povečini odprte cel dan. V igralnici so obenem z njim tudi drugi igralniški sodelavci. Delo prekinja z odmori, da se osveži oz. sprosti; takrat ga nadomesti sodelavec.
Nevarnosti

Za delo inšpektorja je pomembno dobro pisno in ustno izražanje, slednje zlasti pri pojasnjevanju in razčiščevanju spornih zadev. Posebne nevarnosti mu ne pretijo.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Inšpektor iger na igralnih mizah mora imeti visoko strokovno izobrazbo pravne, ekonomske ali organizacijske smeri.
Druge informacije

Informacije o poklicu inšpektorja iger na igralnih mizah posreduje Gospodarska zbornica Slovenije, Poslovno-informacijsko središče Infolink, Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana

Seznam igralnic, casinojev in igralnih salonov v Sloveniji

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube