Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Videokontrolor v igralnicah

Kratek opis

Videokontrolor v igralnici nadzoruje izvajanje iger na srečo. Pri tem s krmiljenjem video nadzorne tehnike opazuje priprave na delo, potek iger in vedenje igralcev.
Kaj delavec običajno dela

Videokontrolor sledi vsaki podrobnosti, npr. gibom sodelavca pri izvajanju igre ali igralca na igralnem avtomatu. Pod nadzorom ima tudi odpiranje in zapiranje igralnih miz. Dogajanje, ki ga opazuje, tudi snema. Vse posnetke, ki prikazujejo pomembnejše dogodke, nepravilnosti in napake, shranjuje za poznejši ogled, skupaj z zapisanimi opombami. Z njimi kot dokaznim gradivom posreduje v morebitnem sporu, npr. pri kršitvi pravil, določitvi lastništva dobitkov, premikih žetonov na mizi ali njihovem izginotju. Posreduje informacije gostom, pojasnjuje in tolmači igralniška pravila. Videokontrolor tesno sodeluje z vodji igralnih miz, z inšpektorjem iger in vodstvom igralnice. Po nalogu nadrejenih opravlja tudi druga opravila za uspešno poslovanje igralnice.
Delovna področja

Videokontrolor v igralnicah dela v zabavni dejavnosti, v igralništvu. Zaposli se v igralnici ali kazinu, kjer prirejajo posebne igre na srečo na podlagi podeljene koncesije. Zaposli se lahko tudi v igralnem salonu, kjer se igra za manjše stave. Njegovo glavno področje dela je video nadzor dogajanja na igralnih mizah in drugod po igralnici.
Delovni pripomočki

Videokontrolor dela za mešalno mizo, kjer upravlja video sistem za nadzor. V mešalni mizi ima vgrajene različne gumbe in stikala, s katerimi usmerja videokamere nameščene po igralniških prostorih. Pred seboj ima tudi več monitorjev, na katerih spremlja dogajanje v igralnici. Za snemanje in dokumentiranje uporablja videorekorderje in videokasete s sodobno programsko in strojno računalniško opremo. Pri delu uporablja ustrezno dokumentacijo in zapisnike o delu. V igralnici ima oblečeno delovno oblačilo v skladu s predpisanimi igralniškimi standardi oblačenja.
Izdelek in storitev

Videokontrolor nadzoruje delo v igralnici in zagotavlja korektnost v sporih med igralnico in igralci.
Znanja in spretnosti

Videokontrolor v igralnicah potrebuje strokovna elektrotehniška in računalniška znanja. Poznati mora tehnologije vodenja procesov, robotiko, elektronska vezja in sisteme, krmilne in regulacijske tehnike ter računalniško podprte sisteme. Obvladati mora tehnike in pravila za obdelavo in prenos podatkov, programiranje obdelav in prenosa podatkov ter povezovanje računalnikov v mreže pri upravljanju videosistema. Za opravljanje poklica potrebuje opravljen tečaj iz varstva pri delu in uspešno končano dodatno usposabljanje. Pri slednjem spoznava igralne aparate in naprave, osnove iger na srečo, pravila in tehnike izvajanja iger. Za suvereno opravljanje dela potrebuje triletne delovne izkušnje.
Psihofizične sposobnosti

Od videokontrolorja v igralnicah se zahteva sposobnost logično-analitičnega mišljenja na podlagi opazovanja. Potrebuje spretne roke in prste. Pomemben je dober vid in dobro razlikovanje barv. Zahteva se natančno zaznavanje dogajanj na igralnih mizah in drugod po igralnici, za to pa je pomembna zbranost.
Interesi

Videokontrolorja zanima delo s tehničnimi napravami. V igralnici dela samostojno in ob sodelovanju drugih delavcev. Delo mora opravljati vestno in pošteno. Biti mora komunikativen in prijazen do gostov in igralcev, pri čemer je pomembna tudi skrb za prijeten osebni videz.
Razmere za delo

Videokontrolor opravlja delo v zaprtem, urejenem delovnem okolju. Dela v kontrolnem prostoru, pri umetni svetlobi. Izpostavljen je slabšemu zraku in velikemu številu gostov. Dela večinoma sede za mešalno mizo. Delo z računalniškimi napravami, monitorji in drugimi video-tehničnimi napravami in pripomočki zahteva seganje, rokovanje in delo s prsti. Dela v izmenah, saj so igralnice povečini odprte ves dan. V igralnici so hkrati tudi drugi igralniški sodelavci. Delo prekinja z odmori, da se osveži in sprosti, v tem času ga nadomesti sodelavec.
Nevarnosti

Videokontrolor v igralnicah z dolgotrajnim gledanjem v zaslone monitorjev obremenjuje svoj vid in je izpostavljen sevanju.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Ima visoko strokovno izobrazbo s področja elektrotehnike ali računalništva in informatike.
Druge informacije

Več o poklicu videokontrolorja v igralnicah posredujejo posamezne igralnice v Sloveniji.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube