Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Poštni uradnik pri okencu

Kratek opis

Poštni uradnik pri okencu ali poštni uslužbenec sprejema in izdaja pošiljke, opravlja blagajniške storitve in posreduje telefonske pogovore. Prevzema, usmerja in odpravlja poštne pošiljke in telegrame.
Kaj delavec običajno dela

Delo poštnega uslužbenca je raznoliko in vključuje številna delovna področja. V dopoldanski izmeni pripravi pošiljke in denar za dostavo, v popoldanski izmeni pa opravi obračun po vrnitvi z dostave s pismonoši. V skladu z odpiralnim časom začne s poslovanjem na okencu. Okenca so specializirana ali kombinirana, odvisno od velikosti pošte. Poštni uradnik sprejema in izdaja pošiljke, opravlja blagajniške storitve in posreduje telefonske pogovore. Prevzema, usmerja in odpravlja poštne pošiljke, telegrame in telefakse, usmerja pošiljke, prevzema in pripravlja sklepe, prodaja znamke in druge artikle. Zbira želje in potrebe uporabnikov poštnih storitev in o tem seznanja upravnika pošte ali kontrolorja.
Delovna področja

Poštni uslužbenec opravlja delo na poštnem okencu ali v obračunu.
Delovni pripomočki

Poštni uslužbenec uporablja različne pripomočke: računalnik, na katerem opravlja vnos podatkov za evidenco, za obračun o delu in za sprejem pisemskih pošiljk, elektronsko tehtnico, poštni žig in listine, potrebne za poslovanje. Pri delu uporablja tehnološke predpise in druge pripomočke.
Izdelek in storitev

Sprejema ali odpravlja poštne pošiljke, izvaja denarne in paketne storitve ali telegrafske in telefonske storitve. Dela pri pripravi pošiljk za dostavo in obračun po dostavi, prodaja znamke in druge artikle.
Znanja in spretnosti

Poštni uradnik mora imeti srednjo strokovno šolsko izobrazbo. Zaželen je program tehnik poštnega prometa, ekonomski tehnik ali drug ustrezen program. Že med šolanjem si pridobi znanje s področja opravljanja storitev, ekonomije, psihologije prodaje, dela s strankami, gospodarskega poslovanja, poslovne informatike, osebne urejenosti, o varstvu pri delu ter o tujih jezikih in drugih splošno izobraževalnih predmetov. Vsi, ki nimajo ustrezne izobrazbe, morajo po internem programu usposabljanja narediti strokovni poštni izpit.
Psihofizične sposobnosti

Imeti mora jasen govor, z lahkoto se mora izražati. Biti mora iznajdljiv, saj se je potrebno pri delu s strankami hitro znajti v različnih okoliščinah.
Interesi

Poštni uradnik mora biti natančen pri delu z ljudmi, komunikativen, pošten, vztrajen in skrben. Imeti mora smisel za red in osebno urejenost. Zna oceniti ljudi glede na njihove značilnosti in upošteva tajnost pošiljk .
Razmere za delo

Delo poštnega uradnika poteka v zaprtem prostoru, pretežno gre za sedeče delo. Zahteva se sposobnost nošenja bremen in ročne spretnosti. Tedenska obveznost je 40 ur. Po potrebi je delovni čas neenakomerno razporejen.
Nevarnosti

Posebna zaščita ni potrebna, pri delu z denarjem mora biti osredotočen in previden.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Delavec mora imeti srednješolsko strokovno izobrazbo. Zaželen je nekdanji program tehnik poštnega prometa ali ekonomski tehnik. Drugi kandidati morajo po internem programu usposabljanja narediti strokovni poštni izpit.
Druge informacije

S poklicem poštni uradnik trenutno ni predvidene možnosti samozaposlitve, možnosti zaposlovanja invalidov in drugače prizadetih. Delavec s pridobljeno stopnjo invalidnosti poklic poštnega uradnika lahko opravlja le izjemoma, kar je odvisno od vrste omejitve.

Več o poštnih storitvah- Pošta Slovenije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube