Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Bančni uradnik pri okencu

Kratek opis

Bančni uradnik dela na različnih področjih bančnega poslovanja, od preprostih transakcij, ko se uvaja v delo, pozneje dela s strankami ali vodi glavno blagajno. Izkušeni bančni uradniki prevzamejo zahtevnejša bančna nadzorniška in menedžerska opravila.
Kaj delavec običajno dela

Delo bančnih uradnikov je običajno razdeljeno glede na izkušnje, ki so potrebne za opravljanje določene naloge in glede na odgovornost, ki jo delo prinaša. Začetnik običajno prevzame preprostejša opravila, na primer urejanje pošte in odgovarjanje na vprašanja po telefonu. Beleži kreditne, gotovinske in čekovne transakcije znotraj banke. Pri tem uporablja osebni računalnik. Na drugi stopnji bančni uradnik dela s strankami. Ureja denarna naročila in bremenitve dolgov. Odpira in zapira bančne račune strank in opravlja redne denarne transakcije. Na naslednji stopnji je bančni uradnik lahko glavni blagajnik, ki skrbi za natančno beleženje dnevnih transakcij. Nekateri delajo na oddelku za tuje valute, kjer posredujejo tujo valuto ali potovalne čeke in svetujejo o zavarovanju. V imenu strank opravljajo plačila v tujini in nudijo informacije o razmerah na tujih trgih.
V nekaterih bankah uradnik višje stopnje s pooblastilom stranke kupuje in prodaja delnice, ureja varno hranjenje vrednostnih predmetov in zagotavlja, da simajo tranke zadostno jamstvo za bančni polog. Pogosto ima delovno mesto nadzornika. Izkušeni uradniki na visokem položaju sodelujejo z menedžerji pri izdelavi poročil, analizi bilanc in v pogovorih s strankami. Opozarjajo na ugodne prodajne in tržne priložnosti.
Delovna področja

Bančni uradnik dela na različnih področjih bančnega poslovanja, od preprostih transakcij, ko se uvaja v delo, pozneje dela s strankami ali vodi glavno blagajno. Izkušeni bančni uradnik prevzame zahtevnejša bančna nadzorniška in menedžerska opravila.
Delovni pripomočki

Pri delu uporablja pripomočke za bančno poslovanje, računalniške baze podatkov, menjalne tečaje ter obveznice in si vse bančne transakcije vestno beleži.
Izdelek in storitev

Bančni uradnik zagotavlja finančne in poslovne storitve uporabnikom izbrane banke.
Znanja in spretnosti

Bančni uradnik je iniciativen, motiviran in prilagodljiv. Komunicira spretno in učinkovito in pri tem uporablja sodobne tehnološke pripomočke. V glavnem dela samostojno in je zelo natančen.
Psihofizične sposobnosti

Delo pogosto zahteva ponavljanje enakih nalog, dolgotrajno prisotnost v istem prostoru in visoko stopnjo pozornosti.
Interesi

Pri delu s strankami je bančni uradnik pozoren in vljuden. Z natančnimi in jasnimi napotki omogoča korektno bančno storitev.
Razmere za delo

Delovni dan bančnega uradnika poteka v urejenih poslovnih prostorih, v eni ali več izmenah. Delovni prostor je opremljen z osebnimi računalniki in terminali, ki jih uporablja skupaj s sodelavci. Ponekod so ti prostori zaradi uporabe telefonov in drugih aparatov precej hrupni.
Nevarnosti

Posebnih nevarnosti pri delu bančnega uradnika ni.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Najpogosteje imajo bančni uradniki srednjo strokovno izobrazbo ekonomske ali poslovne smeri ali končano gimnazijo in dodatno bančno usposabljanje.
Druge informacije

Aktualne informacije o možnostih rednega izobraževanja in za izobraževanje odraslih dobite v zadnjem razpisu na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
Podrobnejše informacije o šolah so na spletni strani Centra za poklicno izobraževanje.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube