Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Tehnik za telekomunikacije

Kratek opis

Tehnik za telekomunikacije montira in vzdržuje oddajne radiodifuzne naprave. To so predvsem radijski in TV oddajniki ter pretvorniki.
Kaj delavec običajno dela

Naloge tehnika za telekomunikacije so:
  • montaža radiodifuznih naprav
  • vzdrževalna dela za nemoteno delovanje naprav
  • ogledi terena pred postavitvijo mobilnih prenosnih radiodifuznih naprav
  • izdelava načrtov za povezav med izvajanjem prenosov ter
  • postavitev naprav in prenosi radiodifuznih signalov s terena.
Delovna področja

Tehnik za telekomunikacije montira in vzdržuje oddajne radiodifuzne naprave. Njegova naloga so periodične meritve in nastavitve naprav, da delujejo v skladu s tehničnimi standardi in normativi. Pri prenosu dogodkov s terena vzpostavi povezavo med krajem dogodka in studiom s slikovno in zvočno povezavo.
Delovni pripomočki

Njegovi delovni pripomočki so elektronski instrumenti, rezervni materiali za vzdrževanje radiodifuznih naprav ter načrti elektronskih povezav oddajno-sprejemnih naprav.
Izdelek in storitev

Tehnik zagotavlja, da so naprave za prenos signalov pravilno vzdrževane in da poteka prenos teh signalov do sprejemnega centra pravilno in brez ovir.
Znanja in spretnosti

Poleg strokovnih znanj se zahteva opravljen izpit iz varstva pri delu in vozniški izpit.
Psihofizične sposobnosti

Za delo se od tehnika pričakuje dobre psihofizične zmogljivosti.
Interesi

Tehnik se zanima za telekomunikacijske in radiodifuzne naprave, je spreten, iznajdljiv in zna samostojno delati.
Razmere za delo

Delovni čas je zvečine neurejen. Delo poteka v laboratoriju, kjer poteka zahtevnejše vzdrževanje oddajnih in sprejemnih naprav, njihovo umerjanje in nastavitve tehničnih parametrov. Na terenu poteka vzdrževanje radiodifuznih naprav na oddajnih točkah in prenos signalov iz krajev dogajanja do studia.
Nevarnosti

Pri delu z radiodifuznimi napravami, oddajniki in pretvorniki se mora včasih povzpeti na višino, pri čemer mu preti nevarnost padca. Zato upošteva in izvaja navodila za varno delo na višini in za delo z napravami pod visoko napetostjo.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za ta poklic se zahteva srednja strokovna izobrazba, smer elektrotehnika.
Druge informacije

RTV Slovenija, Kolodvorska ul. 2,1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube