Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Operater na telekomunikacijah

Kratek opis

Operater na telekomunikacijah kot operater v kontaktnem centru odgovarja na telefonske klice strank, od sprejema klica do zaključka razgovora, posreduje informacije in nudi pomoč strankam.
Kaj delavec običajno dela

Operater na telekomunikacijah odgovarja tudi na elektronska sporočila ali SMS-e, pri čemer obdela vprašanje ter pripravi in posreduje odgovor na elektronski naslov stranke. K njegovemu delu sodi dopolnjevanje in ažuriranje srtrokovnih vsebin v katalogu storitev kontaktnega centra. Operater se sproti usposablja za izvajanje del in nalog, tako da spozna procese dela, postopke in naloge, ki potekajo v zavodu ali v podjetju. Klicatelja z odgovori spodbudi za uporabo različnih storitev ali izdelkov ustanove. Pomemben je stik med stranko in notranjimi službami.
Delovna področja

Operater v kontaktnem centru dela v večjih poslovnih sistemih, kjer sprejema telefonske klice uporabnikov, jim pojasni storitve podjetja ali ustanove ali jih po potrebi usmeri na želeni naslov. Odgovarja samo na telefonske klice ali pa tudi na elektronska sporočila preko e-pošte. Lahko dela kot operater v kontaktnem ali klicnem centru, v centru za obveščanje, npr. Uprave RS za zaščito in reševenje, kot operater v nadzornem, regijskem ali poslovnem centru. Kot operater v večjem sistemu je npr. zaposlen na AMZS, pri ponudnikih mobilnih naprav, v NLB in v Kontaktnem centru Zavoda RS za zaposlovanje.
Delovni pripomočki

Operater uporablja telefon za sprejem klicev in računalnik, kjer spremlja elektronska sporočila, naslovljena na kontaktni center. Dobro pozna ustroj in delovne procese poslovnega sistema in ima dostop do baza znanja ustanove, da lahko uporabniku posreduje pravilen in celovit odgovor. Pri tem uporablja podatkovne baze na posameznem delovnem področju in storitve, ki jih zagotavljajo.
Izdelek in storitev

Storitev operaterja v kontaktnem centru je ustno ali pisno posredovanje odgovora preko različnih medijskih kanalov na vprašanje uporabnika, pojasnilo ali posredovanje na naslov ustanove, kjer so pristojni za pripravo odgovora. Kljub novim tehnološkim možnostim je telefonski pogovor še vedno najbolj oseben in neposreden stik klicatelja in operaterja.
Znanja in spretnosti

Operater v kontaktnem centru ima dobro znanje slovenskega jezika, koristno je tudi znanje vsaj enega tujega, jasno in razločno izreko, govor in zna poslušati govorca, tudi kadar je le-ta razburjen ali govori nepovezano. Pozna storitve, ki jih izvajajo v ustanovi ali podjetju, tako da lahko hitro pojasni dilemo ali odgovori na vprašanje naslovnika. Zna nadzirati lastna čustva ali pomiriti razburjenega klicatelja. Tekoče in jasno se izraža tudi v pisni obliki, kadar odgovarja na elektronska vprašanja ali na pisma. Sposoben je dalj časa uporabljati slušalke in govoriti, ne da bi izgubil glas.
Psihofizične sposobnosti

Operater mora imeti dobre psihofizične in posebej govorne sposobnosti, brezhiben sluh in sposobnost za delo v skupini.
Možnosti zaposlovanja

Kontaktni in klicni centri mobilnih operaterjev, večja podjetja in ustanove občasno objavljajo potrebe za delo operaterjev v kontaktnem centru.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Izobraževanje in usposabljanje operaterja poteka pretežno na delovnem mestu, kjer se pouči tako o samih postopkih telefonske prodaje kot o storitvah ali artiklih, ki jih predstavlja. Ponekod, npr. na zavodu za zaposlovanje, se operaterji usposabljajo na uradih za delo, kjer spoznajo delo v neposrednem kontaktu z uporabniki in pozneje znanja uporabijo v kontaktnem centru.
Druge informacije

Ministrstvo RS za javno upravo, Urad za podporo uporabnikom, Enotni kontaktni center državne uprave

SPOT, Slovenska poslovna točka, Operater

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube