Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Multimedijski tehnik

Kratek opis

Multimedijski tehnik pozna funkcije računalniških programov za načrtovanje, nadzor in spremljanje postopkov izvedbe projektov, posamezne stopnje faze produkcijskega procesa in značilnosti produkcije medijskih vsebin.
Kaj delavec običajno dela

Delavec načrtuje in organizira lastno delo in delo skupine ter zagotavlja kakovost in uspešnost dela v skladu s sprejetimi standardi. Pri tem spremlja razvoj multimedijev in razvija spretnosti, ki jih potrebuje v medijski produkciji. Sporazumeva se s sodelavci in poslovnimi partnerji, uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo in koordinira pripravo produkcijskega načrta. Pri pripravi posameznih projektov izdela predračun in obračun stroškov, zatem organizira, koordinira in nadzira produkcijski proces ter motivira sodelavce za doseganje ciljev. V vseh fazah medijske produkcije zagotavlja kakovost realizacije produkcijskega procesa.
Delovna področja

Delavec se lahko zaposli v: TV in radijskih studiih, medijskih hišah, reklamnih agencijah ali v tiskarnah. Dela tudi v podjetjih za organizacijo prireditev, izobraževalnih ustanovah, podjetjih, ki se ukvarjajo z izdelavo spletnih strani, in v podjetjih, ki upravljajo spletne portale.
Delovni pripomočki

Uporablja računalniško opremo in programe, avdio in video opremo, studie in studijsko opremo ter reportažne avtomobile.
Izdelek in storitev

Najpogostejši izdelki ali storitve so: spletne strani in portali, TV in radijske oddaje, spoti in reklame, zasnova medijske prireditve, CD in DVD z različnimi vsebinami in publikacije.
Znanja in spretnosti

Za poklic je potrebna srednješolska stopnja strokovne izobrazbe ali prva stopnja študija multimedijev. Tehnik spozna načine načrtovanja, organizacije ter koordinacije dela v oddelku in osnovne zakonitosti procesov produkcije medijskih vsebin. Pozna predpise o avtorskih pravicah in druge zakone in predpise, ki urejajo področje produkcije medijskih vsebin. Spozna bistvene zakonitosti scenografije, kostumografije in maske, kamere in osvetljave. V procesu študija spozna bistvene zakonitosti tona, montaže in medija, v katerem deluje (filmski laboratorij. Obvlada funkcije računalniških programov za načrtovanje, nadzor in spremljanje postopkov izvedbe projektov, posamezne stopnje faze produkcijskega procesa in značilnosti produkcije medijskih vsebin. Poznati mora osnove psihologije dela, tehnike motiviranja za timsko delo in standarde in sisteme zagotavljanja kakovosti. Spozna tudi postopke in pravila za ocenjevanje produkcijskih vsebin, pravila administrativnega poslovanja in poslovne korespondence ter predpise o varnosti in zdravju pri delu. Pri delu uresničuje predpise o varovanju okolja. Inženir multimedije zna praktično uporabljati multimedijsko opremo in programe.
Psihofizične sposobnosti

Za opravljanje poklica niso potrebni posebni pogoji, posebne zahteve so le glede dobrega vida in v nekaterih primerih tudi sluha.
Interesi

Delavec mora imeti za delo v multimedijski produkciji sposobnosti in veselje do dela z ljudmi ter smisel za tehniko in umetniško produkcijo. Stalno spremlja področje multimedijev in je pripravljen za dodatno izobraževanje in izpopolnjevanje.
Razmere za delo

Delo poteka na različnih lokacijah (TV, filmski, radijski in spletni studii, računalniške sobe, montažnice in prireditveni prostori) in v različnih delovnih pogojih. Dela v medijski produkciji so zelo raznolika, obremenitev je odvisna od konkretnih nalog. Časovno delo lahko poteka od jutra do poznih večernih ur.
Nevarnosti

Ker poteka delo na različnih lokacijah, obstaja tudi nevarnost različnih poškodb (padci, udarci, poškodbe z opremo), predvsem pa so v ospredju problemi zaradi dolgotrajne uporabe računalniške opreme, kot so sevanje ekranov, utrujenost oči in dolgotrajno sedenje.
Možnosti zaposlovanja

Delavec se lahko zaposli v: TV in radijskih studiih, medijskih hišah, reklamnih agencijah ali v tiskarnah. Dela tudi v podjetjih za organizacijo prireditev, izobraževalnih ustanovah, podjetjih, ki se ukvarjajo z izdelavo spletnih strani, in v podjetjih, ki upravljajo spletne portale.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana, Pokopališka 33, 1000 Ljubljana

Multimedija, študijski program FE in FRI, Univerza v Ljubljani, Tržaška 25, 1000 Ljubljana
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube