Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Tehnik za razsvetljavo

Kratek opis

Tehnik za razsvetljavo skrbi za osvetljevanje objektov, scen in prizorišč na prireditvah. Pri snemanju na terenu pripravi potrebno svetlobno tehniko za transport in na kraju samem uravnava zahtevana svetlobna razmerja.
Kaj delavec običajno dela

Tehnik za razsvetljavo sodelavce seznanja z načrtom za postavitev svetlobnih teles. Njegove naloge so: priprava, transport in postavitev svetlobnega parka, priklop svetlobnih teles in osvetljevanje, svetlobni efekti, vzpostavljanje svetlobnih razmerij pri enostavnejših oddajah, energetski priklopov, pospravljanje in priprava na transport ter oskrba svetlobnega parka. Skrbi za osvetljevanje objektov, scen in prizorišč.
Delovna področja

Tehnik skrbi za osvetljevanje objektov, scen in prizorišč v zaprtih prostorih pa tudi na odprtih prizoriščih, na stadionu in drugje.
Delovni pripomočki

Pri delu uporablja električna svetila, reflektorje, podaljške in drugo opremo za osvetljevanje po navodilih režiserja in v dogovoru s scenografom prireditve.
Izdelek in storitev

Izdelek tehnika za razsvetljavo so svetlobno urejena prizorišča javnih dogodkov ali posnete in pripravljene oddaje vseh zvrsti za televizijsko predvajanje.
Znanja in spretnosti

Tehnik mora imeti sposobnost za delo na višini ter izpit iz varstva pri delu.
Psihofizične sposobnosti

Zahteva se sposobnost dela na višini in dobre optične zaznave.
Interesi

Zanima ga razvoj na področju tehnične opreme, še posebej svetil in svetlobnih učinkov. Je dobro organiziran, urejen in iznajdljiv.
Razmere za delo

Delo tehnika za razsvetljavo je pogojeno z neurejenim delovnim časom, kjer je v veljavi razpored dela po urniku. Dela v studiih in na terenu. Na terenu je kdaj pa kdaj izpostavljen neugodnim vremenskim razmeram vročini, mraz in prepihu.
Nevarnosti

Pri delu na višini uporablja ustrezno zaščito. Posebej je pozoren na električno napeljavo, s katero napaja svetila.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za poklic se zahteva srednja strokovna izobrazba- program elektrotehnik energetik.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube