Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Računalniški operater

Kratek opis

Operater na računalniškem sistemu opravlja dela, ki so potrebna, da se centralizirano organizirane računalniške obdelave nemoteno odvijajo. To obsega vklapljanje, izklapljanje in preproste nastavitve računalniških perifernih naprav, omrežja in komunikacijskih naprav ter nadzor delovanja.
Kaj delavec običajno dela

Operater na računalniškem sistemu ali kratko operater opravlja rutinska dela, ki so potrebna, da se centralizirano organizirane računalniške obdelave nemoteno odvijajo. To obsega vklapljanje, izklapljanje in preproste nastavitve računalniških perifernih naprav, omrežja in komunikacijskih naprav, to so lahko pri velikih računalniških sistemih dokaj zapleteni postopki, ter nadzor delovanja. Operater mora poznati različne tipe pomnilnikov: fiksne in izmenljive diske, diskete, optične diske, CD-pomnilnike ter različne vrste magnetnih tračnih medijev. Zna jih namestiti na ustrezno enoto sistema in pozna ukaze, ki omogočijo uporabnikom pristop do naprav in podatkov. Opravlja tudi preproste posege vzdrževanja in čiščenja naprav ter menjavo potrošnega materiala, papirja in pisalnih trakov.

Operater opazuje in beleži delovanje naprav, računalniške mreže ali računalniškega omrežja in nadrejenim pripravlja o tem poročilo. Poročati mora tudi o nepredvidenih ali izjemnih dogodkih in stanjih posameznih naprav in sistema kot celote. Podatki so eden najpomembnejših temeljev delovanja organizacije ali podjetja, zato je varovanje podatkov izjemno pomembno. Operater mora strogo spoštovati navodila in postopke za varovanje podatkov, kljub temu pa se kdaj zgodi, da mora ravnati po svojem preudarku, kajti vse situacije pač niso predvidene in opisane v navodilih za delo. Na velikem računalniškem sistemu se podatki obdelujejo praviloma z različnimi hkrati delujočimi programi, pogosto po paketih. Operater določa redno izvajanje programov ob pomoči ustreznih sistemskih funkcij, pa tudi brez teh (ročno), zato da je računalniški čas kar najbolje izkoriščen, obdelave pa v skladu z urnikom.
Delovna področja

Dve glavni področji dela računalniškega operaterja sta: poslovna organizacija in podjetja za razvijanje programskih produktov.
Delovni pripomočki

Operater dela po napisanih navodilih in ne potrebuje posebnih delovnih pripomočkov. Za nadzor naprav in sistema ima vnaprej pripravljene programe.
Izdelek in storitev

Rezultat operaterjevega dela je razpoložljiv delujoč sistem za obdelavo in prenos podatkov. Praviloma so rezultati obdelav na strojno berljivih medijih in na papirju. Operater opravi prvo vizualno kontrolo in preveri, ali so na razpolago vsi izdelki iz določene obdelave.
Znanja in spretnosti

Zahtevana izobrazba za operaterja je končana srednja šola računalniške ali tehnične smeri, lahko je tudi nižja, če je videti, da ima kandidat nagnjenje in potrebne sposobnosti. Dodatno usposabljanje je prednost v vsakem primeru, še posebej, če ima kandidat ambicije za napredovanje v bolj zahtevne poklice informatike. Kot operater se lahko zaposli tudi nekdo, ki prihaja iz katerega drugega področja informatike iste ravni zahtevnosti, na primer iz centra za pomoč uporabnikom. Imeti mora nekaj tehničnega znanja. Razumeti mora zgradbo računalniškega sistema, telekomunikacijske protokole, na primer X.400 in TCP/IP, tehnično sestavo, naprave, podatkovne baze, operacijski sistem, mreže in omrežja osebnih računalnikov in aplikacijskih programov za delo z njimi (urejevalniki besedil, tabel in podatkovnih baz) ter načinov in postopkov za poročanje o delu v skladu z navodili in delovnim načrtom.

Operater se usposablja za delo:
  • predpisano s postopki za delo z napravami in programi
  • programskimi orodji in možnostmi operacijskega sistema
  • s sistemi, produkti, storitvami, napravami in programi okolja, katerega delovanje nadzoruje
  • poznati mora osnove delovanja in naprave komunikacijske tehnologije
  • načine in postopke priklapljanja in odklapljanja naprav ter nameščanje programov, kamor sodi tudi preizkušanje delovanja in določanja okvar in napak.
Psihofizične sposobnosti

Nekatere psihofizične sposobnosti so bile že naštete, npr. komunikativnost, smisel za podrobnosti in analizo, sposobnost načrtovati nekaj novega na podlagi analize obstoječega stanja, ustvarjalnost in izvirnost. Pričakuje se, da je operater zdrav, saj sicer ne bo zmogel dolgotrajne koncentracije in zbranega reagiranja v nepredvidenih okoliščinah.
Interesi

Operater mora obvladati številke in števila, da lahko razume s problemi povezane količine, ki so izražene skorajda izključno številčno, njihov pomen in medsebojne odnose in da jih je, kadar išče rešitve, zmožen različno kombinirati. Pogosto dela v skupini, kadar je za določeno nalogo potrebno sodelovanje več ljudi. Od njega se zahteva odgovoren odnos do predpisanih postopkov, beleženja dela in skrb za naprave in druga sredstva, ki so mu zaupana. Ustna in pisna navodila mora biti sposoben razumeti, tako da lahko po njih učinkovito in zanesljivo dela.
Razmere za delo

Operater dela v računalniški sobi ali v sistemskem prostoru, če ima opraviti s centraliziranim računalniškim sistemom. To je prostor, kjer sta vlaga in temperatura kontrolirani in v določenih mejah, za kar skrbi klimatska naprava. V sistemskem prostoru lahko pričakuje hrup, ki sicer ni neznosen, je pa stalen in večji kakor v pisarni, četudi je v njej osebni računalnik. Vzrok so deloma elektromotorji diskovnih in tračnih pomnilnikov ter vgrajeni ventilatorji pa tudi hitri in visoko zmogljivi tiskalniki. Delovni čas je enak kot za druge poklice v ustanovi, le da je delo pogosto izmensko in občasno podaljšano. Kdaj pa kdaj je treba delati tudi v soboto in nedeljo ter med prazniki.
Nevarnosti

Operater dela z napravami, ki jih poganja električni tok. Biti mora v razmeroma dobri telesni formi, ker manipulira s škatlami papirja za tiskalnike, z magnetnimi trakovi in diski in drugimi deli računalniških in komunikacijskih naprav v različnih prostorih. Včasih je potrebno sklanjanje za napravami ali odpiranje talnih plošč, da lahko sledi električnim napeljavam in povezavam, zato mora biti spreten.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Operater je eden izmed začetnih poklicev v informatiki. Zahtevana izobrazba je končana srednja šola praviloma računalniške ali tehnične smeri, lahko pa je tudi nižja, če je videti, da ima kandidat nagnjenje za to delo in potrebne sposobnosti.
Druge informacije

Operater po dodatnem usposabljanju lahko postane programer ali administrator sistema. V vodstveni smeri lahko postane vodja izmene, vodja operaterjev ali vodje obdelave. Z nadaljnjim usposabljanjem so mu odprti tudi drugi vodstveni poklici v informatiki vse do vodje informatike.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube