Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Gostinski poslovodja

Kratek opis

Gostinski poslovodja nadzoruje in vodi gostinsko podjetje. Lahko je zaposlen v restavraciji ali obratu prehrane, gostinske storitve opravlja v trgovskem centru, v bolnici ali v hotelu.
Kaj delavec običajno dela

Gostinski poslovodja dela v podjetjih in ustanovah, kjer se pripravlja in streže hrana, od restavracij s hitro prehrano do gostinskih storitev v zaporih in bolnišnicah. Glavna naloga gostinskega poslovodje je zagotoviti, da gostinsko osebje svoje dolžnosti pravilno in vestno opravlja. Poslovodja izbira zaposlene sodelavce in je odgovoren za usposabljanje ali pa med izkušenim osebjem določi mentorja, ki bo usposobil novega člana. Kadrovsko upravljanje vsakodnevno zahteva obiske različnih oddelkov restavracije ali gostinskega objekta, kjer poslovodja sproti odpravlja morebitne težave. Na primer, kadar kak član osebja zboli, poslovodja odloči ali je potrebno nadomeščanje in izbere osebo, ki bo opravljala to delo.

Včasih gostinski poslovodja tudi streže gostom, obravnava morebitne pritožbe ter določa delovne izmene za osebje. Z glavnim kuharjem ali šefom kuhinje se dogovarja o nabavi hrane in skrbi, da stroški ostajajo znotraj proračuna. Naroča opremo, kot so kuharski pripomočki in pohištvo. V manjših restavracijah odloča o namizni dekoraciji in izbranih menijih. V velikih restavracijah ali tistih, ki so del verige restavracij, določajo menije in dekoracijo ljudje v glavni pisarni, naloga poslovodje pa je učinkovito in pravilno izpolnjevanje njihovih navodil.
Delovna področja

Njegovo delovno področje so gostinske enote, lokali, restavracije in hoteli.
Delovni pripomočki

Poslovodja uporablja vse sodobne pripomočke za vodenje gostinske dejavnosti. Pripravlja razporede osebja, organizira nabavo surovin in skrbi za tekoče gostinsko poslovanje.
Izdelek in storitev

Poslovodja skrbi za trženje in oglaševanje, da privabi goste in tako poveča promet. V vseh primerih je naloga gostinskega poslovodje predvsem skrb, da dela potekajo nemoteno in v skladu s standardi v gostinstvu.
Znanja in spretnosti

Zelo pomembno za gostinskega poslovodjo je, da zna delati z ljudmi in sestavljati delovne skupine. Biti mora komunikativen, da se zna pogovarjati z gosti ter odpravljati težave učinkovito in z veliko mero vljudnosti. V gostinstvu je zelo pomemben videz restavracije, zato mora imeti smisel za dekoracijo in načine serviranja jedi. Ob vrhuncu sezone dela poslovodja pod pritiskom. Hitro se mora odločati, pri čemer je gospodaren in vešč organizacije dela.
Psihofizične sposobnosti

Gostinski poslovodja mora biti hiter, iznajdljiv, urejenega videza in brez telesnih hib.
Interesi

Gostinski poslovodja ima smisel za delo z ljudmi, je dober organizator dela in je pripravljen na delo izven rednega delovnega časa.
Razmere za delo

Delavnik gostinskega poslovodje je običajno zelo dolg in se lahko zavleče tudi v pozne nočne ure. Dela tudi ob nedeljah in praznikih.
Nevarnosti

Pri delu poslovodje ni izrazitih nevarnosti za poškodbe.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Po Pravilniku o minimalni izobrazbi delavcev v gostinstvu mora imeti gostinski poslovodja končano srednjo šolo za gostinstvo in turizem in opravljen poslovodski izpit.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube