Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Aranžer

Kratek opis

V prodajalnah aranžer svetuje poslovodjem in prodajalcem, kako razporediti prodajno blago, da bi bilo bolj opazno in mikavnejše za kupce. Pri tem uporablja razne pripomočke, kot so fotografije, napisi in dekorativni elementi.
Kaj delavec običajno dela

Aranžer ali oblikovalec razstavnih prostorov v prvi fazi dela naredi idejno skico in barvno študijo izložbe ali kakega drugega razstavnega prostora v prodajalni, v razstavnem paviljonu ali na razstavi. Idejna skica ima vse lastnosti za zbujanje pozornosti kupcev. Biti mora izvirna, imeti mora likovna izrazna sredstva, kompozicijo, barvno usklajenost in harmonijo oblik. Nato oblikuje spremne tekste in informacije o blagu ter jih tudi izdela s pomočjo računalnika ali ročno. Oblikuje in izdela cene izdelkov. O svoji zamisli se posvetuje z vodjem aranžerske službe, vodjo marketinga ali direktorjem podjetja. Preden svojo zamisel uresniči, izbere, poišče ali sam naredi potrebne rekvizite za razstavo blaga. Nato izbere blago, ki ga bo razstavil ter ga smiselno, barvno in estetsko razporedi v skupine, ki jih na koncu aranžira na razstavnem prostoru. Z blagom in z materialom mora ravnati pazljivo, da ga ne poškoduje.

V prodajalnah aranžer svetuje poslovodjem in prodajalcem, kako razporediti prodajno blago, da bi bilo bolj opazno in vabljivo za kupce. Pri tem uporabi razne pripomočke, kot so fotografije, napisi, dekorativni elementi in razna stojala ter podstavki. Oblikuje letake, plakate, oglase, transparente, prodajne kataloge in embalažo. Sodeluje s službo za marketing ali s službo za pospeševanje prodaje pri usklajenem načrtovanju propagandnih akcij. Sodeluje z mediji, s tiskarnami in foto studii. Projektira enostavnejše dele opreme prodajnih prostorov, projektira elemente za razstavne površine, razstavne panoje in vitrine. Izdeluje načrte za preureditev trgovin in za osvetlitev prodajnih in razstavnih prostorov.

Izdeluje finančne načrte za svoje področje dela. Išče najboljše ponudnike za izvajanje del, ki so povezana z naštetimi opravili in nadzoruje izvedbo teh del. Spremlja novosti s področja njegovega dela. Z njimi se seznanja ob prebiranju tujih strokovnih revij, zato je znanje tujih jezikov nepogrešljivo. Z novostmi se seznanja tudi tako, da obiskuje specializirane sejme in razstave doma in v tujini.
Delovna področja

Aranžer je navadno zaposlen v trgovskem podjetju, kjer skrbi za urejenost izložb in notranjosti prodajaln, ki jih tudi opremlja z napisi ali likovnimi izdelki ter dekoracijo. Lahko je zaposlen v podjetjih, ki se ukvarjajo z marketingom, kjer je delo bolj raznoliko: sestavljanje propagandnih sporočil, oblikovanje plakatov, vizitk, prodajnih katalogov, oblikovanje razstavnih površin, aranžiranje in pripravljalna dela. Aranžer je lahko zaposlen v službi za raziskavo tržišča, kjer z anketami in drugimi sredstvi dobiva podatke o potrebah porabnikov, njihovi kupni moči in željah.

Aranžer se lahko zaposli tudi v trgovini kot prodajalec ali poslovodja, saj mu njegova izobrazba omogoča dobro poznavanje blaga in psihologije kupcev. Daje pa mu tudi druga znanja potrebna za opravljanje teh dveh poklicev. Aranžerji se uspešno zaposlijo v cvetličarnah in na administrativnih delovnih mestih, kjer se zahteva točnost, red in ustvarjalnost (komerciala, bančništvo). Lahko ustanovi lastno podjetje za sejemske in razstavne postavitve, oblikovanje, aranžerstvo, projektiranje in marketing.
Delovni pripomočki

Delovni pripomočki za aranžiranje in dekoriranje izložbenih prostorov so razna orodja, kot so kladiva, klešče, škarje, izvijači, vrtalni stroji, pripomočki za barvanje in tapeciranje, mizarska orodja, stojala, izložbene lutke, različni nosilci blaga in podstavki. Pri oblikovanju in projektiranju uporablja svinčnike, peresa, flomastre, čopiče, predvsem pa računalnik. Med svojim delom aranžer prihaja v stik z vsemi materiali, ki jih je najti na trgu in v naravi: barvami, kovinami, lesom, keramiko, steklom, papirjem in plastiko, zato mora dobro poznati njihove lastnosti in jih zna uporabiti skladno z razstavljenim blagom.
Izdelek in storitev

Aranžer mora preučiti želje in potrebe potrošnikov, njihove odzive na barve, oblike in modna gibanja. Le na podlagi teh informacij bo znal uspešno razstaviti in uveljaviti določene izdelke na tržišču. Poznati mora tudi razpoloženje kupcev v določenih obdobjih, njihove navade in običaje. Spremlja učinke svojega dela, da dobi povratno informacijo o svoji uspešnosti, npr. koliko blaga , ki ga je razstavil v izložbi ali ga kako drugače reklamiral, je prodanega.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje svojega dela mora aranžer pridobiti znanja na aranžerski šoli za oblikovanje ali na fakulteti (arhitektura, pedagogika in likovne smeri). Potrebuje tudi znanje s področja ploskovnega in plastičnega oblikovanja, prostoročnega risanja, oblikovanja in projektiranja prostora, poznavanje vseh vrst blaga, znanja iz umetnostne zgodovine, zgodovine pisav, fotografiranja, računalništva, razsvetljave in praktičnega aranžiranja. Seznani se s tehnikami drugih poklicev, katerih izdelke potrebuje za uresničitev svojih zamisli, kot so mizarstvo, pleskanje, izdelava kovinskih in keramičnih izdelkov, papirni izdelki, tiskarstvo ter snemanje reklamnih filmov in zvočnih sporočil.
Psihofizične sposobnosti

Aranžer mora dobro razlikovati barve, imeti mora izredno ostro oko za opazovanje, za preučevanje okolja in za vrednotenje. Imeti mora razvit estetski čut , smisel za red in lastno domiselnost. Biti mora natančen, vztrajen in odgovoren do svojega dela , ki je javno in namenjeno širokim množicam ljudi. Od aranžerja se pričakuje samostojnost pa tudi komunikativnost v stiku z ljudmi, saj od njih dobi največ povratnih informacij. Aranžer je iznajdljiv in dober organizator, saj mora dostikrat v kratkem roku najti rešitev in jo tudi uresničiti. Biti mora spretnih rok pri delu, kot je skiciranje, risanje, aranžiranje blaga, izdelovanje maket in rekvizitov za aranžiranje. Zna rokovati z raznimi orodji in je telesno zdrav. Delo opravlja sede, stoje, na višini, v odprtih, polodprtih in zaprtih prostorih in pri različnih temperaturnih spremembah.
Interesi

Aranžer mora biti stalno na tekočem o novostih v svojem poklicu. Informacije dobi na seminarjih, specializiranih sejmih in s prebiranjem tujih strokovnih revij. Biti mora izviren, samoiniciativen, komunikativen in ustvarjalen, pa tudi kritičen in samokritičen.
Razmere za delo

Aranžer dela sede, stoje, kleče, v pripognjenem ali iztegnjenem položaju. Največkrat delo opravlja v dnevnem času, včasih pa tudi ponoči, ob nedeljah in praznikih. Kdaj pa kdaj mora prenašati težja bremena, se vzpenjati po lestvi ali pa se plaziti v majhnih in ozkih razstavnih prostorih. Lahko je v stiku z električno napeljavo, saj na razstavnih površinah usmerja svetlobna telesa.
Nevarnosti

Med delom je lahko izpostavljen vročini, mrazu ali celo padavinam. Včasih se ne more izogniti stresnim situacijam, predvsem zaradi kratkih rokov, ki so mu na voljo. Zato mora biti zbran in dobro organiziran.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Potrebna znanja pridobi na srednji šoli, ki izobražuje za pridobitev strokovnega naziva aranžer, na šoli za oblikovanje ali na ustrezni fakulteti (arhitektura, oblikovanje in druge likovne smeri).
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube