Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Gorski vodnik

Kratek opis

Glavna naloga gorskega vodnika je, da strokovno in na prijeten način popelje posameznike ali skupine v gore in jih varno privede nazaj v dolino.
Kaj delavec običajno dela

Gorski svet ni samo lep, je tudi nepredvidljiv, nevaren in v sebi skriva številne pasti, še posebej za neizkušene izletnike, ki na brezpotjih visokogorja zlahka zaidejo v nevarnosti. Gorski vodnik na željo in po dogovoru z izletnikom, pohodnikom ali skupino pripravi in organizira vzpon v gore. Glavna naloga gorskega vodnika je, da strokovno in na prijeten način popelje posameznike ali skupine v gore in jih varno privede nazaj v dolino. Delo se začne že veliko pred samim vzponom. S stranko se najprej pogovori o njenih željah glede pohoda ali ture, kot ji rečejo gorski vodniki. Nato presodi, koliko se želje skladajo s fizičnimi in psihičnimi sposobnostmi stranke, saj je naloga gorskega vodnika organizirati prijetno in predvsem varno turo. Šele zdaj se odloči, kako dolga bo tura in kje bo potekala.

Vodena tura lahko poteka po lahkih gorskih poteh, po zahtevnejših, izpostavljenih poteh ali celo v zasneženih ali poledenelih stenah. Tura lahko traja le nekaj ur, lahko pa tudi več dni ali mesecev. Pred odhodom vodnik stranki svetuje, kakšno opremo naj izbere ter jo pouči, kako naj to opremo uporablja. Šele po teh pripravah se lahko stranka (ali skupina) in gorski vodnik odpravita na turo. Delovni dan vodnika se začne že v koči pozno ponoči ali zgodaj zjutraj in lahko traja do 16 ur. Izletnike vodi po poteh in brezpotju, prek skal, snega in ledu. Pri tem pazljivo izbira pot in skrbi za varnost vseh popotnikov. Nevarnosti, ki pretijo v gorah, zahtevajo od vodnika nenehno pozornost. Budno spremlja udeležence poti, jim svetuje najustreznejši način hoje ali plezanja ter jim pomaga, če zaidejo v težave.

Med turo se z njimi pogovarja, jih obvešča o poteku ture, sporazumno z njimi določa počitek, hitrost napredovanja in se dogovarja o drugih podrobnostih. Tura je še prijetnejša in bolj zanimiva, če gorski vodnik pohodnike seznanja z naravnimi in kulturnimi zanimivostmi in posebnostmi krajev, skozi katere pelje pot. Gorski vodnik organizira in vodi ture v poletnih in v zimskih razmerah. Ko so gore zasnežene, organizira in vodi turno smučanje oziroma smučanje zunaj urejenih smučarskih prog. Tedaj mora še posebej pazljivo oceniti sposobnosti udeležencev za smučanje v posebnih razmerah in načrtovati tak potek ture, da se bo mogoče izogniti snežnim plazovom in drugim nevarnostim zimskih razmer v gorah.
Delovna področja

Gorski vodnik vodi izletnike v domačih gorah po lahkih poteh ali v zelo zahtevnih stenah. Lahko vodi ture tudi v najvišja gorstva sveta, pri čemer so njegove naloge še zahtevnejše. Običajno načrtuje in organizira pohode (trekinge) in alpinistične odprave za večje skupine ljudi v oddaljene predele sveta, npr. v Himalajo. Gorski vodnik se lahko ukvarja tudi s poučevanjem plezanja v skali, turnega smučanja ter plezanja v snegu in ledu. Na tečajih strankam posreduje teoretična znanja in jih poučuje v praktičnih veščinah plezanja in turnega smučanja.
Delovni pripomočki

Gorski vodnik uporablja različno športno opremo. Najpogosteje je to plezalna oprema: vrvi za varovanje pri plezanju in pripadajoči klini, zatiči in vponke, plezalni pas in čelada. Na zimskih turah in med vodenjem turnega smučanja mora imeti posebno obutev, smuči, pripomočke za označevanje položaja v snežnem plazu zasute osebe in drugo opremo. Nujna je tudi oprema za orientacijo, kot so opisi poti, zemljevidi in kompas. Pri sebi ima tudi radijsko postajo ali kak drug pripomoček za klic na pomoč, če bi se pripetila nesreča.
Izdelek in storitev

Gorski vodnik organizira in vodi gorsko turo, ki bo za stranko prijetna, zanimiva in varna.
Znanja in spretnosti

Kandidat, ki se želi usposobiti za gorskega vodnika, mora poleg nekaterih drugih izpolnjenih zahtev imeti najmanj srednješolsko izobrazbo in alpinistične izkušnje, opredeljene z določenim številom alpinističnih vzponov in njihovo težavnostjo. Pred začetkom usposabljanja mora uspešno opraviti sprejemni izpit. Uspešno opravljenemu usposabljanju po programu za gorske vodnike sledi obvezno enoletno pripravništvo in strokovni izpit za gorskega vodnika. Na usposabljanju za gorskega vodnika kandidat obiskuje več tečajev:
  • tečaj teoretičnih in praktičnih osnov gorskega vodništva, katerega namen je pridobiti znanja za varno vodenje v gorah, znanja o snegu in plazovih ter o turnem smučanju
  • tečaj vodenja v skali, katerega namen je izboljšati plezalne tehnike, usposobiti se za vodenje v skali in za poučevanje plezanja ter spoznati reševalne tehnike
  • tečaj vodenja v ledu in snegu za vodenje v snegu in ledu in
  • tečaj vodenja turnega smučanja za vodenje turnih smukov v visokogorju.
Bodoči gorski vodnik mora obvladati plezalne tehnike v vseh okoliščinah in tehniko turnega smučanja na kateremkoli terenu in v vsakršnih snežnih razmerah. Pozna osnove vremenoslovja, osnove geologije, vede o ledenikih, imeti mora znanja o snegu in plazovih. Obvlada veščine taborjenja in zasilnega bivanja v naravi, prvo pomoč in načine obveščanja v nesreči ter gorsko reševanje. Ker lahko v gore vodi tudi goste iz tujine, je nujno dobro znanje vsaj enega tujega jezika. Vsi tečaji se končajo z izpitom. Po uspešno opravljenih izpitih postane kandidat pripravnik za gorskega vodnika. Po enoletnem pripravništvu se prijavi na strokovni izpit za gorskega vodnika. Gorski vodnik postane po uspešno opravljenem strokovnem tečaju in po vpisu v imenik aktivnih gorskih vodnikov. Vpis v imenik gorskih vodnikov mora obnoviti vsako leto.
Psihofizične sposobnosti

Zdravniško potrdilo o psihofizični sposobnosti in polnoletnost sta pogoja za vključitev v usposabljanje za gorskega vodnika. Njegovo delo je fizično zahtevno, zato mora biti telesno dobro pripravljen in vzdržljiv, saj mora hoditi, plezati ali smučati po ves dan ali več dni zapored. Sposobnost za delo na višini je temeljni pogoj za opravljanje poklica. Ker njegovo delo poteka v naravi, je zelo pomembno, da naravo spoštuje in se v njej dobro počuti.
Interesi

Gorski vodnik dela z ljudmi, včasih tudi v kriznih razmerah, zato mora poznati osnove metodike, didaktike, pedagogike in psihologije. Imeti mora smisel za delo z ljudmi in biti komunikativen. Pomembno je, da se zaveda svoje odgovornosti, saj je dobro počutje izletnika in včasih celo njegovo življenje odvisno tudi od njega. Gorski vodnik mora biti odločen in umirjen, potrpežljiv in sposoben motivirati druge. Za uspeh ture so zelo pomembne njegove organizacijske veščine in tudi tudi zmožnost improvizacije.
Razmere za delo

Delo gorskega vodnika večinoma poteka v naravi, zato je izpostavljen spreminjajočim se vremenskim vplivom. Dela lahko v poletni vročini, v hudemu vetru ali v ostremu mrazu. Večino delovnega časa je v gibanju, hodi, pleza ali smuča, zato je njegovo delo fizično naporno. Če ima težave s stranko ali se znajde v slabem vremenu, je delo tudi psihično težavno. Gorski vodnik dela v turistični dejavnosti, zato bo najpogosteje delal konec tedna, med prazniki ali v turistični sezoni. Na daljših turah, pohodih ali trekingih v tujih gorstvih bo delo gorskega vodnika celodnevno. Njegov delovni čas se iz dneva v dan spreminja, lahko traja od nekaj ur do 16 ur dnevno. Če vodi na večdnevnih turah, se njegov delovni čas razpotegne čez ves dan.
Nevarnosti

Delo gorskega vodnika lahko poteka v nevarnih krajih in v nevarnih razmerah, zato so možnosti poškodb precejšnje. Zlomi zaradi padajočega kamenja, zdrsi in padci so najpogostejša nevarnost. V zimskih razmerah ali ob nenadnih ohladitvah je gorski vodnik izpostavljen nevarnosti snežnih plazov, ozeblin in podhladitve. Pred poškodbami se varuje s čelado, toplimi oblačili in ustrezno obutvijo.
Možnosti zaposlovanja

Gorski vodnik, ki živi oddaljen od gora, se s svojim delom ukvarja predvsem občasno. Lahko vodi gorniško šolo, trekinge in odprave. V goratih krajih pa je vodništvo in učenje smučanja lahko njegov glavni poklic. Ker je trajno zaposlitev težko dobiti, mora največkrat iskati še dodatno zaposlitev. V sodelovanju s turističnimi podjetji ima več možnosti za delo.

Dodatne možnosti zaposlitve gorskega vodnika ponujajo tečaji športnega plezanja, vodenje pri soteskanju, spustih po težko dostopnih vodotokih, opravljanje nadzorne službe v naravnih parkih in delo pri gorski reševalni službi.
Izobraževanje

Kandidat, ki se želi usposobiti za gorskega vodnika, mora imeti najmanj srednješolsko izobrazbo in alpinistične izkušnje, opredeljene z določenim številom alpinističnih vzponov in njihovo težavnostjo. Pred začetkom usposabljanja mora uspešno opraviti sprejemni izpit. Uspešno opravljenemu usposabljanju po programu za gorske vodnike sledi obvezno enoletno pripravništvo in strokovni izpit za gorskega vodnika.
Druge informacije

Dovoljenje za ustanovitev gorniške šole, to je vsaka usklajena skupna poklicna dejavnost več gorskih vodnikov in pripravnikov za gorske vodnike, izda Ministrstvo za gospodarstvo po pridobitvi mnenja iz Združenja gorskih vodnikov Slovenije. To združenje najmanj vsaki dve leti razpiše začetek usposabljanja za poklic gorskega vodnika.

SPOT, Slovenska poslovna točka, Gorski vodnik
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube