Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Carinik

Kratek opis

Carinik kot uslužbenec državne carinske službe skrbi za izvajanje zakonov in predpisov na področju mejnega prometa oziroma carin. Uslužbenci mobilnih oddelkov izvajajo nadzor nad sezonskimi dejavnostmi davčnih zavezancev in z okoljskodavčno kontrolo opozarjajo na morebitne nepravilnosti v poslovanju.
Kaj delavec običajno dela

Carinik se zaposli se v carinarnicah na kopenskih, železniških in pomorskih mejnih prehodih ali na letališčih, kjer preverja potne dokumente oseb, ki prečkajo državno mejo, njihovo prtljago in transportne dokumente. Če odkrije blago, ki ga potnik na mejnem prehodu ne prijavi, pa bi ga moral, ga ocarini po veljavni carinski tarifi. Zato mora dobro poznati spisek blaga, ki se carini, carinske in devizne predpise ter novosti na tem področju.
Zaradi spremenjene vloge carinske službe po vstopu Hrvaške v Evropsko unijo in posledično odprave carine med državama je Carinska uprava RS prerazporedila del svojih uslužbencev v mobilne oddelke, ki skupaj z Davčno upravo RS sodelujejo pri nadzoru davčnih zavezancev.
Delovna področja

- izvajanje carinskega in trošarinskega nadzora ter carinjenje blaga
- nadzor nad zakonitostjo, pravilnostjo in pravočasnostjo izpolnjevanja obveznosti, določenih s carinskimi, trošarinskimi in drugimi predpisi
- preprečevanje in odkrivanje carinskih in trošarinskih prekrškov
- kontrolo vnosa, iznosa in tranzita blaga, za katero so predpisani posebni ukrepi
- pobiranje dajatev ob uvozu in izvozu blaga, trošarin, proizvodnih ter drugih dajatev
- izvajanje ukrepov zunanjetrgovinske in skupne kmetijske politike in
- izvajanje predpisov Evropske skupnosti in mednarodnih pogodb carinske službe.
Delovni pripomočki

Carinik pri svojem delu uporablja službeno uniformo. Cariniki, ki izvajajo preglede v transportnih vozilih, v carinskih skladiščih ali laboratorijih imajo posebno delovno opremo in pripomočke za odkrivanje ilegalnih prehodov oseb, blaga, drog in orožja. Pri izvajanju carinskih predpisov uporablja carinsko dokumentacijo, devizne listine, potrdila, deklaracije, dovoljenja, žige in drugo opremo.
Izdelek in storitev

Carinikova storitev je pregled in evidenca prehodov blaga ali oseb preko državne meje v skladu s carinskimi zakoni in predpisi. V razširejni delovni funkciji skrbi tudi za nadzor in preglede davčnih zavezancev, za trošarinske in okoljskodavčne kontrole ter preprečevanje nelegalnega zaposlovanja.

Cariniki se v poštnih pošiljkah večkrat srečujejo s ponaredki blaga, kot so oblačila, obutev, sončna očala, ure ali zdravila za erektilne motnje, ki najpogosteje prihajajo iz Indije. Carina lahko ob vstopu v EU tako blago zadrži, pozneje tudi odvzame in uniči. Bistveno nižja cena izdelka kot v običajnih trgovinah prav gotovo nakazuje, da z blagom ni vse v redu. Pred naročanjem zdravil prek spleta naj kupci dobro preverijo, ali niso ponaredki. Taka zdravila imajo namreč dvomljive učinke ali zdravilnih učinkovin sploh ne vsebujejo, lahko pa so celo zdravju škodljiva.
Znanja in spretnosti

Zahtevana izobrazba za carinika je končana srednja šola in, po praktičnem usposabljanju na področju carinskih zadev, opravljen pisni in ustni strokovni izpit. V času usposabljanja se seznani s carinskim zakonom in zakonom o carinski službi. Spozna razvrščanje blaga po carinskih tarifah, carinske postopke v blagovnem in potniškem prometu ter carinsko-upravni postopek. Spozna načine odkrivanja tihotapcev in njihovega blaga, postopke v kontroli potnikov in njihove prtljage, devizno zakonodajo, predpise s področja zunanjetrgovinskega poslovanja, predpise s področja davčne zakonodaje in postopke za sankcioniranje prekrškov. Po uspešno opravljenem strokovnem izpitu nastopi delo kot carinik - pooblaščena uradna oseba.
Psihofizične sposobnosti

Zaradi posebnih delovnih zahtev - delo na prostem in v izmenah - mora imeti carinik dobre telesne zmogljivosti, biti mora vztrajen in natančen. Imeti mora dober vid in sluh. Z izkušnjami si razvije zmožnost predvidevanja in intuicije za odločitev o tem, kdaj naj sproži temeljit pregled osebe na mejnem prehodu ali blaga, ki ga le-ta (ne) prijavlja.
Interesi

Carinik mora svoje delo opravljati vestno in odgovorno, saj ima poleg strokovne usposobljenosti velik pomen tudi poštenje in nepodkupljivost delavca. Gre namreč za delo, kjer je prisotna večja možnost zlorabe položaja. Carinik mora dobro poznati carinske postopke in predpise. Hitro zna narediti izračun za morebitno carinsko plačilo. Biti mora komunikativen in vljuden s strankami.
Razmere za delo

Carinik dela najpogosteje v carinarnici na mejnem prehodu, kjer pregleduje potnike in njihovo prtljago. Delo mu lahko otežujejo vremenske razmere, izpušni plini in stik z različnimi vrstami blaga, med katerim so lahko tudi nevarne eksplozivne ali strupene snovi. Za posebne preglede mora uporabljati specifično zaščitno opremo in pripomočke. Urnik dela carinikov se razlikuje glede na lokacijo carinske izpostave (meja ali notranjost države) in glede na pretok tovornega prometa in potnikov. Na bolj obremenjenih mejnih prehodih delajo po posebnem razporedu, tudi po 12 ur na dan, ne glede na dan v tednu.
Nevarnosti

Med večje nevarnosti pri delu sodi pregled in odkrivanje snovi, ki so škodljive in nevarne za zdravje (nevarne kemikalije, živali). Zaradi dela na prostem so pogosta prehladna obolenja, možne so tudi okužbe v stiku z bolniki, ki imajo nalezljive bolezni. Pri delu s sumljivi snovmi morajo cariniki uporabljati posebno zaščitno opremo.
Možnosti zaposlovanja

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo na mejah z Italijo, Avstrijo, Madžarsko in od poletja 2013 tudi s Hrvaško carinikov ni več zato obeti za zaposlitev v tem poklicu niso dobri.
Izobraževanje

Zahtevana izobrazba za carinika je končana srednja šola in po praktičnem usposabljanju opravljen pisni in ustni strokovni izpit.
Druge informacije

Finančna uprava RS, Šmartinska cesta 55, 1523 Ljubljana
Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube