Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Organizator kongresov

Kratek opis

Organizator kongresov načrtuje in se dogovarja za pripravo kongresa ter koordinira in oglašuje kongrese. V okviru določenih finančnih sredstev organizira prizorišče, namestitev in dodatne storitve, na primer oskrbo s hrano in prevoz udeležencev kongresa.
Kaj delavec običajno dela

Pri pripravi kongresa organizator opravi vrsto dejavnosti, kot so:
  • zbiranje prijav in njihovo računalniško obdelavo
  • potrjevanje udeležbe
  • izdelava registracijske liste ali seznama udeležencev
  • registracija na kraju dogajanja
  • rezervacije, vodenje in potrjevanje hotelskih namestitev
  • vodenje in evidenca vplačil
  • izdelava finančnega obračuna in
  • svetovanje.
Delovna področja

Kongresi potekajo na številnih področjih: od strokovnih, znanstvenih in političnih do kongresov interesnih združenj in športnih zvez.
Delovni pripomočki

Organizator kongresa uporablja vse sodobne pripomočke za komuniciranje. Vodi pogodbeno dokumentacijo s poslovnimi partnerji in pripravi končno poročilo o izvedbi prireditve.
Izdelek in storitev

Njegova storitev je priprava, organizacija in izvedba kongresnih prireditev.
Znanja in spretnosti

Organizator kongresov je strokovnjak za trženje in obvlada komunikacijske tehnike in metode pri delu z različnimi javnostmi. Obvlada spretnosti za skupinsko delo. Pri stikih s sodelavci iz tujine se sporazumeva v vsaj enem od svetovnih jezikov.
Psihofizične sposobnosti

Delo organizatorja zahteva dobre psihofizične zmogljivosti. Predvsem v času priprav in med kongresom je delovni ritem bolj intenziven.
Interesi

Organizator kongresov je družaben, takten, miren, urejen in komunikativen. Pripravljen mora biti na potovanja, dolg delavnik in stresne situacije.
Razmere za delo

Organizator kongresov veliko dela opravi v svoji pisarni, kjer se dogovarja preko telefona in elektronskih medijev za organizacijo in izvedbo prireditev.
Nevarnosti

Delo je pogosto stresno, saj lahko nepredvidene okoliščine spremenijo načrtovan potek dogodkov.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Organizator kongresov ima običajno visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo ekonomske ali družboslovne smeri.
Druge informacije

Gospodarsko razstavišče, Prireditveni center Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube