Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Špediter

Kratek opis

Na podlagi prejetih nalog špediter ureja organizacijo transporta blaga in skrbi za odpremo blaga. Njegova skrb sta pravilna distribucija in nadzor nad pošiljkami.
Kaj delavec običajno dela

Špediter ureja organizacijo transporta blaga, njegovi nalogi sta pravilna distribucija in nadzor nad pošiljkami. Skrbi za pravilno zavarovanje pošiljk, daje navodila in usklajuje delo carinskih deklarantov. Potrjuje in overja račune dobaviteljev. Če je potrebno, izpolni carinsko dokumentacijo, sodeluje z naročnikom storitve in vodi komercialno operativne razgovore. S svojim delom zagotavlja, da je dogovorjena storitev, organizacija transporta v celoti opravljena.
Delovna področja

Delovno področje špediterja je špedicija, organizacija transporta.
Delovni pripomočki

Pri delu uporablja računalnik, telefon, telefaks, transportno dokumentacijo, fakture, potrdila inšpekcijskih služb, predpise, zakone in uredbe, pravilnike in tarife.
Izdelek in storitev

Špediterjeva storitev je pravilno opravljena organizacija transporta.
Znanja in spretnosti

Špediter mora biti vešč dela z računalnikom. Nujno je tudi aktivno znanje vsaj enega tujega jezika, angleškega, nemškega ali italijanskega, poznavanje špedicije, spretnost v stikih z ljudmi in samostojnost pri delu.
Psihofizične sposobnosti

Razgibano in kompleksno delo zahteva hitro odzivanje na spremembe. Potrebne so pogajalske in komercialne sposobnosti in spretnosti.
Interesi

Špediter ima smisel za delo z ljudmi ter organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Razmere za delo

Špediterjevo delo pogosto poteka v časovni stiski.
Nevarnosti

Posebnih nevarnosti pri delu ni.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za poklic špediterja se zahteva višja strokovna izobrazba.
Druge informacije

GZS, Združenje za promet, Dimičeva 13, Sekcija špediterjev in skladiščnikov, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube