Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Carinski deklarant

Kratek opis

Carinski deklarant sodeluje pri carinskem pregledu blaga in pri pregledih blaga, ki ga opravljajo inšpekcijske službe: sanitarni inšpektor, fitopatolog ali veterinar.
Kaj delavec običajno dela

Na podlagi navodila, ki ga prejme od prevoznika, naročnika storitve ali referenta iz istega podjetja, izdela dokumentacijo, ki je potrebna za prijavo blaga na carinsko upravo, to je blaga, ki je namenjeno prek državne meje. Sodeluje pri carinskem pregledu blaga in pri pregledih blaga, ki ga opravljajo inšpekcijske službe: sanitarni inšpektor, fitopatolog ali veterinar. Poleg carinske deklaracije sestavlja vloge za oprostitev carinskih in drugih dajatev ter druge vloge, ki jih pošilja ustreznim organom. Strankam daje informacije o carinskem postopku in carinski tarifi.
Delovna področja

Carinski deklarant opravlja operativno delo v špediciji.
Delovni pripomočki

Pri delu uporablja računalnik, transportno dokumentacijo, fakture in carinsko dokumentacijo.
Izdelek in storitev

Izdelek carinskega deklaranta je pripravljena dokumentacija za carinski postopek - prehod blaga preko državne meje.
Znanja in spretnosti

Carinski deklarant mora imeti opravljen carinski izpit po Uredbi o pogojih za opravljanje poslov zastopanja, ki je obvezen za pridobitev licence. Obvlada delo z računalnikom, računalniško izmenjavo podatkov, uporabniške programe in urejevalnike besedil, ima najmanj pasivno znanje tujega jezika (angleškega, nemškega, italijanskega) in vozniški izpit B kategorije.
Psihofizične sposobnosti

Biti mora vzdržljiv in v dobri psiho-fizični pripravljenosti.
Interesi

Pri delu s strankami, predvsem šoferji in cariniki, mora biti komunikativen. Lahko dela v časovni stiski, hitro mora reagirati in se prilagajati spremembam.
Razmere za delo

Delo je izmensko in poteka v turnusu.
Nevarnosti

Poškodbe pri delu so možne zlasti med pregledovanjem blaga. Zaščita: izobraževanje o varstvu pri delu, hoji po tirih, zaščitni čevlji in obleka.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za delo carinskega deklaranta je potrebna srednješolska izobrazba ekonomske ali komercialno-prometne smeri.
Druge informacije

Fersped d.d., Parmova 37, 1000 Ljubljana

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani Finančne uprave Slovenije.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube