Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Veterinarski asistent

Kratek opis

Veterinarski asistent opravlja preproste veterinarske storitve in pomaga pri posegih na živalih, ki jih izvaja veterinar.
Kaj delavec običajno dela

Veterinarski asistent opravlja preproste veterinarske storitve. Na delovnem mestu receptorja sprejema stranke, jih razporeja in komunicira s sodelavci in strankami. Skrbi za evidence, pripravlja delovno okolje in svetuje strankam o negi bolne živali. Neguje in oskrbuje živali, pomaga veterinarju pri diagnostičnih postopkih in pri posegih na živalih. Izvaja rutinske laboratorijske preiskave in pomaga pri vodenju veterinarske lekarne. Strokovno-tehnična opravila, ki jih opravlja veterinarski asistent, cepilec ali osemenjevalec, so odvisna od delovnega področja, kjer opravlja svoje delo, in potreb organizacije, kjer je zaposlen.

Dela lahko:
 1. samostojno, brez neposrednega nadzora veterinarja
 2. samostojno, z neposrednim nadzorom veterinarja in
 3. samostojno izvaja vzrejno zootehnična dela.
Delo zajema:
 • rutinske parazitološke preiskave, vendar po šestmesečnem usposabljanju iz parazitologije
 • zaščitno cepljenje živali po navodilu veterinarja
 • zaščitno cepljenje prašičev in perutnine proti kužnim boleznim
 • opravljanje veterinarsko-higienske službe
 • odvzem vzorcev in opravljanje trihinoskopije, pomoč pri tehničnih opravilih veterinarsko sanitarnega pregleda mesa
 • osemenjevanje domačih živali in vodenje evidence osemenjevanja
 • razporejanje zdravil, bioloških preparatov in razkužil v shrambi zdravil po navodilu veterinarja
 • pripravo razkužil in insekticidov ter izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije po navodilih veterinarja
 • opravljanje rutinskih laboratorijskih preiskav in storitev
 • vodenje evidenc in dokumentacije
 • pomoč pri raztelešenju živali
 • opravljanje drugih veterinarsko-tehničnih opravil
 • sprejem prijave poginjenih živali, njihov prevoz ter prevoz odpadkov živalskega izvora
 • neškodljivo odstranjevanje živalskih trupel in odpadkov, higiensko vzdrževanje objektov in vozil za prevoz živalskih trupel in odpadkov ter vzdrževanje veterinarsko-sanitarnega reda v teh objektih
 • pranje in dezinfekcija vozil in opreme za odpadke živalskega izvora ter dezinfekcija delovnih oblek in obutve
 • vsa pomožna dela v prostoru s sumljivimi živalmi in pri postopkih z neregistriranimi in necepljenimi psi ter vakcinacija psov.
Ob neposrednem nadzoru veterinarja asistent daje živalim zdravila in jemlje kri za serološke preiskave, mleko za bakteriološke preiskave ter iztrebke za bakteriološke preiskave.
Delovna področja

Veterinarski asistent dela kot cepilec ali osemenjevalec. Odvisno od delovnega področja, kjer opravlja svoje delo in potreb organizacije, kjer je zaposlen, pa tudi druge naloge na področju veterinarstva.
Delovni pripomočki

Pri delu uporablja pripomočke, ki se uporabljajo pri veterinarsko tehničnih opravilih, umetnem osemenjevanju goveda, drobnice in svinj. Poznati mora orodja in pripomočke, ki jih pri svojem delu uporablja veterinar. Predvsem v laboratorijih in v klavnicah je lahko v stiku z materiali, ki so nevarni za prenos nevarnih kužnih bolezni.
Izdelek in storitev

Veterinarski asistent pomaga pri posegih na živali, ki jih opravlja veterinar. Skrbi za fiksacijo živali pred diagnostičnim postopkom ali operacijo, med njim in po njem. Skrbi za pripravo živali na operativne in diagnostične posege, za neposredno nego živali po opravljenih posegih in za nego na kliniki.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje del in nalog veterinarskega asistenta, cepilca ali osemenjevalca se zahteva dokončana izobrazba na Srednji šoli za veterinarske in živilske tehnike v Ljubljani. Poleg splošnoizobraževalnih modulov dijak v štirih letih šolanja pridobi teoretična znanja iz osnov anatomije in fiziologije domačih živali, laboratorijskega dela v veterinarstvu, oskrbe živali, veterinarske tehnologije, vzreje in zdravstvenega varstva hišnih živali in veterinarske tehnologije rejnih živali. V okviru izbirnih modulov pridobi znanja, kot so higiena živil živalskega izvora, gojitev rib in čebel, reja konj, gojitev divjadi in biotehnologija. Dijaki v času šolanja pridobijo tudi praktična znanja. Ta del pouka poteka v živalskem vrtu, v zavetišču, na kmetiji z živalmi, v laboratoriju in v veterinarski ambulanti. Po končanem šolanju sledi šestmesečno pripravništvo in strokovni izpit pred pristojno republiško komisijo.
Psihofizične sposobnosti

Veterinarski asistent, cepilec ali osemenjevalec ima neposreden odnos do živali in mora biti brez pretiranega strahu, da ne pride do poškodb. Pri tem mora poznati področje selekcije in pospeševanja v živinoreji. Zaradi dela v operativi mora biti v dobri psihofizični kondiciji. Pri mnogih opravilih je vezan na delo na terenu, kjer je izpostavljen različnim vremenskim razmeram. V hlevih so pogosto neugodne mikroklimatske razmere. Pri delu v ambulanti, ko pomaga veterinarju, je vezan na njegov delovni čas, mnogokrat dela popoldne, v soboto ali ob praznikih.
Interesi

Poklic je primeren za vse, ki imajo radi živali, razgibano delo in se ne bojijo umazanih rok. Veterinarski asistent ima smisel za delo z živalmi, je odgovoren, vztrajen, vedoželjen in motiviran za učenje. Imeti mora sposobnost opazovanja, spretne roke in prste. Biti mora natančen in iznajdljiv.
Razmere za delo

Veterinarski asistent je pogosto vezan na delovni čas v turnusu, včasih dela tudi ponoči, ob sobotah in nedeljah ter ob praznikih. Na področju osemenjevanja delo poteka na terenu in v stiku z živalmi. V laboratorijih dela v neugodnih mikroklimatskih pogojih, podobno je v veterinarsko-sanitarnih objektih. Cepilec dela z živalmi v velikih združbah.
Nevarnosti

Delo poteka pogosto v težkih razmerah. Na nekaterih delovnih mestih v umazaniji in smradu. Prisotna je možnost poškodb, ugrizov ali brc in prenosa kužnih bolezni. Ovire pri delu asistenta so lahko alergije ali barvna slepota. Zaradi dela z živalmi, tudi bolnimi, dosledno upošteva navodila za varno delo, da se ne okuži oziroma da ne prenese infekcije z ene na drugo žival.
Možnosti zaposlovanja

Ker asistent samostojno lahko opravlja malo opravil in še ta v omejenem obsegu, imajo praviloma pri zaposlovanju na področju osemenjevanja domačih živali prednost veterinarji.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Veterinarski asistent, cepilec ali osemenjevalec mora imeti končano srednjo šolo, smer veterinarski tehnik.
Druge informacije

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana

Veterinarska zbornica Slovenije, Cesta 24. junija 25, 1231 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube