Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Refleksoterapevt

Kratek opis

Refleksoterapevt je strokovnjak s področja komplementarnih zdravstvenih ved in je usposobljen za refleksnoconsko masažo stopal. Refleksoterapevt pomaga posamezniku ohranjati zdravje.
Kaj delavec običajno dela

Tipična dela, ki jih opravlja, so: sprejem stranke, vodi terminske načrte za obiske strank, s posebno tehniko masaže stopal spodbuja in uravnava človekovo energetsko ravnovesje in z refleksnoconsko masažo stopal vzdržuje človekovo psihofizično ravnovesje. Izdela terapevtski načrt za uporabnika in mu ga predstavi. Ugotavlja energetske zastoje v telesu, izvaja prenatalno in metamorfno tehniko z analizo dogodkov. Izvaja masažo stopal ali dlani v povezavi z zobmi ter metamorfno tehniko z analizo dogodkov. Pomaga pri socializaciji osebe v njenem širšem in ožjem okolju in s posebnimi tehnikami aktivira/ umirja refleksne cone na stopalu in na dlaneh. Terapevtsko obdeluje posebna mesta glede na človekovo motoriko in na nezavedne funkcije ter vzpodbuja in harmonizira energetske centre. Refleksoterapevt samostojno komunicira s strankami in izvaja refleksoterapevtski program. Vzdržuje pozitivno profesionalno identiteto in sodeluje pri raziskovalnem delu. Nenehno se izobražuje in dopolnjuje svoja znanja iz zakladnice komplementarnih zdravstvenih dognanj.
Delovna področja

Možnost zaposlovanja so različne: razne oblike zasebnega delovanja, kot je sp., d.o.o., d.n.o. in komanditna služba kot tudi zaposlitev v različnih welnes in masažnih salonih, kjer potekajo sorodne dejavnosti.
Delovni pripomočki

Pri svojem delu uporablja predvsem roke. Pripomočki refleksoterapevta so: masažna miza, stol, rjuhe, brisače, krema za masažo, svetilka, delovna obleka in obutev, ustrezen zračen, ogrevan, miren prostor, kjer se izvaja refleksnoconska masaža stopal in diskretna meditativna glasba. Dokumenti, ki jih uporablja, so: plan dela, protokol RCM, izjava o seznanjenosti z možnimi reakcijami po RCM , naročilnice in druga dokumentacija potrebna za organizirano zasebno dejavnost.
Izdelek in storitev

Z refleksnoconsko masažo stopal pomaga pacientom povrniti zdravje, vzdržuje človekovo psihofizično ravnovesje in po potrebi izdela in izvede terapevtski načrt.
Znanja in spretnosti

Poleg osnovnih spretnosti in veščin ter splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja v programu usposabljanja za refleksoterapevte si udeleženci:
  • pridobijo pozitiven odnos do zdravja in zdravega načina življenja
  • uporabljajo in obvladajo temeljne pojme in definicije higiene ter spoznajo njen pomen za poklic
  • razvijajo delovne navade in znajo poskrbeti za osebno higieno, posebej za higieno nog in se zavedajo pomena le tega
  • pridobijo strokovno znanje o delovanju človeškega telesa, o možnostih odstopanja od zdravega delovanja človeškega telesa ter se naučijo razlikovati eno od drugega
  • pridobijo ustrezno psihološko znanje in sposobnosti komuniciranja s strankami ter znajo prisluhniti njihovim potrebam in
  • razvijejo human odnos do človeka.
Izobraževanje je namenjeno tudi osebnostni rasti udeleženca.
Psihofizične sposobnosti

Dela in naloge refleksoterapevta zahtevajo ustrezne psihofizične sposobnosti in osebnostne lastnosti, kar omogoča human in odgovoren odnos do posameznikov in družbene skupnosti. Refleksoterapevt mora imeti strokovna znanja, pripravljen je pomagati, ima veselje do dela, je pošten in telesno ter duševno uravnovešen, kar se preverja v pogovoru s kandidatom, in je pripravljen za nenehno izpopolnjevanje. Imeti mora čut za odgovornost, smisel in natančnost, red in samodisciplino, smisel za higieno in osebno urejenost, sposobnost empatije in vizualizacije. Potrebna je zbranost ob sprejemanju, poslušanju, odzivanju ter koordiniranju v stiku s stranko, sposobnost hitrega reagiranja in pravilne komunikacije. Pri delu upošteva kodeks refleksoterapevtov Slovenije.
Interesi

Refleksoterapevt mora spoštovati dostojanstvo in zasebnost stranke, njene individualne potrebe in vrednote ter njene pravice do izbire in odločanja. Kot poklicno skrivnost je dolžan varovati podatke o stanju stranke in vse, kar zve o strankinih osebnih, družinskih in socialnih razmerah. Refleksoterapevt uvaja v svoje delo novosti s področja refleksologije.
Razmere za delo

Refleksoterapevt dela v prostoru, ki je ustrezno urejen. Delo lahko izvaja tudi na terenu na strankinem domu. Delovni čas prilagaja potrebam stranke. Dela pretežno sede, vendar tako, da zlahka seže do strankinih nog. Obremenjen je predvsem palec na roki. Refleksoterapevt je v stiku z ljudmi, najpogosteje v stiku s stranko in člani njene ožje oziroma širše družine.
Nevarnosti

Če ima refleksoterapevt dovolj znanja, spretnosti in upošteva pravila varstva pri delu, se lahko izogne vsem morebitnim poškodbam. Pri svojem delu uporablja zaščitna sredstva, delovno obleko in obutev.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica refleksoterapevt se zahteva končana najmanj srednja šola, srednja tehnična šola ali druga srednja strokovna šola po programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.
Druge informacije

Več v prispevku Kaj je refleksoterapija
Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube