Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Tehnik laboratorijske medicine

Kratek opis

Tehnik laboratorijske medicine ali laboratorijski tehnik v zdravstvu skrbi za pravilen odvzem in analizo biološkega materiala v laboratoriju.
Kaj delavec običajno dela

Delo laboratorijskega tehnika je raznoliko in vključuje različna področja. Osnova je delo v zdravstvenem laboratoriju, kjer dela z biološkim materialom človeškega izvora, kot so kri, plazma, serum, urin, blato, likvor, t.j. možgansko-hrbtenjačna tekočina in brisi sluznic. Tehnik si pripravi materiale, aparature in pripomočke za delo ter enostavnejše kemične reagente ali zamenja predpisane raztopine v analizatorjih. Sprejema bolnike in jih opozori na možne vplive pred odvzemom vzorca. Daje navodila za pravilni odvzem vzorca oziroma ga sam odvzema. Skrbi za pravilno označevanje vzorcev, tako tistih, ki so odvzeti v laboratoriju, kot tudi tistih, ki so prispeli z drugih oddelkov bolnišnice ali po pošti.

Računalniško ali ročno vnaša podatke v evidence. Zbira material in ga razporedi za različne preiskave ali analize. Same analize ali preiskave so odvisne od tipa laboratorija: lahko je specializiran, splošni oziroma kombiniran. Tehnik izvaja različne kemijske, biokemijske in imuno-kemijske analize po standardnih postopkih ali na avtomatskih analizatorjih. Hematološke preparate pregleduje s svetlobnim mikroskopom in z UV mikroskopom tkivne preparate. Določa krvne skupine in ugotavlja prisotnost protiteles, ki so pomembna za transfuzije. Opravlja serološke presejalne in potrditvene teste za dokaz virusnih, bakterijskih in parazitskih infekcij. Izvaja različne tehnike barvanja citoloških in histoloških vzorcev ter pripravlja trajne preparate. Sodeluje pri nabavi oziroma nabavlja laboratorijski material.
Delovna področja

Tehnik laboratorijske medicine je zaposlen na širšem področju laboratorijske medicine in kjerkoli dela ima opravka z biološkim materialom človeškega izvora. Mikrobiološko delo povezuje preiskave biološkega materiala (medicinska mikrobiologija), brise predmetov splošne rabe ter preiskave vode in hrane (sanitarna mikrobiologija). Hematologija je domena specialnega laboratorija na kliniki ali pa deluje v sklopu medicinsko biokemičnega laboratorija zdravstvenega doma. Delovno področje radiokemije, kjer za analize uporabljajo radioaktivne izotope, je zaradi pogojev dela posebej obravnavano v zakonodaji. Poznamo še laboratorije transfuzijske medicine, histologije in citologije.
Delovni pripomočki

Delovni pripomočki sodijo v laboratorijsko opremo in se razlikujejo glede na tip laboratorija. To je laboratorijska steklovina, plastično posodje, pipete, mešalci in stresalniki, različni tipi avtomatskih analizatorjev, barvni in spektrofotometri, kodni čitalci, mikroskopi, centrifuge, sterilizatorji, hladilniki, zamrzovalniki in grelne plošče. Materiali za delo so biološki vzorci: kri, serum, plazma, likvor ali urin. Čeprav je vse več dokumentacije v računalniški obliki, se še vedno uporablja tudi ročni zapis.
Izdelek in storitev

Storitev tehnika je pravilno in pravočasno opravljena preiskava ali analiza, na osnovi katere je pripravljen izvid za bolnika. Tehnik laboratorijske medicine se zaveda možnih posledic zaradi napačnih rezultatov. Pomembna naloga je skrb za pravilen odvzem, saj je od tega odvisna tudi zanesljivost končnega rezultata. Vsakemu bolniku obrazloži sam postopek ter mu pomaga pregnati strah pred posegom, na primer pred odvzemom krvi iz vene. Odvzem naj bi bil čim manj neprijeten za bolnika, hkrati pa neoporečen za predvidene preiskave.
Znanja in spretnosti

Za delo tehnika laboratorijske medicine se zahteva srednja strokovna izobrazba. Že v času šolanja spozna pomen zdravja, zdravega načina življenja, zdravstvene vzgoje in načela promocije zdravja. Spozna osnovno zgradbo in funkcijo človeških tkiv in organov, mikroskopsko zgradbo in kemične sestavine celice. Spozna osnovne bolezenske motnje in načela diagnostičnih testov v biološkem materialu. Pri praktičnem pouku pridobi občutek za delo v različnih tipih laboratorijev in spozna osnovne tehnike dela v kemijskem in v mikrobiološkem laboratoriju. Prepozna in loči normalne in patološke krvne celice ter spozna standardne laboratorijske diagnostične metode v klinično biokemičnem laboratoriju. Hkrati spozna pogoje za varno delo in ukrepe za lastno zaščito in zaščito okolja.
Psihofizične sposobnosti

Laboratorijski tehnik mora biti spreten, saj je mnogo drobnega dela s prsti. Z govornim izražanjem je sposoben opisati posamezne probleme. Govor mora biti jasen in čist, saj pogosto komunicira tako z bolniki kot s strokovnim osebjem v laboratoriju ali v bolnišničnih oddelkih. Popolnoma samostojnih odločitev ni veliko, večinoma so v okviru navodil za delo, imajo pa lahko pomembne posledice za bolnike. Zdrav vid, sposobnost razločevanja barv in fokusiranja na bližino so lastnosti, ki mu omogočajo kakovostno delo.
Interesi

Pri delu je potrebna koncentracija na vsebino dela in na predmete, s katerimi tehnik dela. Pričakuje se potrpežljivost, saj tudi petdeseti bolnik potrebuje enako prijazna in jasna navodila kot prvi.
Razmere za delo

Delo tehnika v laboratorijski medicini poteka v zaprtem prostoru. Laboratoriji so običajno hrupni prostori, kjer delujejo centrifuge, analizatorji in hladilne naprave. Občutna je obremenjenost vida zaradi fokusiranje in razlikovanja barv na primer pri mikroskopiranju. Delo je stoječe ali sedeče s pogostim upogibanjem telesa. Poteka v dopoldanskem času ali v izmenah, odvisno od tipa laboratorija in organizacije službe. Pogosto dela tudi v dežurni službi.
Nevarnosti

Pri bližnjem delu z bolniki je prisotna možnost prenosa okužbe. Varuje se tudi nevarnosti okužb s samim biološkim materialom ter možnosti poškodb ob odvzemu materiala ali biološkega vzorca. Zato tehnik upošteva navodila za delo in zaščito ter uporablja zahtevano zaščitno opremo: delovno obleko, rokavice, očala ali masko.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za delo tehnika se zahteva končana srednja zdravstvena šola- program tehnik laboratorijske biomedicine.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube