Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Kontrolor letenja

Kratek opis

Kontrolor letenja usmerja varno gibanje letala. Z letalom je v stiku preko radarja, radia in ekrana. Usmerja ga k varnemu približevanju, pristanku in vzletu. Delo zahteva visoko stopnjo zbranosti.
Kaj delavec običajno dela

Kontrolor letenja je z letalom v stiku preko radarja, radia in ekrana. Letalu zagotavlja varnost med približevanjem letališču, med pristankom, vzletom in med vožnjo po letališki stezi. Odgovornost usmerjanja letal si delijo območni kontrolor, kontrolor približevanja in letališki kontrolor. Območni kontrolor poskrbi, da letala v zračnem prostoru med seboj obdržijo varno horizontalno in vertikalno razdaljo. Večinoma dela preko radarskega zaslona, zato letala ne vidi. Ko se letalo približa letališču (na 30 do 40 kilometrov), delo prevzame kontrolor približevanja. Pilotu da navodila za približevanje letališču. Obvešča ga tudi o stanju na letališki stezi in o vremenu. V primeru zamude pilotu ukaže naj počaka na pristanek. To pomeni, da letalo kroži na različnih višinah in se postopoma spušča, dokler približevanje stezi ni varno. Pri tem kontrolor približevanja sodeluje z območnim kontrolorjem.

Kontrolor letenja usmerja tudi letala, ki letališče zapuščajo. Letališkega kontrolorja obvešča o prihodih in odhodih letal. Letališki kontrolor dela na vrhu kontrolnega stolpa, od koder ima dober razgled na letališče v vseh smereh. Delo prevzame, ko je letalo oddaljeno 10 km od pristajalne steze. Letalo usmerja med vožnjo na tleh, napoti ga na določeno stezo in preverja delovanje svetlobnega sistema za usmerjanje letala. Na večjih letališčih nadzira premike letal in drugih vozil na letališču kontrolor talnega prometa.
Delovna področja

Kontrolni centri so na letališčih v Ljubljani, Mariboru in v Cerkljah.
Delovni pripomočki

Najpomembnejši pripomoček kontrolorja letenja je radar in ekran, ki posreduje sliko o položaju, smeri in vožnji letala med letom in ko se bliža letališču. Kontrolor je v stiku s pilotom letala in ga v primeru slabih vremenskih razmer lahko preusmeri na drugo letališče.
Izdelek in storitev

Storitev kontrolorja letenja je varen prilet in odhod letal z letališča.
Znanja in spretnosti

Kontrolor v primeru nevarnosti sprejme hitro odločitev in prevzame veliko odgovornost. Pomembno je, da rad dela v ekipi.
Psihofizične sposobnosti

Dober vid in dobro razločevanje barv, dober sluh in razločno govorjenje so bistvenega pomena. Vsako leto mora opraviti zdravniški pregled.
Interesi

Pri izbiri kandidatov poleg razgovora odločajo testi sposobnosti in osebnostnih lastnosti. Kandidat mora ob prijavi na delovno mesto imeti od 18 do 26 let.
Razmere za delo

Delo poteka v izmenah, je stresno in zahteva visoko zbranost. Časovni potek delovnih izmen v kontroli letenja, trajanje nepretrganega dela in dnevnega počitka kontrolorjev letenja in njihovih pomočnikov ureja poseben pravilnik.
Nevarnosti

Kontrolor letenja dela v razmerah, ki zahtevajo odgovornost in veliko pozornost, saj je od njegovih odločitev odvisna usoda številnih potnikov. Zato poskrbi, da si z rekreacijo in sproščanjem ohranja optimalno zmogljivost.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za kontrolorja letenja kandidat najprej zaključi visokošolski strokovni študijski program tehnične smeri. Dodatno izobraževanje opravi na usposabljanju doma ali v tujini.
Druge informacije

Aerodrom Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube