Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Pilot letala

Kratek opis

Pilot upravlja letalo na domačih ali mednarodnih poletih in je odgovoren za varno, pravočasno in ekonomično izvršitev leta med posameznimi letališči.
Kaj delavec običajno dela

Svoje delo prične najmanj eno uro pred vzletom letala s pripravo na let, ko preveri in pripravi dokumentacijo za let, preveri vremenske razmere in preuči obvestila za letalce. Pred letom se posvetuje, organizira, vodi in koordinira delo vseh članov letalske posadke. Pred samim poletom opravi pregled letala, preveri polnjenje goriva, natovarjanje in iztovarjanje tovora ter vkrcavanje in izkrcavanje potnikov. Tik pred letom podpiše dokumente o letu. Let poteka v okviru predpisanih postopkov v sodelovanju s kontrolo letenja. Za sporazumevanje uporablja angleški jezik.

Med letom v primeru nepredvidenih situacij sprejema ustrezne odločitve in ukrepa v skladu s predpisanimi postopki za zagotovitev varnosti. V primerih, ko to ni posebej urejeno, mora s prevzetim denarjem plačevati letališke in druge storitve. Po končanem poletu preveri in podpiše dokumente o opravljenem poletu. Kadar ni razporejen na letalsko dolžnost, se usposablja na simulatorju za letenje, spremlja strokovno literaturo, ureja osebne letalske priročnike in opravlja teste s področja poznavanja letal in izrednih postopkov. Skrbeti mora za psihofizično kondicijo in za zdravje, ki se redno preverja na specialnih zdravstvenih pregledih.
Delovna področja

Z osnovno kvalifikacijo poklicnega pilota, to je z licenco poklicnega pilota letala CPL(A), se pilot zaposli kot kapitan na letalih, s katerimi se opravlja javni zračni prevoz, zračni prevoz za lastne potrebe ali pa za dela, kot so snemanje iz zraka, nadzor iz zraka, iskanje in reševanje iz zraka, vleka reklam ali jadralnih letal, metanje padalcev, panoramski leti in podobno. To so praviloma enomotorna in redkeje večmotorna lahka propelerska letala. Nadaljnje usposabljanje pilota z licenco poklicnega pilota letala CPL(A) poteka ob delu, tako da lahko z dokvalifikacijo opravlja dela inštruktorja letenja, kopilota in kapitana na reaktivnih in večmotornih težjih propelerskih letalih v javnem zračnem prometu.
Delovni pripomočki

Osnovni delovni pripomoček pilota je letalo z opremo. Pri delu uporablja priročnike in tabele, ki se nahajajo v letalu ali pa jih nosi v pilotski torbi. Delo je vezano na vsakodnevno izpolnjevanje številnih obrazcev.
Izdelek in storitev

Pilotova storitev je varen in pravočasen prihod letala na določeno letališče v zadovoljstvo potnikov.
Znanja in spretnosti

Formalna stopnja izobrazbe za poklic pilot z zakonom ni predpisana. Osnovna kvalifikacija za opravljanje poklica je licenca poklicnega pilota letala CPL(A). Dodatne kvalifikacije, ki jih pilot z licenco poklicnega pilota CPL(A) lahko pridobi ob delu, so:
 • rating za letenje po instrumentih na letalih IR(A)
 • rating za inštruktorja letenja na letalih FI(A)
 • teorija za licenco prometnega pilota letala ATPL(A) in
 • licenca prometnega pilota letala ATPL(A).
Slušatelji Strojne fakultete v Ljubljani - smer letalstvo poslušajo predmete iz teorije za licenco prometnega pilota ATPL(A) v okviru rednega programa. Rating za letenje po instrumentih na letalih IR(A) je dodaten pogoj za letenje ponoči in v pogojih brez vidljivosti tal. Rating za inštruktorja letenja na letalih FI(A) je dodaten pogoj za zaposlitev kot inštruktor v šolskih letalskih centrih (FTO) ali pa kot organizator dejavnosti in inštruktor letenja v letalskih šolah pri aeroklubih (TF). Opravljena teorija za licenco prometnega pilota letala ATPL(A) in opravljeni rating za letenje po instrumentih na letalih IR(A) sta dodatna pogoja za zaposlitev na delovnem mestu kopilot v javnem zračnem prevozu na letalih, ki zahtevajo dva pilota (vsa reaktivna letala in težja večmotorna propelerska letala). Licenca prometnega pilota letala ATPL(A) je pogoj za zaposlitev na delovnem mestu kapitana v javnem zračnem prevozu na letalih, ki zahtevajo dva pilota (vsa reaktivna letala in težja večmotorna propelerska letala).

Usposabljanje je zaključeno z uspešno opravljenim teoretičnim in praktičnim izpitom, ki ga kandidat opravlja pred posebno državno komisijo. Teoretična znanja zajemajo tudi poznavanje aerodinamike in teorije letenja, poznavanje letala, motorja in inštrumentov, letalske konstrukcije in tipe letal, sisteme na letalih, poznavanje letalskih inštrumentov, navigacije, meteorologije, zakonskih predpisov, letalske medicine, organizacije letenja in prometa, obremenitev in uravnoteženja letal in poznavanje angleškega jezika. Slušatelji Strojne fakultete v Ljubljani-smer letalstvo poslušajo še predmete iz splošnih strojniških znanj. Zakonski minimum za opravljanje izpita za licenco poklicnega pilota CPL(A) je:
 • starost vsaj 18 let
 • letalsko zdravniško spričevalo razreda I in
 • najmanj 200 ur letenja na letalih po programu usposabljanja.
Zakonski minimum za opravljanje izpita za licenco prometnega pilota ATPL(A) je:
 • starost vsaj 21 let
 • letalsko zdravniško spričevalo razreda I in
 • najmanj 1.500 ur letenja na letalih, od tega najmanj 500 ur letenja v veččlanski posadki
 • 250 ur letenja kot kapitan letala
 • 200 ur letenja med letališči
 • 75 ur letenja po instrumentih
 • 100 ur letenja ponoči.
Psihofizične sposobnosti

Piloti morajo vsako leto opraviti zelo zahteven zdravniški pregled, starejši od 40 let pa ga opravljajo vsakih šest mesecev. Imeti morajo brezhiben vid, dovoljena je raba očal ali korektivnih leč, sluh ter morajo dobro razlikovati barve. Biti morajo usposobljeni za timsko delo v majhnem prostoru pilotske kabine. Ob morebitni spremembi načrta poleta se morajo dobro znajti in se hitro prilagoditi novim razmeram. Vsakodnevne spremembe bioritma zahtevajo od pilota dobro psihofizično kondicijo.
Interesi

Pilot mora biti komunikativen in prilagodljiv in imeti potreben občutek za delo z ljudmi. Pri svojem delu mora biti dosleden, natančen in sposoben pravilnega in pravočasnega ukrepanja v izrednih situacijah. Zaradi čim boljše kakovosti dela se mora nenehno izpopolnjevati. Svoje odločitve zna pravilno oceniti in jih po potrebi korigira.
Razmere za delo

Pilot opravlja svoje delo v majhnem zaprtem prostoru pilotske kabine. Del svojih obveznosti mora opraviti tudi na prostem. Pri tem je izpostavljen različnim vremenskim razmeram, umazaniji, vlagi, neprijetnim vonjavam goriva in izpušnih plinov. Pilot dela pretežno sede, najpogosteje v letalski posadki (dva pilota), z neenakomernimi obremenitvami, tudi ob nedeljah, praznikih in ponoči. Delo je vezano na pogoste spremembe klimatskih razmer. Pilot del svoje delovne obveznosti preživi na potovanjih, ko se mora zaradi menjave posadk seliti iz kraja v kraj. Tudi bivanje po raznih hotelih ni nobena redkost.
Nevarnosti

Delo poteka pretežno na višinah, kjer je pilot izpostavljen sevanjem, vibracijam in hrupu. Proti slednjemu se lahko zaščiti z uporabo zaščitnih slušalk.
Možnosti zaposlovanja

Piloti se lahko zaposlijo v podjetjih:
 • Adria Airways, Ljubljana -javni zračni prevoz, inštruiranje letenja
 • Solinair, Portorož - zračni prevoz hitre pošte, inštruiranje letenja
 • AlpAir, Ljubljana- zračni prevoz hitre pošte
 • SmeltAir, Ljubljana - poslovni zračni prevoz
 • LinxAir, Ljubljana - poslovni zračni prevoz
 • AirSierra, Ljubljana - poslovni zračni prevoz
 • AirHistria, Portorož - poslovni zračni prevoz, inštruiranje letenja
 • Geodetski zavod, Ljubljana - snemanje iz zraka
 • Protokol Vlade Republike Slovenije - poseben poslovni zračni prevoz
 • aeroklubi - organiziranje dejavnosti in inštruiranje letenja, panoramski poleti
 • Slovenska vojska - operativni zračni prevoz, letenje bojnih letal, inštruiranje letenja; - helikopterska enota policije (prekvalifikacija v pilota helikopterja)
 • zasebna podjetja - zračni prevozi za lastne potrebe.
Pilot se v nadaljevanju usposabljanja lahko usposobi za inštruktorja na letalu, se prekvalificira za kontrolorja letenja ali za delo v oddelku za navigacijsko pripravo. Dela v dispečerskem centru letalske družbe ali kot vodja letalskih dejavnosti (upravnik letalske šole). Lahko se zaposli tudi kot pilot v Slovenski vojski.
Izobraževanje

Formalna stopnja izobrazbe za poklic pilot z zakonom ni predpisana. Osnovna kvalifikacija za opravljanje poklica je licenca poklicnega pilota letala CPL(A). Za vpis na Strojno fakulteto v Ljubljani- smer letalstvo je potrebna stopnja formalne izobrazbe, kot je prepisana za sprejem na študij na fakulteto, kjer dobijo slušatelji po končanem študiju naziv inženir strojništva.
Druge informacije

Aerodrom Ljubljana, Zg. Brnik 130a, 4210 Brnik-Aerodrom

Letalsko podjetje Solinair, Sečovlje 19, 6333 Sečovlje

Ministrstvo RS za infrastrukturo in prostor, Letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube